Jak założyć spółkę cywilną?

27 stycznia, 2023

Jak założyć spółkę cywilną? Jest to  to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele osób decyduje się na nią, bo umożliwia wspólne działanie z innym przedsiębiorcą. 

Może jest to działalność gospodarcza, która będzie odpowiednia również dla Ciebie? 

 

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest spółka cywilna, kto może ją założyć oraz również jakie dokumenty są wymagane do rozpoczęcia działalności.

 

SPIS TREŚCI:

1. Czym jest spółka cywilna?

2.Jak założyć spółkę cywilną?– czy podlega ona wpisowi do CEIDG czy KRS?

3. Czy spółka cywilna podlega wpisowi do CEIDG czy KRS?

4. Zalety i wady spółki cywilnej

5. Jak najszybciej założyć spółkę cywilną – skorzystaj z doradztwa prawnego!

 

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to forma prowadzenia działalności gospodarczej. Aby mogła powstać, potrzebne jest zawarcie umowy przez minimum dwie osoby, które stają się wspólnikami. Charakter spółki reguluje kodeks cywilny. 

Spółka cywilna nie jest spółką handlową i dlatego nie jest bytem prawnym odrębnym od wspólników. Jest to tylko umowa między nimi, która reguluje ich relacje opierające się na wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Warto wiedzieć, że spółka cywilna nie ma własnego mienia. Oznacza to, że nabywane prawa i zaciągane zobowiązania są częścią wspólnego majątku wspólników. Wszystkie czynności, takie jak zawieranie umów czy zaciąganie kredytów, to zadanie wspólników, za które w pełni odpowiadają swoim majątkiem osobistym. Co warto zapamiętać, to że dotyczy to także małżonków wspólników. Intercyza jest wyjątkiem chroniącym małżonka. Trzeba brać pod uwagę działania wspólnika, gdyż ewentualny wierzyciel może wybrać metodę spłacenia długu albo z majątku spółki, albo z osobistego kapitału wspólnika i jego współmałżonka.

 

Kto może być wspólnikiem w spółce cywilnej? 

Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i inne jednostki organizacyjne. Skład spółki co do zasady nie ulega zmianie, co oznacza, że wspólnik nie może sprzedać swojego udziału. Wystąpienie ze spółki również jest bardzo utrudnione. 

 

 

jak założyć spółkę cywilną

 

Jak założyć spółkę cywilną – wymagane dokumenty

Spółka cywilna powstaje dzięki umowie zawartej między wspólnikami. Dla celów dowodowych powinna być zawarta na piśmie. Jeśli umowa przewiduje przeniesienie własności nieruchomości, to musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Inaczej będzie nieważna. 

Dobrze skonstruowana umowa powinna zawierać:

 

Może zawierać również informacje dodatkowe, które bardziej szczegółowo opisują funkcjonowanie spółki, takie jak:

 

 

Gdy już zawrzesz umowę spółki cywilnej, musisz złożyć deklarację i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki. Podatek wynosi 0,5% wartości wniesionych do spółki wkładów. Warto również pamiętać, że na złożenie deklaracji jest 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. 

 

Jak założyć spółkę cywilną?– czy podlega ona wpisowi do CEIDG czy KRS?

Spółka cywilna podlega wpisowi do CEIDG. Aby ją zarejestrować, należy udać się do urzędu gminy lub miasta i wypełnić formularz CEIDG-1. Można zrobić to również elektronicznie, jeżeli wspólnik posługuje się podpisem elektronicznym. W przypadku wysyłki wniosku listem poleconym, konieczne jest potwierdzenie podpisu przez notariusza.

Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej zostaje osoba prawna, nie ma ona obowiązku rejestracji. Prawa wspólnika i obowiązki związane z członkostwem wykonuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej.

Przez to, że spółka cywilna nie podlega wpisowi do KRS, jej założenie jest bardzo proste. Dodatkowo przy założeniu tego typu spółki nie ma żadnych ustawowych dolnych i górnych ograniczeń wartości wkładów własnych. Wkład własny może mieć postać:

 

jak założyć spółkę cywilną

 

Zalety i wady spółki cywilnej

Do zdecydowanych zalet spółki cywilnej należy:

Oprócz widocznych zalet, ten typ spółki ma również swoje wady, z którymi warto zapoznać się przed zdecydowaniem się na ten rodzaj działalności gospodarczej. 

Podstawową wadą, o której należy pamiętać, jest odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Za wszystkie działania spółki wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem osobistym oraz swojego współmałżonka w przypadku braku intercyzy. Ze względu na to spółki cywilne są szczególnie polecane przedsiębiorcom działającym na niewielką skalę i niezwiązanym z dużym ryzykiem gospodarczym.

 

Jak najszybciej założyć spółkę cywilną – skorzystaj z doradztwa prawnego!

Chcesz założyć spółkę cywilną? A może szukasz kancelarii, która zajmie się sprawami Twojej spółki? Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu z kancelarią LEXADVISOR

Nasz zespół prawników specjalizuje się w doradztwie różnego rodzaju spółkom. Pomagamy zakładać spółki oraz spisywać umowy. Zadbamy o Twoją działalność!

 

Sprawdź ofertę kont bankowych dla firmy z dużym bonusem od banku za aktywność na koncie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy