Upadłość firmy – co musisz wiedzieć?

11 grudnia, 2022

Bankructwo firmy to potoczna nazwa upadłości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może popaść w długi na skutek splotu niekorzystnych sytuacji, takich jak nietrafione inwestycje, niewypłacalni partnerzy biznesowi czy niewłaściwa strategia zarządzania ryzykiem. Obecnie do wielu upadłości przyczynia się pandemia COVID-19, podczas której przedsiębiorstwa zaczęły masowo bankrutować. 

W naszym artykule wyjaśnimy, czym w praktyce jest upadłość rynkowa, kiedy jest możliwa oraz jakie konsekwencje za sobą niesie. 

 

upadłość firmy

 

Co to jest upadłość rynkowa?

 

Upraszczając, upadłość rynkowa, czy inaczej bankructwo firmy, to niemożność regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli. W większości przypadków ogłoszenie upadłości to ostatnia deska ratunku dla każdego przedsiębiorcy lub osób zasiadających w organach firmy. 

Podstawy prawne ogłoszenia upadłości

Podstawą prawną określającą zagadnienia związane m.in. z bankructwem firm jest Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze  (Dz. U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zmianami). Przepisy wspomnianego aktu prawnego określają m.in. co stanowi podstawę upadłości, jak wygląda proces postępowania upadłościowego oraz jakie będą jego skutki.

 

upadłość firmy

Kto i kiedy może ogłosić upadłość firmy?

Wbrew panującemu przekonaniu, nie tylko duże firmy mogą ogłaszać upadłość rynkową mogą to robić również małe, jednoosobowe działalności. Niewypłacalny jest każdy podmiot gospodarczy, który nie reguluje należnych zobowiązań wobec wierzycieli przez okres przekraczający trzy miesiące. 

W przypadku osób prawnych stan niewypłacalności to taki, w którym suma zobowiązań przekracza wartość majątku takiej osoby prawnej niezależnie od tego, czy zobowiązania te są wykonywane na bieżąco, czy też nie. 

Przepisy mówią, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać zgłoszony zarówno przez samego dłużnika, jak również przez każdego spośród jego wierzycieli. Jednak na tym lista się nie kończy. Wniosek o upadłość mogą złożyć także inne osoby i instytucje.

Kto nie może ogłosić upadłości?

Nie każdy podmiot ma zdolność upadłościową.  Oznacza to, że są tacy uczestnicy obrotu gospodarczego, wobec których upadłość nie może być ogłoszona. Są to:

 

upadłość firmy

Upadłość firmy jak to zrobić?

Ogłoszenie upadłości firmy wymaga wszczęcia postępowania w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Uprawniony podmiot, w ciągu trzydziestu dni od momentu, w którym wystąpiła przesłanka do ogłoszenia upadłości, może złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania.

Co taki dokument powinien zawierać?

Jeśli wnioskodawcą jest dłużnik, to powinien dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, o których poinformuje go prawnik. 

Co ważne, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest jedynie uprawnieniem dłużnika, ale jego ustawowym obowiązkiem. Jeśli obowiązek nie zostanie dopełniony, dłużnik naraża się na konsekwencje w postaci poniesienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie. Może to być zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet odpowiedzialność karna. 

Upadłość firmy a pracownicy

Ogłoszenie upadłości to jedyna przyczyna rozwiązania umowy o pracę, w której nie zawiniła strona pracowników. Z tego względu każdemu z nich należy się jednorazowe świadczenie pieniężne w formie odprawy. Jednak nie w każdym przypadku takie świadczenie im przysługuje.

Kiedy firma jest zobowiązana do wypłaty odprawy?

Jest tak w sytuacji, gdy firma zatrudnia co najmniej dwudziestu pracowników i jeśli w okresie do trzydziestu dni stosunek pracy zostaje rozwiązany z co najmniej:

Jakie konsekwencje czekają Cię po ogłoszeniu upadłości rynkowej?

Oczywistą konsekwencją jest utrata majątku firmy. W tym wypadku zostaje on przeznaczony na uregulowanie roszczeń wierzycieli. 

Podczas trwania postępowania dłużnik ma prawo kontynuować prowadzenie działalności. Powinien również wywiązywać się z obowiązków mających charakter publicznoprawny, czyli związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek ZUS. 

Dobra kancelaria pomoże Ci przejść przez upadłość i odpowie na wszystkie nurtujące Cię pytania, dlatego warto zwrócić się o pomoc jak najszybciej, aby specjaliści mieli czas na działanie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy