Doradztwo prawno-gospodarcze

Doradztwo prawno-gospodarcze ukierunkowane jest na analizę przedsiębiorstwa, sytuacji członków zarządu i właścicieli w celu ochrony przed skutkami egzekucji komorniczej, a także zabezpieczeniu interesów przedsiębiorstwa, właścicieli, członków zarządu i przeciwdziałaniu utracie płynności finansowej. Specjaliści naszej kancelarii przeprowadzą przedsiębiorstwo przez zawirowania związane z zachwianiem płynności finansowej oraz zapewnią wsparcie prawne, organizacyjne i finansowe. Doradzamy właścicielom i członkom zarządu, jak prawidłowo zarządzać firmą w okresie spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań, Naszym celem jest, aby przedsiębiorca skupił się na prowadzeniu biznesu, a nam powierzył te najtrudniejsze kwestie, z którymi sobie nie radzi.

Doradztwo prawno-gospodarcze to korzyść dla przedsiębiorcy w postaci:

  • due diligence, wycena przedsiębiorstw
  • doradztwo przy zmianie struktury prowadzenia działalności
  • doradztwo w zakresie przejęć, fuzji i podziałów
  • poszukiwanie inwestora branżowego lub finansowego
  • pozyskanie finansowania
  • redukcja kosztów
  • analiza zagrożeń w celu ochrony właścicieli, zarządów, członków rad nadzorczych przed ryzykiem egzekucji, postępowań podatkowych oraz odpowiedzialnością karną i karno-skarbową
  • ochrona zarządu przed skutkami niezłożenia wniosku o upadłość.

Gdy z każdej strony przedsiębiorcę dotykają problemy różnej natury, dajemy możliwość prowadzenia biznesu, zachowania jego aktywów, zabezpieczenia relacji z kontrahentami i pomagamy przedsiębiorcy zachować pozycję na rynku.