Lexadvisor > O kancelarii > Sylwia Młynarczyk

Sylwia Młynarczyk

Prawnik, specjalistka prawa upadłościowego, bankowego i finansowego. Absolwentka kierunku administracja, europeistyka oraz studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zaangażowana w działalność Koła Naukowego Prawa Administracyjnego, działającego przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW oraz Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego, działającego przy Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW. W trakcie studiów współpracowała z Fundacją Court Watch Polska. Doświadczenie zawodowe z zakresu prawa konsumenckiego zdobywała pracując w Fundacji Didactics – Ośrodek Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz prawie bankowym. Przeprowadza procesy negocjacyjne z wierzycielami, bankami, instytucjami finansowymi. Zajmuje się ochroną praw dłużnika na etapie polubownym oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Reprezentuje klientów w postępowaniu upadłościowym, a w szczególności sporządza wnioski o upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz nadzoruje przebieg postępowania upadłościowego, uczestnicząc w spotkaniach z syndykiem i wierzycielami. Posiada również wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Sylwia Młynarczyk

Nasz zespół

Specjalizujemy się m.in. w:

Doradztwie prawno-restrukturyzacyjnym

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obronie przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony przed komornikiem Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Audytach prawnych, finansowych, podatkowych

W ramach obszaru usług audytorskich specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych, audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych usługach realizowanych przez biegłych rewidentów. Badania sprawozdań finansowych kancelaria adresuje do małych i średnich przedsiębiorstw, łącząc badanie sprawozdań finansowych z kompleksową analizą systemów kontrolnych, płynności finansowej oraz ryzyk biznesowych.

Nasze usługi

man_photo

Sprawdź nasze
kompetencje


przejdź dalej
lady_photo

Poznaj zasady
współpracy


przejdź dalej