Restrukturyzacja

Restrukturyzacja jako postępowanie polubowne lub sądowe, mające na celu korzystną dla dłużnika zmianę warunków umów, wysokości zobowiązań oraz terminów spłaty.

Celem restrukturyzacji jest ochrona przed komornikiem i bankructwem.

W naszej obsłudze dla klientów akcentujemy potrzebę stworzenia takiej strategii działania, aby spłata zobowiązań wobec wierzycieli nie zakłóciła prowadzonej działalności i nie zachwiała płynności finansowej.