Lexadvisor > O kancelarii > Wojciech Reszka

Wojciech Reszka

Ekonomista, specjalista w zakresie restrukturyzacji, optymalizacji, finansów i strategii, budowania nowych struktur, procedur i raportowania, w zakresie zmian w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów w tym restrukturyzacji zatrudnienia. Manager, absolwent MBA (finanse międzynarodowe) z bogatym, ponad 20-letnim wszechstronnym doświadczeniem w zakresie zarządzania spółkami różnorodnych branż. Posiada doświadczenie w zabezpieczaniu ryzyk finansowych i biznesowych przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał we współpracy z funduszami inwestycyjnymi, we wdrażaniu nowych narzędzi informatycznych, w tym ERP. Ekspert PAP w powyższym zakresie. Współautor i główny negocjator projektu pre-pack (przygotowana likwidacja) o wartości powyżej 200 mln PLN. Współpracował z jednym z twórców Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne – mec. Piotrem Zimmermanem (wspólne projekty restrukturyzacyjne i organizacja konferencji). Posiada długoletnie doświadczenie w budowie relacji z interesariuszami jak dostawcy, odbiorcy, banki, audytorzy, doradcy prawni, konsultanci, pracownicy, właściciele. Nabył elastyczne umiejętności w zakresie pracy w zespołach i przedsiębiorstwach różnych wielkości, w tym w środowisku międzynarodowym. Wpisany na listę członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Prezydium Rady Instytutu Biznesu.

Wojciech Reszka

Nasz zespół

Specjalizujemy się m.in. w:

Doradztwie prawno-restrukturyzacyjnym

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obronie przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony przed komornikiem Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Poprawie płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.

Nasze usługi

man_photo

Sprawdź nasze
kompetencje


przejdź dalej
lady_photo

Poznaj zasady
współpracy


przejdź dalej