Zespół

Filip Powroźnik

Założyciel kancelarii, partner zarządzający, prawnik. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista prawa cywilnego, bankowego i egzekucyjnego, doradca w procesach negocjacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych, reprezentuje klientów w sporach z wierzycielami na etapie polubownym i sądowym. Praktykę prawniczą prowadzi od 2008 roku. Autor artykułów prawniczych w wydawnictwie internetowym Wolters Kluwer na temat prawa handlowego i egzekucyjnego, autor publikacji książkowej „Poradnik windykacyjny dla początkujących”. Pomysłodawca i twórca marki handlowej „Obrona przed komornikiem”. Prowadzi blog na temat radzenia sobie z komornikiem i wychodzenia z długów: www.obronaprzedkomornikiem.pl.

Piotr Mieszkowski

Założyciel kancelarii, partner ds. negocjacyjnych, ekonomista. Absolwent studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista finansów i bankowości, doradca w procesach negocjacyjnych, reprezentuje klientów w sporach z bankami i instytucjami finansowymi. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze klientów i prowadzeniu negocjacji.

 

 

Zbigniew Baszczeski

Radca prawny. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista prawa cywilnego i procesów sądowych, doradca w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych na każdym etapie sprawy. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik obsługujący przedsiębiorstwa państwowe i prywatne przy restrukturyzacji oraz w postępowaniach upadłościowych.

 

 

Wojciech Reszka

Ekonomista, specjalista w zakresie restrukturyzacji, optymalizacji, finansów i strategii, budowania nowych struktur, procedur i raportowania, w zakresie zmian w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów w tym restrukturyzacji zatrudnienia. Manager, absolwent MBA (finanse międzynarodowe) z bogatym, ponad 20-letnim wszechstronnym doświadczeniem w zakresie zarządzania spółkami różnorodnych branż. Posiada doświadczenie w zabezpieczaniu ryzyk finansowych i biznesowych przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał we współpracy z funduszami inwestycyjnymi, we wdrażaniu nowych narzędzi informatycznych, w tym ERP. Ekspert PAP w powyższym zakresie. Współautor i główny negocjator projektu pre-pack (przygotowana likwidacja) o wartości powyżej 200 mln PLN. Współpracował z jednym z twórców Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne – mec. Piotrem Zimmermanem (wspólne projekty restrukturyzacyjne i organizacja konferencji). Posiada długoletnie doświadczenie w budowie relacji z interesariuszami jak dostawcy, odbiorcy, banki, audytorzy, doradcy prawni, konsultanci, pracownicy, właściciele. Nabył elastyczne umiejętności w zakresie pracy w zespołach i przedsiębiorstwach różnych wielkości, w tym w środowisku międzynarodowym. Wpisany na listę członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Prezydium Rady Instytutu Biznesu.

Sylwia Młynarczyk

Kierownik sekretariatu, asystentka ds. prawnych. Absolwentka kierunku administracja i europeistyka oraz studentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zaangażowana w działalność Koła Naukowego Prawa Administracyjnego, działającego przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW oraz Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego, działającego przy Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW. W trakcie studiów współpracowała z Fundacją Court Watch Polska. Doświadczenie zawodowe z zakresu prawa konsumenckiego zdobywała pracując w Fundacji Didactics – Ośrodek Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz prawie bankowym. Przeprowadza procesy negocjacyjne z wierzycielami, bankami, instytucjami finansowymi. Zajmuje się ochroną praw dłużnika na etapie polubownym oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Reprezentuje klientów w postępowaniu upadłościowym, a w szczególności sporządza wnioski o upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz nadzoruje przebieg postępowania upadłościowego, uczestnicząc w spotkaniach z syndykiem i wierzycielami. Posiada również wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Marta Bartoszewska

Asystentka ds. prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów była zaangażowana w działalność Koła Naukowego Prawa Procesowego oraz Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w sądzie oraz pracując w kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie cywilnym. Aktywnie działa w Fundacji Academia Iuris, gdzie udziela nieodpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną, obejmującą sporządzanie i opiniowanie pism procesowych na różnych etapach sprawy, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym. Sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz monitoruje przebieg postępowania upadłościowego. Prowadzi nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości. Posiada wiedzę z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.


Poza wymienionymi osobami kancelaria współpracuje także z innymi specjalistami: adwokatami, radcami prawnymi, doradcami restrukturyzacyjnymi i biegłymi rewidentami, zapewniając obsługę prawną dla klientów na jak najwyższym poziomie.

Co jakiś czas organizujemy płatne praktyki studenckie, po których możliwe jest stałe zatrudnienie w kancelarii. Z uwagi na to, iż założycielem kancelarii jest absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bardzo cenimy sobie studentów i absolwentów z tej uczelni.