Likwidacja spółki

9 maja, 2024

Zamknięcie działalności spółek handlowych wiąże się z pewnymi obowiązkami prawnymi. O ile przy działalności gospodarczej wystarczy wykreślić ją z CDIEG, o tyle likwidacja spółki wymaga większego wysiłku. Należy bowiem wykreślić ją z Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero po tej czynności spółka zostaje formalnie rozwiązana. Sąd może wykreślić spółkę z KRS z mocy ustawy w określonych sytuacjach, np.: po zakończeniu postępowania upadłościowego, zakończeniu likwidacji spółki, w przypadku rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji, po przekształceniu, podziale lub połączeniu spółek albo na wniosek uprawnionego.

 

W tym artykule przedstawimy sposób na zamknięcie spółki. Dowiedz się, jak to zrobić krok po kroku.

 

SPIS TREŚCI:

  1. Likwidacja spółki krok po kroku
  2. Likwidacja spółki – przyczyny
  3. Obowiązki likwidatora

Likwidacja spółki krok po kroku

Pamiętaj, że wykreślenie spółki z KRS wiąże się z wieloma konsekwencjami prawnymi. Przed złożeniem wniosku o zakończenie istnienia spółki warto skonsultować się z prawnikiem, aby mieć pewność, że wszystkie procedury zostaną przeprowadzone prawidłowo. Spółka przestaje istnieć dopiero z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Może to nastąpić z automatu (z urzędu) lub na wniosek osoby uprawnionej, np. likwidatora. Dopiero wykreślenie oznacza całkowitą likwidację spółki i zakończenie jej bytu prawnego.

Wykreślenie z KRS to ostateczny krok. Po jego wykonaniu nie ma możliwości powrotu do działalności spółki. Rozwiązanie spółki handlowej to nic innego jak jej zamknięcie. Spółka przestaje istnieć w świetle prawa, co oznacza:

Wykreślenie z rejestru KRS jest sposobem na rozwiązanie wszystkich spółek handlowych, a więc:

Taki byt prawny można rozwiązać z różnych powodów, np. z powodu wystąpienia wspólnika. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie likwidacji spółki, chyba że wspólnicy ustalą inny sposób jej zakończenia. Kto może być wspólnikiem w spółce, przeczytasz na naszym blogu.

likwidacja spółki

Likwidacja spółki – przyczyny

Istnieje wiele sposobów na likwidację spółki. Wybór odpowiedniej ścieżki zależy od indywidualnej sytuacji i powodów, które doprowadziły do decyzji o rozwiązaniu firmy.

Decyzję o sposobie zakończenia działalności spółki trzeba podjąć z rozwagą, po uwzględnieniu wszystkich aspektów prawnych, finansowych i podatkowych. Warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą, aby wybrać najlepszą strategię dla swojej firmy.

likwidacja spółki

Obowiązki likwidatora

Niezależnie od rodzaju spółki, likwidatorem może zostać wyłącznie osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych. Oznacza to, że musi być ona pełnoletnia i nie może być ubezwłasnowolniona.

Założyciele spółki mogą już w umowie określić, kto zostanie likwidatorem w razie potrzeby. Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o powołaniu likwidatora na zebraniu.
Jeśli sąd likwiduje spółkę, może również wyznaczyć likwidatora w swoim orzeczeniu.

Likwidator ma wiele obowiązków, m.in. musi sporządzić bilans likwidacyjny, spłacić długi spółki i podzielić majątek między wspólników. Przed podjęciem decyzji o likwidacji spółki warto skonsultować się z prawnikiem, aby mieć pewność, że wszystkie procedury przebiegają prawidłowo.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy