> Usługi > Klient indywidualny > Obrona przed komornikiem

Obrona przed komornikiem

Obrona przed egzekucją z nieruchomości

Egzekucja komornicza może dostarczyć wielu nieprzyjemnych przeżyć, dlatego warto wiedzieć jakie prawa ma dłużnik i co może robić, aby skutecznie bronić się przed komornikiem. Kancelaria Prawna LEXADVISOR opracowała autorski program stworzony na potrzeby klientów, którzy doświadczają egzekucji z nieruchomości, a więc komornik prowadzi postępowanie w celu sprzedaży ich mieszkania czy domu. Groźba pojawienia się komornika czy już rozpoczęte czynności prowadzone przez organ egzekucyjny wymagają skutecznego przeciwdziałania. Zaprojektowana usługa pod nazwą „Obrona przed komornikiem” to zestaw efektywnych procedur ochronnych i zapobiegawczych prowadzonych przez prawników z naszej kancelarii. Skorzystaj z obrony przed komornikiem.

„Obrona przed komornikiem” skierowana jest dla osób, które spodziewają się komornika lub już go mają, a inne strategie ochrony prawnej nie mogą być zastosowane, jak np. restrukturyzacja czy upadłość. Obrona przed komornikiem najlepiej sprawdza się w sytuacji prowadzonej licytacji komorniczej, czyli egzekucji z nieruchomości, kiedy komornik zajmuje mieszkanie czy dom i grozi utrata tego składnika majątku.

Kiedy wkracza komornik?

Gdy wierzyciel wyczerpał wszystkie dostępne środki kontaktu, a próby ugodowego porozumienia się z dłużnikiem nie przyniosły rezultatu, to pozostaje jedynie droga prawna. Można tutaj wyróżnić dwa rodzaje windykacji: polubowną oraz sądową. Ten drugi rodzaj obejmuje działania, które zmierzają do uzyskania tytułu wykonawczego, czyli nakazu zapłaty, lub wyroku sądu. W dalszych etapach mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Procedura ta przebiega zgodnie ze ściśle określonymi przepisami. Komornik, działający przy odpowiednim sądzie rejonowym, wkracza po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Jego prawa i obowiązki, a także wszystkie podejmowane przez niego działania są ściśle regulowane przez zapisy prawne. 

Istnieje wiele warunków, które muszą wystąpić, aby mogła rozpocząć się egzekucja komornicza. Często mija kilka, a nawet kilkanaście miesięcy od momentu, w którym osoba zadłużona przestaje spłacać raty do momentu włączenia się w sprawę komornika. Egzekucja komornicza to w wielu przypadkach wynik uporczywego i długotrwałego uchylania się od obowiązku zapłaty. W każdej sytuacji, w której istnieje problem ze spłatą zadłużenia, warto skontaktować się z prawnikiem, aby nie doszło do wkroczenia komornika. Prawnicy z LEXADVISOR to specjaliści, którzy dzięki doświadczeniu i wiedzy pomogą Ci przejść przez wszystkie etapy postępowania egzekucyjnego. 

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przekazywana jest za pośrednictwem poczty – listem poleconym. Ważne, aby dłużnik nie unikał korespondencji od komornika. Uporczywe uchylanie się od kontaktu może doprowadzić do sytuacji, w której komornik pojawi się osobiście w miejscu zamieszkania dłużnika. Lepiej tego uniknąć i zawsze odpowiadać na zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Nie można zweryfikować, czy egzekucja komornicza odbywa się zgodnie z prawem, jeśli dłużnik unika kontaktu.

Czego nie może zabrać komornik?

Komornik prowadzi określoną działalność, więc jest nastawiony na zysk. Natomiast dłużnik chce ochronić swój majątek, w szczególności ten, który zapewnia tzw. minimum egzystencji. Warto wiedzieć, że komornik nie może przejąć wszystkiego. 

Komornik nie ma prawa zabrać takich przedmiotów, jak:

 • rzeczy codziennego użytku, które są niezbędne do funkcjonowania. Należą do nich: lodówka, kuchenka czy komputer wykorzystywany głównie przez dziecko dłużnika do nauki;
 • przedmioty osobiste, do których należą ubrania lub inne rzeczy, które nie mają wysokiej wartości rynkowej;
 • sprzęt rehabilitacyjny lub inne przedmioty używane przez osobę z niepełnosprawnością, bez względu na to, czy korzysta z nich dłużnik, czy członek jego rodziny. Nawet jeśli wózek inwalidzki lub inne specjalistyczne sprzęty mają znaczną wartość, to komornik ich nie przejmie. 

Komornik nie zajmie również świadczeń alimentacyjnych, wychowawczych (w tym świadczenia ,,Rodzina 500 plus”), rodzinnych z pomocy społecznej. Również dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych nie zostaną przejęte przez komornika. Są one szczególnie traktowane przez polskie prawo.

Co może zająć komornik?

Do rzeczy podlegających egzekucji komorniczej należą:

 • pensja i oszczędności dłużnika;
 • emerytura i renta, jednak tylko w określonej wysokości;
 • ruchomości, które nie są niezbędne do życia i nie stanowią minimum egzystencji;
 • nieruchomości należące do dłużnika.

Jak bronić się przed komornikiem?

Kłopoty finansowe mogą przysporzyć wielu zmartwień i znacznie obniżyć komfort życia. Egzekucja komornicza tylko pogarsza sprawę. Warto mieć świadomość, że istnieją sposoby obrony przed działaniami komornika. Kancelaria Prawna LEXADVISOR zapewnia profesjonalne doradztwo wobec działań komornika. Nasze doradztwo prowadzi do minimalizacji negatywnych skutków egzekucji komorniczej. Nasi prawnicy gwarantują przede wszystkim:

 • ochronę wynagrodzenia – gwarancję zabezpieczenia wynagrodzenia za świadczoną pracę jako środków koniecznych do godnej egzystencji klienta
 • ochronę majątku – zabezpieczenie dóbr będących w posiadaniu klienta przed utratą ich w ramach egzekucji komorniczej
 • ochronę nieruchomości – zabezpieczenie słusznych praw właściciela do nieruchomości i ochrona przed utratą mieszkania czy domu

„Obrona przed komornikiem” to kompleksowa ochrona prawna i reprezentacja interesów klienta w toku postępowania egzekucyjnego prowadzona przez prawników z wieloletnim doświadczeniem i obyciem w temacie kontaktów z komornikiem. Prawnicy wdrażają również specjalne procedury przeciwdziałające i minimalizujące skutki egzekucji komorniczej oraz tworzą indywidualny plan naprawczy, którego celem jest bezpieczne przejście przez etap komorniczy i ochrona sytuacji finansowej i majątkowej.

Pamiętaj, jeśli spodziewasz się komornika lub komornik już podejmuje wobec Ciebie czynności egzekucyjne, umów się na konsultację i sprawdź czy wobec Ciebie można zastosować kompleksową ochronę prawną w ramach obrony przed komornikiem.

Celem „Obrony przed komornikiem” jest:

 • opieka prawna nad postępowaniem egzekucyjnym
 • przeciwdziałanie egzekucji komorniczej
 • reprezentowanie klienta przed komornikiem
 • ochrona majątku
 • pomoc w wychodzeniu z problemów finansowych

 

*Usługa „Obrona przed komornikiem” jest nazwą handlową zastrzeżoną na rzecz Kancelarii Prawnej LEXADVISOR i podlega ochronie prawnej na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 17 października 2014 roku o numerze Z.424077.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (86 - liczba głosów, średnia: 3,00 z 5)
Loading...