Postępowanie egzekucyjne. Na czym polega i kiedy je uruchomić?

28 września, 2021

Postępowanie egzekucyjne stanowi jeden ze sposobów wyegzekwowania od niesolidnego płatnika jego zobowiązań. Przeprowadzeniem całego procesu może zająć się sąd lub doświadczona kancelaria prawnicza. Wyjaśniamy na czym polega postępowanie egzekucyjne, jakie są jego rodzaje oraz jakimi środkami można posłużyć się w trakcie jego przeprowadzania. Zdradzamy też, czy można i w jaki sposób powstrzymać czynności komornicze?

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

Zgodnie z definicją postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych, którego celem jest przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika spłaty jego zobowiązania. W postępowaniu tym biorą udział: organy egzekucyjne oraz uczestnicy postępowania.

Organy egzekucyjne, czyli jednostki w gestii, których znajduje się przeprowadzanie postępowania to sąd rejonowy oraz komornik. Podczas postępowania egzekucyjnego mogą też zostać zaangażowane inne organy jak: policja, bank i wojsko – jednak są im przypisywane jedynie konkretne czynności wykonawcze.

Natomiast uczestnikami postępowania są wierzyciel – strona, która domaga się spłaty zobowiązania oraz dłużnik – czyli strona, wobec której postępowanie jest toczone. Na życzenie wierzyciela przeprowadzeniem postępowania może zająć się doświadczona kancelaria prawna.

Kiedy wdrożyć postępowanie egzekucyjne?

Zgodnie z prawem wszczęcie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek wierzyciela oraz wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Aby do niego doszło wybrany przez wierzyciela organ egzekucyjny zobowiązany jest do wysłania dłużnikowi pisma. Jest to upomnienie zawierające wezwanie do zapłaty w określonym terminie.

Ponadto w piśmie tym należy umieścić informację o konsekwencjach, jakie czekają dłużnika, gdy ten nie ureguluje płatności. Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Różne rodzaje i sposoby egzekucji.

Zgodnie z kodeksem cywilnym wymienia się trzy rodzaje postępowania egzekucyjnego. Są to: egzekucja świadczeń pieniężnych; egzekucja świadczeń niepieniężnych; egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Na mocy prawa komornik ma prawo w ramach postępowania egzekucyjnego:

Kodeks postępowania cywilnego wymienia również elementy, które są wyjęte spod czynności egzekucyjnych. Są to m.in.: przedmioty codziennego użytku; narzędzia niezbędne dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej; zapasy żywności; niektóre świadczenia typu ubezpieczenie osobowe lub odszkodowawcze, świadczenia alimentacyjne, świadczenia specjalne przyznane dłużnikowi przez Skarb Państwa czy z ramienia Ministerstwa Finansów.

Zawieszenie czynności egzekucyjnych

Dłużnik może uniknąć postępowania komorniczego nawet w trakcie jego trwania. Pomocne mogą się okazać tutaj: postępowanie restrukturyzacyjne bądź upadłość firmy. Obydwa te procesy może wesprzeć dobra kancelaria prawna jak na przykład LEXADVISOR z Warszawy.

Restrukturyzacja pozwala uchronić firmę przed jej upadłością, a jednocześnie przyczynia się do zawieszenia czynności egzekucyjnych. Jeśli jednak sąd lub wierzyciel odmówi dłużnikowi zawarcia układu, wówczas pozostaje mu jeszcze jedna opcja, jaką jest ogłoszenie upadłości. Wynajęcie doświadczonej w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych kancelarii prawnej to gwarancja pomyślnego rozwiązania sprawy.

W praktyce oznacza to tyle, że firma – dłużnik może nadal prowadzić swoją działalność, a komornik musi odstąpić od wykonywania czynności.

Efektem współpracy z naszą kancelarią jest poprawa sytuacji ekonomicznej firmy-dłużnika, a tym samym zapewnienie mu możliwości spłaty swoich zobowiązań i w konsekwencji uniknięcia bankructwa. Jeśli natomiast sytuacja dłużnika jest na tyle zła, że staje się on niewypłacalny wobec kilku wierzycieli, wówczas nasza kancelaria może zająć się przeprowadzeniem procesu upadłościowego.

Tym sposobem dłużnikowi zostaje umorzona część zobowiązania. Wyznaczony zostaje mu również nowy plan spłaty dopasowany do jego realnych możliwości finansowych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy