> Usługi > Usługi prawne dla konsumentów > Obrona przed komornikiem

Obrona przed komornikiem

Egzekucja komornicza może dostarczyć wielu nieprzyjemnych przeżyć, dlatego warto skutecznie się przed nią chronić. Kancelaria Prawna LEXADVISOR opracowała autorski program stworzony na potrzeby klientów, którzy borykają się z problemami finansowymi, a w ich konsekwencji z interwencjami komorniczymi. Groźba pojawienia się komornika czy już rozpoczęte czynności prowadzone przez urząd komorniczy wymagają skutecznego działania. Zaprojektowana usługa pod nazwą „Obrona przed komornikiem” to zestaw efektywnych procedur ochronnych i zapobiegawczych prowadzonych przez prawników LEXADVISOR.

Kiedy wkracza komornik?

Gdy wierzyciel wyczerpał wszystkie dostępne środki kontaktu, a próby ugodowego porozumienia się z dłużnikiem nie przyniosły rezultatu, to pozostaje jedynie droga prawna. Można tutaj wyróżnić dwa rodzaje windykacji: polubowną oraz sądową. Ten drugi rodzaj obejmuje działania, które zmierzają do uzyskania tytułu wykonawczego, czyli nakazu zapłaty, lub wyroku sądu. W dalszych etapach mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Procedura ta przebiega zgodnie ze ściśle określonymi przepisami. Komornik, działający przy odpowiednim sądzie rejonowym, wkracza po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Jego prawa i obowiązki, a także wszystkie podejmowane przez niego działania są ściśle regulowane przez zapisy prawne. 

Istnieje wiele warunków, które muszą wystąpić, aby mogła rozpocząć się egzekucja komornicza. Często mija kilka, a nawet kilkanaście miesięcy od momentu, w którym osoba zadłużona przestaje spłacać raty do momentu włączenia się w sprawę komornika. Egzekucja komornicza to w wielu przypadkach wynik uporczywego i długotrwałego uchylania się od obowiązku zapłaty. W każdej sytuacji, w której istnieje problem ze spłatą zadłużenia, warto skontaktować się z prawnikiem, aby nie doszło do wkroczenia komornika. Prawnicy LEXADVISOR to specjaliści, którzy dzięki doświadczeniu i wiedzy pomogą Ci przejść przez zadłużenie. 

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przekazywana jest za pośrednictwem poczty – listem poleconym. Ważne, aby dłużnik nie unikał korespondencji od komornika. Uporczywe uchylanie się od kontaktu może doprowadzić do sytuacji, w której komornik pojawi się osobiście w miejscu zamieszkania dłużnika. Lepiej tego uniknąć i zawsze odpowiadać na zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Nie można zweryfikować, czy egzekucja komornicza odbywa się zgodnie z prawem, jeśli dłużnik unika kontaktu.

Czego nie może zabrać komornik?

Komornik prowadzi określoną działalność, więc jest nastawiony na zysk. Natomiast dłużnik chce ochronić swój majątek, w szczególności ten, który zapewnia tzw. minimum egzystencji. Warto wiedzieć, że komornik nie może przejąć wszystkiego. 

Komornik nie ma prawa zabrać takich przedmiotów, jak:

 • rzeczy codziennego użytku, które są niezbędne do funkcjonowania. Należą do nich: lodówka, kuchenka czy komputer wykorzystywany głównie przez dziecko dłużnika do nauki;
 • przedmioty osobiste, do których należą ubrania lub inne rzeczy, które nie mają wysokiej wartości rynkowej;
 • sprzęt rehabilitacyjny lub inne przedmioty używane przez osobę z niepełnosprawnością, bez względu na to, czy korzysta z nich dłużnik, czy członek jego rodziny. Nawet jeśli wózek inwalidzki lub inne specjalistyczne sprzęty mają znaczną wartość, to komornik ich nie przejmie. 

Komornik nie zajmie również świadczeń alimentacyjnych, wychowawczych (w tym świadczenia ,,Rodzina 500 plus”), rodzinnych z pomocy społecznej. Również dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych nie zostaną przejęte przez komornika. Są one szczególnie traktowane przez polskie prawo.

Co może zająć komornik?

Do rzeczy podlegających egzekucji komorniczej należą:

 • pensja i oszczędności dłużnika;
 • emerytura i renta, jednak tylko w określonej wysokości;
 • ruchomości, które nie są niezbędne do życia i nie stanowią minimum egzystencji;
 • nieruchomości należące do dłużnika.

Jak się chronić przed komornikiem?

Kłopoty finansowe mogą przysporzyć wielu zmartwień i znacznie obniżyć komfort życia. Egzekucja komornicza tylko pogarsza sprawę. Warto mieć świadomość, że istnieją sposoby obrony przed działaniami komornika. Kancelaria Prawna LEXADVISOR zapewnia profesjonalne zarządzanie zobowiązaniami klienta wobec instytucji komorniczej oraz wierzycieli. Nadzorowanie zobowiązań przez kancelarię LEXADVISOR prowadzi do minimalizacji negatywnych skutków egzekucji komorniczej oraz windykacji. Prawnicy gwarantują przede wszystkim:

 • ochronę wynagrodzenia przed komornikiem – gwarancję zabezpieczenia wynagrodzenia za świadczoną pracę jako środków koniecznych do godnej egzystencji klienta;
 • ochronę majątku przed komornikiem – zabezpieczenie dóbr będących w posiadaniu klienta przed przejęciem ich w ramach egzekucji komorniczej.

 

„Obrona przed komornikiem” to kompleksowa ochrona i reprezentacja interesów klienta prowadzona przez najlepszych w branży prawników z Kancelarii Prawnej LEXADVISOR. Usługa ta obejmuje przede wszystkim pełną opiekę prawną nad zobowiązaniami klienta wobec wierzycieli. Prawnicy wdrażają również specjalne procedury przeciwdziałające egzekucji komorniczej i windykacji. Specjaliści z LEXADVISOR zapewniają fachową reprezentację klienta oraz dobrze przeprowadzone negocjacje z wierzycielami i komornikiem.

Działania zespołu prawniczego prowadzą nie tylko do zmniejszenia wysokości zobowiązań wobec wierzycieli, ale pomagają również wyjść z długów i poradzić sobie z trudną sytuacją finansową. Środkiem w radzeniu sobie z długami, opanowaniu wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli i w przeciwdziałaniu wszczęcia postępowania komorniczego jest tworzony pod każdego klienta program naprawczy. Efektywna analiza sytuacji finansowej klienta oraz jego zadłużenia umożliwia wdrożenie skutecznych rozwiązań przy całkowitym nadzorze i opiece prawnej ze strony LEXADVISOR.

Kancelaria Prawna LEXADVISOR to gwarancja pewnej ochrony przed komornikiem oraz profesjonalna reprezentacja interesów klientów wraz z eliminacją sytuacji zadłużenia.

 

*Usługa „Obrona przed komornikiem” jest nazwą handlową zastrzeżoną na rzecz Kancelarii Prawnej LEXADVISOR i podlega ochronie prawnej na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 17 października 2014 roku o numerze Z.424077.

Usługa „Obrona przed komornikiem” to autorski program naszej kancelarii opracowany dla klientów doświadczających problemów finansowych, którym grozi pojawienie się komornika lub wobec których komornik wykonuje już czynności.

Usługa polega na zarządzaniu zobowiązaniami klienta w celu zminimalizowania negatywnych skutków windykacji i egzekucji. Pomagamy klientom w opanowaniu swoich zobowiązań i przeciwdziałamy pojawieniu się komornika. Nasze doradztwo polega również na opracowaniu programu naprawczego w celu wyjścia z problemów finansowych oraz reprezentowaniu klienta przed wierzycielami i komornikami.

Celem „Obrony przed komornikiem” jest:

 • opieka prawna nad zobowiązaniami klienta;
 • przeciwdziałanie windykacji i egzekucji komorniczej;
 • reprezentowanie klienta w negocjacjach z wierzycielami;
 • zmniejszenie wysokości zobowiązań;
 • pomoc w wychodzeniu z problemów finansowych.

Usługa „Obrona przed komornikiem” jest nazwą handlową zastrzeżoną na rzecz Kancelarii Prawnej LEXADVISOR i podlega ochronie prawnej na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 17 października 2014 roku o numerze Z.424077.

Skontaktuj się z nami!

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (75 - liczba głosów, średnia: 3,00 z 5)
  Loading...