Spółka cywilna – wady i zalety

10 marca, 2023

Spółka cywilna to jedna z najczęściej wybieranych spośród spółek osobowych form prowadzenia działalności. Nic dziwnego, w końcu założenie tego typu spółki jest bardzo proste! Dodatkowo umożliwia ona współdziałanie z innym przedsiębiorcą. Ten rodzaj spółki będzie więc odpowiedni dla osób, które chcą zostać wspólnikami. Może i dla Ciebie będzie to idealna opcja?

 

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest spółka cywilna, jakie są jej wady i zalety oraz kiedy warto rozważyć jej założenie.

 

SPIS TREŚCI:

  1. Czym jest spółka cywilna?
  2. Spółka cywilna – zalety.
  3. Spółka cywilna – wady.
  4. Kiedy zdecydować się na założenie spółki cywilnej?
  5. Skorzystaj z pomocy prawnej!

 

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, do której powstania potrzebne jest zawarcie umowy przez minimum dwie osoby, które stają się wspólnikami. Jej charakter jest regulowany przez Kodeks cywilny. Spółka cywilna nie jest spółką handlową, więc nie jest również bytem odrębnym od wspólników. Spółka jest więc tylko umową między dwoma podmiotami, która reguluje ich relacje.

Nie ma ona własnego mienia. Oznacza to, że nabywane prawa i zaciągane zobowiązania są częścią wspólnego majątku wspólników. Czynności, takie jak zawieranie umów czy zaciąganie kredytów, to zadanie wspólników, za które w pełni odpowiadają swoim majątkiem osobistym. Dotyczy to również małżonków wspólników. Wyjątkiem chroniącym jest intercyza. Dlatego trzeba brać pod uwagę działania wspólnika, gdyż ewentualny wierzyciel może wybrać metodę spłacenia długu albo z majątku spółki, albo z osobistego kapitału wspólnika i jego małżonka.

 

Spółka cywilna – zalety 

Spółka cywilna cieszy się ogromną popularnością, gdyż posiada wiele zalet, które przekonują przedsiębiorców do jej założenia. Co przyciąga ludzi do spółki cywilnej?

Założenie spółki cywilnej to jedynie podpisanie umowy w zwykłej formie pisemnej i zarejestrowanie spółki w Urzędzie Skarbowym oraz Głównym Urzędzie Statystycznym. Jednak, jeśli wkładem do spółki jest nieruchomość, jej umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. 

Według przepisów praktycznie nie istnieją żadne obowiązki finansowe związane z założeniem spółki cywilnej. Wspólnicy muszą jedynie zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych za wnoszone do spółki wkłady. W przypadku, gdy wkładem do spółki mają być nieruchomości, należy doliczyć koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego. Dodatkowym obciążeniem może być również pomoc prawna, jednak nie jest to koszt obowiązkowy. 

spółka cywilna

Wartość minimalnej wysokości wkładów, jakie wspólnicy muszą wnieść do spółki, nie jest określona przepisami. Jest to więc kwestia całkowicie zależna od osób zakładających działalność. Mogą oni nie wnosić żadnego wkładu pieniężnego, a mogą też wnieść wkład niepieniężny, na przykład w postaci świadczenia usługi na rzecz spółki.

Spółka cywilna opodatkowana jest tylko na poziomie wspólników, a nie na poziomie spółki, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o.

Wspólnicy samodzielnie podejmują decyzję, czy skorzystają ze zwolnienia VAT, czy też z niego zrezygnują – w zależności od ponoszonych kosztów. 

Sprawy spółki cywilnej prowadzone są przez wszystkich wspólników, o ile umowa nie stanowi inaczej. Nie istnieje sformalizowany przez przepisy tryb podejmowania decyzji. Najczęściej większość czynności podejmowana jest samodzielnie przez wspólników.

Nie ma konieczności prowadzenia pełnej ani nawet uproszczonej księgowości przez spółki cywilne. Staje się to obowiązkiem dopiero wtedy, gdy dochody spółki przekroczą limit określony przez Ustawę o rachunkowości.

 

Spółka cywilna – wady

Oprócz wielu zalet spółka cywilna, tak jak każdy rodzaj działalności gospodarczej, posiada pewne wady. Przy zakładaniu spółki trzeba się zastanowić, czy aby na pewno w tej sytuacji plusy przewyższają minusy. Jest to kwestia bardzo indywidualna, zależna od określonego przypadku. Przyjrzyjmy się więc bliżej wadom spółki cywilnej.

Dla wielu osób znaczącą wadą jest fakt, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki nie tylko jej majątkiem, ale również osobistym. To znaczy, że w przypadku zaciągnięcia długu przez jednego ze wspólników, pozostali będą musieli spłacić go z własnego majątku. Przepisy nie ograniczają w żaden sposób tej odpowiedzialności, dlatego warto uważnie dobierać swoich wspólników.

Spółka cywilna nie jest osobnym podmiotem prawnym. Oznacza to, że nie może sama zaciągać zobowiązań i zawierać umów. Wszystkie czynności leżą w obowiązku wspólników, którzy ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność. 

Uproszczona regulacja prawna i szeroka odpowiedzialność wspólników utrudnia prowadzenie tego typu spółki na szerszą skalę. Wiąże się to z dużym ryzykiem. Ze względu na to wspólnicy najczęściej decydują się na przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego, więc nie jest regulowana przez Kodeks spółek handlowych. Regulacje na jej temat znajdują się w Kodeksie cywilnym. Przepisy te nie regulują specyficznych i skomplikowanych sytuacji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

spółka cywilna

A

Kiedy zdecydować się na założenie spółki cywilnej?

Założenie spółki cywilnej warto rozważyć przede wszystkim w przypadku mniejszych działalności i przedsięwzięć. Dzięki prostej i taniej rejestracji będzie to idealna forma spółki do działalności na małą skalę. Jest to doskonałe rozwiązanie również wtedy, gdy przedsiębiorca posiada niewielki wkład początkowy.To rozwiązanie sprawdzi się także, gdy wspólnicy chcą założyć spółkę na krótki czas

 

Skorzystaj z pomocy prawnej!

Chcesz założyć własną działalność? Uważasz, że spółka cywilna będzie odpowiednią formą dla Ciebie, ale nie wiesz jak zacząć? Skontaktuj się z zespołem prawników kancelarii prawnej LEXADVISORSpecjalizujemy się w prawie cywilnym, dlatego wiemy wszystko na temat zakładania i prowadzenia spółek cywilnych. Zapraszamy do kontaktu!

 

Sprawdź ofertę kont bankowych dla firmy z dużym bonusem od banku za aktywność na koncie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy