Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne i co oznacza dla firmy?

23 listopada, 2020

Bankructwa firmy najczęściej można uniknąć poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań. Jeśli przedsiębiorstwo ma problemy finansowe, to wymaga podjęcia odważnych kroków. Wykorzystując wszystkie dostępne możliwości prawne, ale też gospodarcze czy finansowe można doprowadzić do tego, że firma nie utraci zdolności do regulowania zobowiązań. W celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika przeprowadza się postępowania restrukturyzacyjne.

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone są wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Ich celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji na drodze zawarcia układu z wierzycielami. Do postępowań restrukturyzacyjnych należą postępowania sanacyjne. Na czym one polegają? Otóż są to czynności, których celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika, aby był on w stanie regulować zobowiązania. Takie działania mają jednocześnie chronić dłużnika przed egzekucją. Firma, która zmaga się obecnie z przejściowymi problemami finansowymi, nie musi ogłaszać upadłości i likwidować działalności. Może skorzystać z jednej z możliwości restrukturyzacji. Taka ewentualność pojawiła się 1 stycznia 2016 roku, wraz z nowelizacją ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Czynności takie są korzystne zarówno dla samej firmy, jak i pracowników, a także dla innych uczestników rynku.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Istnieją cztery podstawowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą wybrać taki typ restrukturyzacji, który będzie adekwatny dla danej działalności. Podejmując decyzję, należy brać pod uwagę m.in. to, jak duże problemy finansowe ma przedsiębiorstwo. Niezbędna do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność dłużnika czy nawet samo zagrożenie niewypłacalnością. Rekrutację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

Ile trwa restrukturyzacja?

Nie można z góry określić, ile będzie trwać restrukturyzacja. Bardzo prawdopodobne, że zostanie skutecznie zakończona w ciągu kilku miesięcy, ale możliwe też, że będzie trwać nawet kilka lat. Ważna jest optymalizacja czasu postępowania w zależności od jego rodzaju i potrzeb istniejących w danym przypadku. Dla skuteczności przebiegu procesu bardzo istotne jest korzystanie z usług sprawdzonego doradcy, który przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli.Elementem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Na tej podstawie powstaje ostateczny plan, który jest wdrażany przez doradcę. W zależności od rodzaju postępowania taki plan może zakładać:

Tylko w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku sądy ogłosiły postanowienia o upadku i restrukturyzacji 452 polskich firm. Oznacza to wynik o 3 proc. niższy niż w tym samym okresie 2019 roku. 257 z tych postępowań stanowiły upadłości, a 195 to postępowania restrukturyzacyjne. W aż 122 przypadkach orzeczenia dotyczyły najszybszej formy restrukturyzacji, czyli przyspieszonego postępowania układowego. Największy wzrost postępowań, o 36 proc, obserwowany jest w rolnictwie.

Doradztwo prawno-restrukturyzacyjne

Zdajemy sobie sprawę z tego, że problemy finansowe wymagają podjęcia poważnych kroków. Prowadzimy dla naszych klientów postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, a także mediacyjne. Dbamy o ich bezpieczeństwo prawne. Wykorzystujemy istniejące możliwości gospodarcze, finansowe i prawne, żeby firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy