Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?

6 stycznia, 2023

Umowa spółki z o.o. każdego roku jest wybierana przez  coraz więcej przedsiębiorców. Zarejestrowanie tym typem wiąże się z formalnościami i sporządzeniem umowy. Należy ją stworzyć w konkretny sposób tak, aby zawierała różnego rodzaju zapisy i spisać we właściwy sposób. Kodeks spółek handlowych określa wygląd umowy spółki z o.o.

 

Z tego artykułu dowiesz się, co powinna zawierać poprawnie sporządzona umowa spółki z o.o. oraz czy można dokonywać w niej jakiekolwiek zmiany!

 

SPIS TREŚCI:

1. Czy spółka z o.o. ma obowiązek sporządzania umowy?

2. Umowa spółki z o.o. – wymagane elementy

3. Czy umowę spółki z o.o. można zmieniać?

4. Jak dokonać zmiany w umowie spółki z o.o.?

5. Umowa spółki z o.o. – skorzystaj z pomocy prawnika!

 

Czy spółka z o.o. ma obowiązek sporządzania umowy?

Można tworzyć umowę spółki z o.o. w każdym legalnym celu. Aby go realizować, należy szczegółowo określić zasady funkcjonowania spółki w umowie.  

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest koniecznym elementem zalegalizowania takiej spółki. W związku z tym bez podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli i określenia jasno ważnych warunków, spółka nie może istnieć i poprawnie funkcjonować. 

Jeśli planujesz założenie spółki z o.o., możemy Ci pomóc, ponieważ nasza kancelaria LEXADVISOR bezsprzecznie posiada doświadczenie w zakładaniu spółek z o.o. i tworzeniu poprawnych umów. Skontaktuj się z nami!

umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. – wymagane elementy

Jakie elementy powinny znaleźć się w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Umowa spółki z o.o. jest dokumentem, w którym można ustalić dowolne ramy działania zakładanej spółki. Jednak są pewne elementy, które muszą być w niej bezwzględnie zawarte, aby spółka mogła legalnie i poprawnie funkcjonować. 

Do elementów, które powinna określać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należą:

 

1. Nazwa firmy i siedziba spółki:

Założyciele mogą wybrać nazwę spółki, jednak musi ona zawierać człon ,,spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Siedziba spółki to miejscowość, w której będzie mieściła się spółka lub jej organ zarządzający. Nie trzeba podawać pełnego adresu, ponieważ jest on potrzebny dopiero w zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców. 

 

2. Przedmiot działalności spółki:

Trzeba określić w umowie, czym spółka będzie się zajmowała. Należy zrobić tak, aby przedmiot działalności zgadzał się z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Można opisać działalność spółki własnymi słowami lub także posłużyć się właściwymi kodami PKD. 

 

3. Wysokość kapitału zakładowego:

W związku z tym punktem należy wskazać wartość wkładu, którą wnoszą wspólnicy spółki. Pamiętaj, że kapitał to nie tylko gotówka, ale także wartości niefinansowe, takie jak maszyny. W spółce z o.o. minimalna wartość kapitału to 5 000 złotych

Godne uwagi jest to, że w przypadku rejestracji spółki przez internet, cały kapitał zakładowy musi być pieniężny. Ta forma rejestracji wyklucza wnoszenie innego rodzaju wkładu. W związku z tym jeśli chcesz wnieść niepieniężny kapitał, musisz sporządzić swoją umowę u notariusza

 

4. Informacja, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział:

Umowa spółki z o.o. musi określić liczbę udziałów przysługujących każdemu wspólnikowi. Nie trzeba robić równego podziału w umowie, każdy wspólnik może mieć przyzwolenie na posiadanie różnej liczby udziałów. 

Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wtedy muszą mieć one tę samą wartość i być niepodzielne. 

 

5. Liczba i wartość udziałów objętych przez wspólników:

Umowa powinna zawierać informację o tym, którym wspólnikom przypada jaka liczba i wartość udziałów. Pozwoli to uniknąć późniejszych nieporozumień. 

 

6. Czas trwania spółki:

Tylko w przypadku, gdy jest on oznaczony. Można utworzyć spółkę z o.o. na czas określony lub nieokreślony. Jeśli nie określa się czasu, pomija się ten element umowy. W innym przypadku ustala się konkretną datę lub wydarzenie, po którym rozwiązuje się spółkę. 

umowa spółki z o.o.

Czy umowę spółki z o.o. można zmieniać?

W trakcie funkcjonowania spółki z o.o. może okazać się, że pierwotnie zawarte regulacje są nieodpowiednie lub niewystarczające. Dlatego istnieje możliwość nanoszenia poprawek lub zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zmiana umowy spółki z o.o. może dotyczyć obowiązkowych elementów umowy, takich jak siedziba spółki, przynależność udziałów czy czas jej trwania, ale także zapisów nieobowiązkowych. Wprowadzenie zmian jest konieczne, gdy planowane jest rozszerzenie działalności spółki lub gdy zamierzone działania mają wpływ na relacje spółki i KRS. Aby uniknąć częstych i uciążliwych korekt, należy jak najszerzej ując zakres przedmiotowy działań osoby prawnej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jak dokonać zmiany w umowie spółki z o.o.?

Do zmiany umowy spółki wymaga się uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. W pierwszej kolejności należy zwołać zgromadzenie wspólników z określeniem podejmowanej uchwały, w tym przypadku zmiany umowy.

Aby zaakceptować zmianę, potrzeba większości ⅔ głosów wspólników obecnych na zgromadzeniu. W przypadku, gdy uchwała dotyczy istotnej zmiany przedmiotu działalności, wymagana jest większość ¾ głosów.

Istotną zmianą przedmiotu działalności spółki z o.o. może być zorientowanie spółki na zupełnie odmienną działalność niż było to ustalone pierwotnie. Może to być poważne rozszerzenie lub zwężenie, po którym można wnioskować, że jest to praktycznie nowy zakres działalności. Na taką zmianę mogą być niechętni niektórzy wspólnicy, dlatego do jej uchwalenia potrzebne jest ¾ głosów.

 umowa spółki z o.o.

Skorzystaj z pomocy prawnika!

Chcesz założyć spółkę z o.o.? Potrzebujesz osoby, która zna się na tworzeniu umów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? Skontaktuj się z nami! Prawnicy LEXADVISOR to prawnicy, którzy mają doświadczenie we współpracy ze spółkami z o.o. Zadbamy o to, aby Twoja umowa spółki z o.o. była odpowiednio zbudowana, abyś mógł legalnie i spokojnie prowadzić swoją działalność!

 

Sprawdź ofertę kont bankowych dla firmy z dużym bonusem od banku za aktywność na koncie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy