> Usługi > Klient indywidualny > Doradztwo prawne w sprawach finansowych, bankowych

Doradztwo prawne w sprawach finansowych, bankowych

Doradztwo prawne w sprawach finansowych, bankowych nakierowane jest na ustalenie stanu faktycznego i prawnego danej sytuacji i przedstawienie strategii postępowania. Częstą praktyką, które generuje niepotrzebne konsekwencje jest ignorowanie wezwania do zapłaty, nakazu zapłaty, a jeszcze wcześniej zaciąganie zobowiązań ponad miarę. W naszej filozofii doradztwa pokazujemy, że nie zawsze droga zadłużania się jest właściwa. Pokazujemy, jak można bez zadłużania się wyprowadzić swoje finanse na prostą poprzez rozwiązania prawne.

Według danych statystycznych ponad połowa Polaków ma poważne problemy z terminowym realizowaniem podjętych zobowiązań finansowych. W praktyce oznacza to, iż życie takich osób ogniskuje się niemal wyłącznie wokół odbierania kolejnych wezwań do zapłaty zaległych rat oraz unikania podejmowanych przez wierzycieli działań windykacyjnych. Istnieją jednak skuteczne metody postępowania z wierzycielami, bankami, kontrahentami. Dzięki nim dłużnicy mogą realnie uwolnić się od roszczeń wierzycieli i wyjść ze spirali zadłużenia. Oferujemy kompleksowe, profesjonalne doradztwo prawne w zakresie oddłużania – należymy do nielicznego grona kancelarii, które mogą poszczycić się bardzo wysoką skutecznością w tym zakresie.

UWAGA! Zajmujemy się TYLKO takimi sprawami, w których klient posiada dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytury, innych źródeł. Nadmiar zobowiązań to skutek pewnych decyzji finansowych, które powodują, że masz większe wydatki niż dochody, ale nadal posiadasz jakieś dochody i przy odpowiednim dopasowaniu strategii możesz odzyskać płynność finansową. To, że masz wezwanie do zapłaty, wypowiedzianą umowę kredytową, nie oznacza, że nie masz pieniędzy. To tylko oznacza, że nie płaciłeś przez jakiś czas tych zobowiązań. W takiej sytuacji właśnie tym bardziej potrzebujesz doradztwa prawnego, aby uniknąć dalszych negatywnych konsekwencji.

Pomoc prawna w sprawach finansowych, bankowych

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w sprawach finansowych i bankowych oferujemy naszym klientom skuteczną ochronę prawną. Wypracowane przez nas metody postępowania z wierzycielami, bankami, kontrahentami dają klientowi pewność pełnego bezpieczeństwa prawnego, finansowego i majątkowego. W ramach takiej ochrony prawnej doradzamy, jak wyprostować swoje sprawy i zareagować na wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy czy pismo z sądu. Poniżej dowiesz się, w jakim zakresie nasza pomoc prawna jest najczęściej realizowana. Zarezerwuj rozmowę i już teraz dowiedz się jakie masz prawa!

Negocjacje warunków spłaty

W przeciwieństwie do znakomitej większości innych podmiotów oferujących pomoc w zadłużeniach nie proponujemy naszym klientom zaciągania kolejnych zobowiązań na spłatę poprzednich. Zamiast tego dokonujemy skrupulatnej, realistycznej analizy finansów zadłużonego klienta, określamy źródło problemówdefiniujemy priorytety w zakresie spłat. Doradzamy również, jakie należy podjąć kroki, by skutecznie zredukować wysokość zobowiązań i poprawić płynność finansową. W razie potrzeby prowadzimy negocjacje z wierzycielami, w tym przede wszystkim z bankami i firmami windykacyjnymi oraz w imieniu klienta zawieramy ugody.

Ważne! Negocjacje prowadzimy tylko wtedy, gdy klient posiada perspektywę spłaty zadłużenia w okresie 3 lat oraz posiada kwotę jednorazową min. 20% kwoty należności głównej. Jeśli nie spełniasz tych warunków, zachęcamy do rozważenia upadłości konsumenckiej.

Reprezentujemy przed firmami windykacyjnymi, a także w postępowaniach sądowych i pozasądowych

Reprezentujemy klientów na każdym etapie sprawy: gdy otrzymuje wezwanie do zapłaty z banku, firmy windykacyjnej, a także na etapie sądowym i pozasądowym związanym ze sprawą o zapłatę. Przygotowujemy pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi, sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty oraz wszelkie inne pisma procesowe wymagane w sporach z bankami i innymi instytucjami. Reprezentujemy także dłużnika na etapie komorniczym, wspierając klienta w ochronie jego praw i interesów.

Przeciwdziałanie przedawnionym długom

Oferujemy także specjalistyczne doradztwo dla osób, które borykają się z wezwaniami o nienależne (przedawnione) długi. Szybka reakcja w tym zakresie pomaga uniknąć egzekucji komorniczej i utraty majątku. Kwestia przedawnionych długów najczęściej pojawia się, gdy firma windykacyjna kupiła dług od banku lub gdy pojawia się wezwanie do zapłaty dotyczące długu sprzed wielu lat. Sprawdź czy Twój dług jest przedawniony.

Odwołania od wyroków, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty z weksla

Gdy nie spłacasz kredytu przez wiele miesięcy, to bank lub instytucja finansowa najpierw wypowiada umowę, a potem występuje do sądu. Jeśli podpisałeś weksel, to wierzyciel może w uproszczonej procedurze wystąpić do sądu i również uzyskać nakaz zapłaty. Dlatego za każdym razem gdy otrzymasz pismo z sądu z informacją, że jest to nakaz zapłaty, to masz prawo w terminie 14 dni odwołać się. Wtedy sprawa trafi na rozprawę, na której będziesz mógł przedstawić swoje argumenty i np. zawrzeć ugodę z wierzycielem, aby uniknąć komornika. Może być też tak, że po złożonym sprzeciwie okaże się, że sprawa jest przedawniona, wtedy nie będziesz musiał nic płacić. W każdym razie złożenie odwołania od nakazu zapłaty, które w terminologii procesowej zwane jest sprzeciwem, zwiększa Twoje bezpieczeństwo prawne. Edukujemy, aby za każdym razem odwoływać się i szukać szansy na drodze sądowej.

Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej

Dla osób zadłużonych, którym nie da się już pomóc poprzez standardowe doradztwo oferujemy przeprowadzenie upadłości konsumenckiej, która polega na sądowym ustaleniu planu spłat wierzycieli i dzięki temu znacznym oddłużeniu zobowiązań klienta.

Skontaktuj się z nami

zobowiązania finansowe

Przedawnione długi

Dostałeś wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, która kupiła dług od banku? Prawdopodobnie ten dług jest przedawnionymożesz go całkowicie anulować. Aby to zrobić, musisz wystąpić do sądu w stosownym trybie. Przyjdź do nas i przedstaw swoją sytuację oraz dowiedz się, jakie przysługują Ci uprawnienia w przypadku stwierdzenia przedawnienia.

Jak działa przedawnienie długu?

W Kodeksie cywilnym możemy znaleźć informacje na temat terminu przedawnienia długu. Oznacza to, że istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku spłacenia zobowiązania, chyba, że dłużnik osobiście zrzeknie się korzystania z prawa do uchylenia się od spłaty. 

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu?

Kodeks cywilny mówi, że jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, to podstawowy termin przedawnienia wynosi sześć lat, a w przypadku długów związanych z prowadzeniem działalności – trzy lata. Istnieją jednak różne rodzaje długów, które należy rozróżnić. W zależności od powodu powstania zobowiązania jego termin przedawnienia może się różnić. W niektórych przypadkach przedawnienie następuje po roku, podczas gdy w innych sytuacjach jest to sześć lat. Warto uważnie sprawdzać rodzaj zadłużenia, ponieważ każdy z nich różni się terminem przedawnienia zobowiązania. 

