Jak założyć spółkę komandytową?

11 kwietnia, 2023

Zważywszy na szereg formalności, założenie spółki komandytowej może być czasochłonnym i trudnym procesem. Jednak, z naszą pomocą, nie musi takie być! Więc jak założyć spółkę komandytową? Podpowiadamy!

 

Z tego artykułu dowiesz się, kto może założyć spółkę komandytową, jak prawidłowo przejść przez ten proces oraz jakie dokumenty są wymagane do rejestracji działalności.

 

SPIS TREŚCI:

  1. Czym jest spółka komandytowa?
  2. Jak założyć spółkę komandytową kto może to zrobić?
  3. Jak założyć spółkę komandytową – umowa
  4. Rejestracja spółki komandytowej – wymagane dokumenty;
  5. Założenie spółki komandytowej – skorzystaj z pomocy prawnika!

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to spółka osobowa, co oznacza, że nie ma osobowości prawnej, ale posiada podmiotowość prawną. Może więc zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i posiadać własności.

W spółce komandytowej musi występować przynajmniej dwóch wspólników – komplementariusz i komandytariusz. Ich pozycje w spółce są różne, co oznacza, że każdy z nich pełni inne funkcje i inaczej odpowiada za zobowiązania. Komplementariusz reprezentuje spółkę i odpowiada bez ograniczeń za jej zobowiązania. Natomiast komandytariusz ma ograniczoną odpowiedzialność i nie może reprezentować spółki.

Spółka komandytowa została przez nas dokładniej opisana w artykule Spółka komandytowa wady i zalety. 

Jak założyć spółkę komandytową kto może to zrobić? 

Jak już wspomnieliśmy, do założenia spółki komandytowej potrzebne są minimum dwie osoby, czyli komandytariusz i komplementariusz. Jednak kto może zostać wspólnikiem w tego typu spółce?

Polskie prawo cywilne i handlowe nie określa dokładnie, kto może zostać wspólnikiem spółki komandytowej, jednak poniżej postaramy się to opisać. Komplementariuszem spółki komandytowej może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. 

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku komandytariusza. Jednak istnieją drobne różnice. Komandytariusz musi być osobą fizyczną, jednak nie musi posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych. Nawet osoba niepełnoletnia może zostać tego typu wspólnikiem, jeśli w jej imieniu będą działali przedstawiciele ustawowi, czyli rodzice lub opiekunowie. Komandytariuszem może zostać również tak zwana ułomna osoba prawna. 

Jak założyć spółkę komandytową kto nie może zostać komandytariuszem?

Takiej możliwości nie posiadają spółki cywilne, ze względu na brak podmiotowości prawnej. Jednak przy spełnieniu innych warunków, wspólnik takiej spółki może pełnić rolę komandytariusza lub komplementariusza.

Warto pamiętać o tym, że ta sama osoba nie może być jednocześnie komandytariuszem i komplementariuszem. Warunkiem zawarcia umowy spółki komandytowej jest dwoje wspólników.

jak założyć spółkę komandytową?

Jak założyć spółkę komandytową – umowa

Zasady dotyczące zakładania oraz funkcjonowania spółek kapitałowych regulowane są przez Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z nim zawarcie umowy spółki komandytowej ma formę aktu notarialnego. Dzięki temu, w razie niedopełnienia zawartych w umowie obowiązków, dokonane czynności prawne będą nieważne. Warto pamiętać, że późniejsze zmiany w umowie spółki również wymagają zachowania formy aktu notarialnego.

Umowę spółki można zawrzeć bez udziału notariusza. W Internecie dostępny jest wzorzec takiej umowy.

Co musi zawierać umowa spółki komandytowej?

Suma komandytowa stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. W przypadku więcej niż jednego komandytariusza, suma komandytowa ustalana jest odrębnie dla każdego z nich. 

Rejestracja spółki komandytowej – wymagane dokumenty 

Kolejnym krokiem po podpisaniu umowy spółki komandytowej jest złożenie wniosku do właściwego wydziału KRS. Wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego jest równoznaczne z jej formalnym powstaniem.

Wniosek o wpis spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców KRS składa się na urzędowym formularzu KRS-W1. Jednak samo jego wypełnienie jest niewystarczające. Należy załączyć do niego odpowiednie dokumenty.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców KRS?

Ile kosztuje rejestracja spółki?

Koszty założenia spółki komandytowej są różne – w zależności od tego, czy umowa zostanie zawarta u notariusza, czy za pośrednictwem systemu S24.

W przypadku zawarcia umowy spółki u notariusza, opłata sądowa wynosi 500 złotych, a opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 złotych. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, należy również uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych. 

Jeżeli umowa spółki komandytowej została zawarta za pośrednictwem systemu S24, to opłata sądowa za wpis jest niższa – wynosi 250 złotych. Kwota ogłoszeniowa wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest taka sama – wynosi 100 złotych. Opłata za pełnomocnictwo również jest taka sama.

jak założyć spółkę komandytową?

Założenie spółki komandytowej – skorzystaj z pomocy prawnika!

Założenie spółki komandytowej może wydawać się skomplikowane przez liczbę wymaganych dokumentów, szczególnie podczas składania wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Właśnie dlatego warto zwrócić się do zaufanej kancelarii prawnej, która pomoże Ci założyć spółkę komandytową i przypilnuje wszystkich formalności!

Kancelaria prawna LEXADVISOR to zespół prawników posiadających niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w rejestrowaniu różnego rodzaju spółek. Wspieramy przedsiębiorców i pomagamy na każdym etapie rejestracji. Doradzamy także później w sprawach prawnych dotyczących spółki. Zapraszamy do kontaktu!

 

Sprawdź ofertę kont bankowych dla firmy z dużym bonusem od banku za aktywność na koncie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy