Upadek firmy. Jak wygląda i kiedy należy go ogłosić?

26 lutego, 2021

W pewnych przypadkach przedsiębiorca może być zmuszony do ogłoszenia upadłości. Narastające problemy finansowe mogą wynikać z wielu przyczyn, m.in. z obecnej sytuacji gospodarczej i nieterminowego regulowania należności przez klientów. Kiedy należy ogłosić upadłość firmy i jak to przebiega?

Upadłość firmy – kiedy można ją ogłosić?

Niezdolność do terminowego realizowania wymagalnych zobowiązań finansowych prowadzi do tego, że firma może być zmuszona do ogłoszenia upadłości. Jednak, żeby było to możliwe, muszą istnieć ku temu podstawy, które określone są w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zmianami).

Zgodnie z prawem, aby przedsiębiorca mógł ogłosić upadłość firmy, muszą zostać spełnione określone przepisami warunki, a przede wszystkim – niewypłacalność podmiotu gospodarczego. Nie ma tutaj znaczenia, czy mamy do czynienia z działalnością jednoosobową czy z dużym przedsiębiorstwem – obowiązują te same zasady. Mianowicie, firma musi nie regulować należnych zobowiązań wobec wierzycieli od co najmniej 3 miesięcy. Nie oznacza to, że przedsiębiorca musi nie opłacać wszystkich swoich zobowiązań – wystarczy, że dotyczy to jedynie niektórych.

W przypadku osób prawnych obowiązują inne reguły – suma zobowiązań musi przekroczyć wartość majątku osoby prawnej. Do osób prawnych zaliczamy np. spółki akcyjne i spółki z o.o.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z prawem wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć nie tylko dłużnik, ale również każdy z wierzycieli, przedsiębiorcy oraz wybrane osoby i instytucje. Jeśli chodzi o te osoby i instytucje, to zaliczamy do nich:

Co istotne, jeśli wystąpi podstawa do ogłoszenia upadłości, to każda z powyższych osób lub instytucji ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym ta podstawa wystąpiła.

Jak złożyć wniosek o upadłość firmy?

Wniosek ten należy złożyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, pod który podlega dany przedsiębiorca. Co trzeba załączyć do wniosku o upadłość? Zgromadzić należy następujące dane i dokumenty:

Po złożeniu wniosku o upadłość, sąd ma 2 miesiące na jego rozpatrzenie. Wiąże się to z opłatami. Samo złożenie wniosku wymaga uiszczenia kwoty 1 000 zł. Nie jest to jedyny koszt. Kolejnym jest zaliczka na wydatki, które pojawią się w toku postępowania, opłaty na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i wydatki na obsługę przez kancelarię.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia bankructwa?

Ogłoszenie upadłości firmy wiąże się z wieloma konsekwencjami, ale przede wszystkim firma traci swój majątek. Staje się on masą upadłościową, z której będą zaspokajane roszczenia wierzycieli. Ogłoszona może zostać upadłość:

Upadłość firmy a pracownicy

W przypadku ogłoszenia przez firmę upadłości przestrzegać należy innych zasad zwalniania pracowników niż standardowo. Przede wszystkim taka sytuacja nie powoduje, że automatycznie rozwiązaniu ulegają umowy o pracę – przedsiębiorca musi zatrudnionym wręczyć wypowiedzenie lub rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Każda z tych stron może wymówić umowę, zachowując dwutygodniowy termin wypowiedzenia. Przed zwolnieniem w takim przypadku nie są chronieni przebywający na urlopie wychowawczym. Inaczej wygląda również kwestia odpraw, które w tym przypadku przysługują wyłącznie przy zwolnieniu grupowym, jeśli firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Wówczas zatrudnionemu należy się odprawa w wysokości:

Postępowanie upadłościowe stanowi ostateczność i ma zastosowanie wtedy, kiedy nie ma już perspektyw na utrzymanie przedsiębiorstwa. Jako kancelaria LEXADVISOR reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu upadłościowym, tworzymy strategię postępowania oraz doradzamy, tak, żeby ten trudny proces został zrealizowany sprawnie i prawidłowo.

Zobacz także wpis: https://kancelarialexadvisor.pl/finanse-firmy/co-oznacza-upadlosc-firmy-dla-pracownikow/

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy