Lexadvisor > O kancelarii > Sylwia Młynarczyk

Sylwia Młynarczyk

Kierownik sekretariatu, asystentka ds. prawnych. Absolwentka kierunku administracja i europeistyka oraz studentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zaangażowana w działalność Koła Naukowego Prawa Administracyjnego, działającego przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW oraz Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego, działającego przy Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW. W trakcie studiów współpracowała z Fundacją Court Watch Polska. Doświadczenie zawodowe z zakresu prawa konsumenckiego zdobywała pracując w Fundacji Didactics – Ośrodek Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz prawie bankowym. Przeprowadza procesy negocjacyjne z wierzycielami, bankami, instytucjami finansowymi. Zajmuje się ochroną praw dłużnika na etapie polubownym oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Reprezentuje klientów w postępowaniu upadłościowym, a w szczególności sporządza wnioski o upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz nadzoruje przebieg postępowania upadłościowego, uczestnicząc w spotkaniach z syndykiem i wierzycielami. Posiada również wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Sylwia Młynarczyk

Nasz zespół

Specjalizujemy się m.in. w:

Doradztwie prawno-restrukturyzacyjnym

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obronie przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochronie majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawie płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.

Nasze usługi

man_photo

Sprawdź nasze
kompetencje


przejdź dalej
lady_photo

Poznaj zasady
współpracy


przejdź dalej