> Usługi > Usługi prawne dla konsumentów > Doradztwo prawne w sprawach o zapłatę

Doradztwo prawne w sprawach o zapłatę

Według danych statystycznych ponad połowa Polaków jest obecnie zadłużona i ma poważne problemy z terminowym realizowaniem podjętych zobowiązań finansowych. W praktyce oznacza to, iż życie takich osób ogniskuje się niemal wyłącznie wokół odbierania kolejnych wezwań do zapłaty zaległych rat oraz unikania podejmowanych przez wierzycieli działań windykacyjnych. Istnieją jednak skuteczne metody postępowania z wierzycielami. Dzięki nim dłużnicy mogą realnie uwolnić się od roszczeń wierzycieli i wyjść ze spirali zadłużenia. Oferujemy kompleksowe, profesjonalne doradztwo prawne w zakresie oddłużania – należymy do nielicznego grona kancelarii, które mogą poszczycić się bardzo wysoką skutecznością w tym zakresie.

Pomoc prawna dla dłużników

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla dłużników oferujemy naszym klientom skuteczną ochronę prawną oraz ochronę przed działaniami windykacyjnymi i egzekucją komorniczą. Wypracowane przez naszych specjalistów metody postępowania z wierzycielami dają klientowi pewność pełnego bezpieczeństwa prawnego, finansowego i majątkowego. W ramach pomocy w oddłużaniu oferujemy również fachowe doradztwo w zakresie radzenia sobie z problemami finansowymi, skutecznego wychodzenia z długów oraz zachowania się wobec komornika. Pokazujemy drogę postępowania, scenariusz kolejnych etapów, aby klient czuł się bezpiecznie i był świadomy tego, co go czeka.

Jak pomagamy?

Negocjacje warunków spłaty

W przeciwieństwie do znakomitej większości innych podmiotów oferujących pomoc w zadłużeniach nie proponujemy naszym klientom zaciągania kolejnych zobowiązań na spłatę poprzednich. Zamiast tego dokonujemy skrupulatnej, realistycznej analizy finansów zadłużonego klienta, określamy źródło problemówdefiniujemy priorytety w zakresie spłat. Doradzamy również, jakie należy podjąć kroki, by skutecznie zredukować wysokość zobowiązań i poprawić płynność finansową. W razie potrzeby prowadzimy negocjacje z wierzycielami, w tym przede wszystkim z bankami oraz w imieniu klienta zawieramy ugody w celu zmiany warunków spłaty.

Reprezentujemy w postępowaniach sądowych i pozasądowych

Reprezentujemy klientów na etapie sądowym i pozasądowym związanym ze sprawą o zapłatę. Przygotowujemy pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi, sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty oraz wszelkie inne pisma procesowe wymagane w sporach z bankami i innymi instytucjami.

Przeciwdziałanie przedawnionym długom

Oferujemy także specjalistyczne doradztwo dla osób, które borykają się z wezwaniami o nienależne (przedawnione) długi. Szybka reakcja w tym zakresie pomaga uniknąć egzekucji komorniczej i utraty majątku. Kwestia przedawnionych długów najczęściej pojawia się, gdy firma windykacyjna kupiła dług od banku lub gdy pojawia się wezwanie do zapłaty dotyczące długu sprzed wielu lat.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Gdy nie spłacasz kredytu przez wiele miesięcy, to bank lub instytucja finansowa najpierw wypowiada umowę, a potem występuje do sądu. Dlatego gdy otrzymasz pismo z sądu z informacją, że jest to nakaz zapłaty, to masz prawo w terminie 14 dni odwołać się. Wtedy sprawa trafi na rozprawę, na której będziesz mógł przedstawić swoje argumenty i np. zawrzeć ugodę z wierzycielem, aby uniknąć komornika. Może być też tak, że po złożonym sprzeciwie okaże się, że sprawa jest przedawniona, wtedy nie będziesz musiał nic płacić. W każdym razie złożenie odwołania od nakazu zapłaty, które w terminologii procesowej zwane jest sprzeciwem, zwiększa Twoje bezpieczeństwo prawne. Edukujemy, aby za każdym razem odwoływać się i szukać szansy na drodze sądowe.

Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej

Dla osób zadłużonych, którym nie da się już pomóc poprzez standardowe doradztwo oferujemy przeprowadzenie upadłości konsumenckiej, która polega na sądowym ustaleniu planu spłat wierzycieli i dzięki temu znacznym oddłużeniu zobowiązań klienta.

Skontaktuj się z nami

zobowiązania finansowe

Przedawnione długi

Dostałeś wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, która kupiła dług od banku? Prawdopodobnie ten dług jest przedawnionymożesz go całkowicie anulować. Aby to zrobić, musisz wystąpić do sądu w stosownym trybie. Przyjdź do nas i przedstaw swoją sytuację oraz dowiedz się, jakie przysługują Ci uprawnienia w przypadku stwierdzenia przedawnienia.

Jak działa przedawnienie długu?

W Kodeksie cywilnym możemy znaleźć informacje na temat terminu przedawnienia długu. Oznacza to, że istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku spłacenia zobowiązania, chyba, że dłużnik osobiście zrzeknie się korzystania z prawa do uchylenia się od spłaty. 

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu?

Kodeks cywilny mówi, że jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, to podstawowy termin przedawnienia wynosi sześć lat, a w przypadku długów związanych z prowadzeniem działalności – trzy lata. Istnieją jednak różne rodzaje długów, które należy rozróżnić. W zależności od powodu powstania zobowiązania jego termin przedawnienia może się różnić.

W niektórych przypadkach przedawnienie następuje po roku, podczas gdy w innych sytuacjach jest to sześć lat. Warto uważnie sprawdzać rodzaj zadłużenia, ponieważ każdy z nich różni się terminem przedawnienia zobowiązania. 

Jednak termin to niejedyny warunek do spełnienia, jeżeli chcemy uniknąć uregulowania zaległości. W okresie, w którym biegnie termin przedawnienia nie może dojść do żadnej sytuacji, która mogłaby ten bieg przerwać. 

Co oznacza przerwanie biegu przedawnienia?

Jest to czynność, której wynikiem jest naliczanie terminu przedawnienia na nowo. Są to różnego rodzaju działania wierzycieli, które zmierzają do odzyskania należności. Mogą być to:

  • wszczęcie procedury windykacyjnej, czyli otrzymanie wezwania do zapłaty;
  • złożenie pozwu do sądu przeciwko dłużnikowi;
  • skierowanie sprawy do komornik;
  • mediacje z dłużnikiem;
  • zawarcie ugody z dłużnikiem.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje również w sytuacji, gdy dłużnik częściowo ureguluje zobowiązanie lub uzna swój dług, na przykład poprzez podpisanie harmonogramu spłaty zaległości. 

zobowiązania finansowe

Jakie są skutki przedawnienia długu?

Istotnym aspektem są również skutki przedawnienia się długu. Jeśli zobowiązanie ulega przeterminowaniu, dłużnik nie musi go spłacać. Jednak jak zawsze, i od tej zasady istnieją wyjątki. Takim odstępstwem jest na przykład sytuacja, gdy dłużnik dobrowolnie zdecyduje się uiścić zapłatę. Często jest to wynikiem niewiedzy klienta w zakresie terminów przedawniania długów. Jednak w tym przypadku dłużnik nie może domagać się zwrotu pieniędzy. 

Jak sprawa wygląda ze strony wierzyciela? Gdy dług ulegnie przedawnieniu, nie może on żądać jego spłaty, chyba że sprawa trafiła na drogę sądową. Dłużnik ma obowiązek spłaty zobowiązania, jeśli wierzyciel toczy wobec niego postępowanie sądowe lub, gdy otrzymał nakaz sądowy. Trzeba również pamiętać o tym, że nasi wierzyciele mogą sprzedaż zadłużenia komuś innemu. W takiej sytuacji to nowe osoby mogą domagać się zwrotu należności. 

Jeśli sprawa wejdzie na drogę sądową, możemy wykazać i uzasadnić, że dług jest nieważny i nie trzeba go spłacać. Jak to zrobić? W pierwszej kolejności należy zwrócić się na piśmie do windykacji z informacją o przeterminowaniu zadłużenia. Najlepiej powołać się na ustawę wprowadzoną w życie w 2018 roku. 

Ze względu na to, że przedawnienie długu regulowane jest przez kodeks cywilny, firma windykacyjna musi wziąć nasze pismo pod uwagę. Jeżeli jednak nie zrobi tego, mamy prawo udowodnić swoją rację na drodze sądowej. 

Czy istnieje możliwość odzyskania przedawnionego długu?

Najpierw przyjrzymy się sytuacji ze strony dłużnika. Tak jak wspomnieliśmy, gdy dłużnik jest nieświadomy przedawnienia zobowiązania i je spłaci, nie ma możliwości odzyskania pieniędzy. Jest tak, ponieważ przedawnienie nie oznacza wygaśnięcia zobowiązania i dlatego w takiej sytuacji wierzyciel ma prawo zatrzymać środki. 

Jak wygląda to ze strony wierzyciela i czy ma szanse na odzyskanie pieniędzy? Niestety odzyskanie należności nie zawsze jest możliwe. Kodeks cywilny zabrania dochodzenia przedawnionych roszczeń od konsumenta, o czym mówi art. 117 par. 2. Oznacza to, że sąd odrzuci wniosek o nakaz zapłaty w sprawie przedawnionego długu. Jedyna opcja odzyskania długu to polubowne negocjacje. 

Skontaktuj się z nami!

    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (105 - liczba głosów, średnia: 3,00 z 5)
    Loading...