O kancelarii

Kancelaria Prawna LEXADVISOR specjalizuje się w doradztwie w zakresie restrukturyzacji oraz zarządzaniu płynnością finansową. Zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie sprawy związanej z istnieniem wszelkiego rodzaju zobowiązań. Świadczona pomoc prawna zorientowana jest na objęciu ochroną klienta, wobec którego kierowane są roszczenia. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, pozasądowych, podatkowych, egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Naszymi klientami są konsumenci, firmy oraz przedsiębiorstwa. Obszarem szczególnego zainteresowania jest doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego, bankowego, gospodarczego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa spółek. Doradzamy we wszelkich sprawach, gdzie jest zagrożona płynność finansowa. Wspieramy klientów w podejmowaniu decyzji gospodarczych, które wydobędą potencjał tkwiący w posiadanych zasobach materialnych i niematerialnych. Uczestniczymy w procesach negocjacyjnych przy restrukturyzacji zobowiązań wobec różnych wierzycieli: osób prywatnych, firm, banków, instytucji finansowych i publicznych. Przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zabezpieczamy interesy majątkowe w trakcie postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego.

Kancelaria Prawna LEXADVISOR funkcjonuje od 2009 roku. Prawnicy i specjaliści tworzący zespół kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dopasowaną do potrzeb klienta, zapewniając skuteczną obronę jego praw.

Profesjonalna pomoc dla dłużników

Od 2009 roku specjalizujemy się w pomocy prawnej dla dłużników. Doradzamy jak radzić sobie z komornikiem i wychodzić z długów.

Obrona przed komornikiem

Autorski program kancelarii, który ma na celu stałe monitorowanie czynności podejmowanych przez wierzycieli, stosowanie środków prawnych w celu obrony przed tymi działaniami, szybkie reagowanie i przeciwdziałanie, aby zmniejszać istniejące zadłużenie, nie doprowadzić do egzekucji, zarządzać zobowiązaniami klienta w celu wyjścia z długów.

Obsługa prawna dla firm

Stałe lub doraźne doradztwo prawne dla firm. Koncentrujemy się głównie na pomocy prawnej w sprawach cywilnych, gospodarczych i handlowych. Świadczone usługi prawne dają klientowi skuteczną ochronę wobec czynników zewnętrznych, pomagają skupić się na biznesie, a nie problemach prawnych. Jesteśmy pewnym partnerem w sprawach prowadzenia działalności, w procesach sądowych i strategiach rozwoju przedsiębiorstwa. Obsługujemy firmy jednoosobowe, spółki osobowe, kapitałowe.

Monitoring antywindykacyjny

Monitorowanie czynności windykacyjnych przez wierzycieli, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, zapewnianie ochrony prawnej przed roszczeniami wierzycieli. Stosowanie sprzeciwów od nakazu zapłaty, apelacji, innych środków prawnych, prowadzenie firmy przez problemy finansowe, zarządzanie płynnością finansową.

Ochrona majątku przed egzekucją

Opracowujemy strategie ochrony majątku przed egzekucją. Stosujemy różne formy zabezpieczeń. Dostarczamy skuteczne instrumenty, aby klient nie utracił majątku.

Upadłość konsumencka

Bankructwo konsumenta – osoby fizycznej, która nie prowadzi firmy. Sądowe ustalenie planu spłat wobec wierzycieli przy jednoczesnej gwarancji, że znaczna część długów będzie umorzona po prawidłowym wykonaniu planu spłat. Procedura trwa do 3 lat. Upadłość konsumencka oznacza umorzenie postępowań komorniczych.

Restrukturyzacja

Doradztwo prawne, finansowe i strategiczne w celu restrukturyzacji zobowiązań. Celem jest zmniejszenie zadłużenia, wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty, redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, zmiany organizacyjne, pozyskanie finansowania. Nasze działania pomagają ochronić przedsiębiorstwo przed skutkami bankructwa i likwidacji.

Procesy sądowe i egzekucyjne

Zapewniamy pomoc prawną i reprezentację klienta na etapie sądowym i egzekucyjnym. Dbamy o interesy klienta wobec kierowanych do niego roszczeń wierzycieli.