Jednak termin to niejedyny warunek do spełnienia, jeżeli chcemy uniknąć uregulowania zaległości. W okresie, w którym biegnie termin przedawnienia, nie może dojść do żadnej sytuacji, która mogłaby ten bieg przerwać. Takimi sytuacjami są: wystąpienie przez wierzyciela do sądu, do komornika.

Co oznacza przerwanie biegu przedawnienia?

Jest to czynność, której wynikiem jest naliczanie terminu przedawnienia na nowo. Są to różnego rodzaju działania wierzycieli, które zmierzają do odzyskania należności. Mogą być to:

  • wszczęcie procedury windykacyjnej, czyli otrzymanie wezwania do zapłaty;
  • złożenie pozwu do sądu przeciwko dłużnikowi;
  • skierowanie sprawy do komornik;
  • mediacje z dłużnikiem;
  • zawarcie ugody z dłużnikiem.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje również w sytuacji, gdy dłużnik częściowo ureguluje zobowiązanie lub uzna swój dług, na przykład poprzez podpisanie harmonogramu spłaty zaległości. 

zobowiązania finansowe

Jakie są skutki przedawnienia długu?

Istotnym aspektem są również skutki przedawnienia się długu. Jeśli zobowiązanie ulega przeterminowaniu, dłużnik nie musi go spłacać. Jednak jak zawsze, i od tej zasady istnieją wyjątki. Takim odstępstwem jest na przykład sytuacja, gdy dłużnik dobrowolnie zdecyduje się uiścić zapłatę. Często jest to wynikiem niewiedzy klienta w zakresie terminów przedawniania długów. Jednak w tym przypadku dłużnik nie może domagać się zwrotu pieniędzy. 

Jak sprawa wygląda ze strony wierzyciela? Gdy dług ulegnie przedawnieniu, nie może on żądać jego spłaty, chyba że sprawa trafiła na drogę sądową. Dłużnik ma obowiązek spłaty zobowiązania, jeśli wierzyciel toczy wobec niego postępowanie sądowe lub, gdy otrzymał nakaz sądowy. Trzeba również pamiętać o tym, że nasi wierzyciele mogą sprzedaż zadłużenia komuś innemu. W takiej sytuacji to nowe osoby mogą domagać się zwrotu należności. 

Jeśli sprawa wejdzie na drogę sądową, możemy wykazać i uzasadnić, że dług jest przedawniony i nie trzeba go spłacać. Jak to zrobić? W pierwszej kolejności należy zwrócić się na piśmie do windykacji z informacją o przeterminowaniu zadłużenia. Najlepiej powołać się na ustawę wprowadzoną w życie w 2018 roku. Ze względu na to, że przedawnienie długu regulowane jest przez kodeks cywilny, firma windykacyjna musi wziąć nasze pismo pod uwagę. Jeżeli jednak nie zrobi tego, mamy prawo udowodnić swoją rację na drodze sądowej. 

Czy istnieje możliwość odzyskania przedawnionego długu?

Z punktu widzenia prawa cywilnego, nawet jak dług jest przedawniony, to wierzyciel może domagać się zapłaty, ponieważ takie roszczenie nazywane jest „zobowiązaniem naturalnym”. Dług jest przedawniony, ale dobrowolnie można go spłacić. Jednakże dłużnik, jeśli nie chce, nie ma obowiązku spłacać długu, a wierzyciel nie może wystąpić do sądu. Jeśli otrzymałeś pismo od firmy windykacyjnej i masz przekonanie, że dług jest przedawniony, to możesz skorzystać z naszej fachowej pomocy, aby sprawdzić, czy dług rzeczywiście jest przedawniony. 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (109 - liczba głosów, średnia: 3,00 z 5)
Loading...