Monitoring antywindykacyjny

Monitoring antywindykacyjny jest specjalistyczną usługą skierowaną dla firm wobec których działania windykacyjne podejmują wierzyciele. Dzięki tej usłudze nasza kancelaria zapewnia opiekę prawną wobec wszystkich spraw kierowanych do klienta przez wierzycieli.

Monitoring antywindykacyjny zapewnia:

  • bieżące monitorowanie wszystkich roszczeń wierzycieli
  • reagowanie na działania wierzycieli – przeciwdziałanie czynnościom windykacyjnym i egzekucyjnym
  • reprezentowanie przed wierzycielami, prowadzenie negocjacji w zakresie polubownej spłaty
  • ochrona sytuacji finansowej i majątkowej firmy
  • doradztwo prawne w zakresie windykacji i egzekucji

Celem tej usługi jest zarządzanie zobowiązaniami klienta tak, aby firma nie straciła płynności finansowej.