> Rekomendacje

Rekomendacje

Rekomendacje

 

Ochrona przedsiębiorstwa przed egzekucją komorniczą

Pomogliśmy przedsiębiorstwu z poziomem obrotów 2-3 mln zł miesięcznie obronić się przed egzekucją komorniczą. Nasze działania spowodowały zawieszenie postępowań komorniczych. Zapewniliśmy obsługę prawną na etapie sądowym w sporze z bankami i instytucjami finansowymi, negocjując korzystne formy spłaty zobowiązań. Dzięki naszym działaniom firma nie straciła płynności finansowej oraz posiadanego majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Z powodzeniem przeprowadziliśmy do tej pory ponad 100 postępowań upadłościowych dla konsumentów. Dzięki naszej obsłudze konsumenci zyskali uchylenie czynności komorniczych, umorzenie swoich zobowiązań oraz możliwość spłaty długu w rozsądnych ratach miesięcznych. Naszymi klientami są różne grupy społeczne i zawodowe. Nie musisz mieć majątku, aby ogłosić upadłość. Może mieć bardzo niskie dochody i dostaniesz upadłość. Nie ma znaczenia skala zadłużenia.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Skutecznie bronimy interesów dłużników w postępowaniu komorniczym poprzez stosowanie pozwów przeciwegzekucyjnych. Wraz ze złożeniem takiego pozwu często uzyskujemy zawieszenie egzekucji komorniczej. W trakcie postępowania sądowego wskazujemy wady i uchybienia działań wierzyciela. W tym czasie dłużnik nie jest obiektem zainteresowania ze strony komornika.
Skarga na czynności komornika
Stosujemy skargi na czynności komornika w celu zapewnienia dłużnikowi należytej ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym. Skarga powoduje wstrzymanie czynności egzekucyjnych i pozwala dłużnikowi na zyskanie większej swobody w planowaniu swoich zamierzeń.

Wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty kredytów

Gdy klient prowadzący firmę transportową zwrócił się do nas o pomoc prawną, posiadał wypowiedziane umowy kredytowe. Po kilku miesiącach współpracy odzyskał płynność finansową, a wypowiedziane umowy zostały zrestrukturyzowane i dzięki temu uniknęliśmy egzekucji komorniczej.

Restrukturyzacja zobowiązań

Przeprowadziliśmy restrukturyzację zobowiązań wobec firmy produkcyjnej. Nasze działania opierały się na zapewnieniu obsługi prawnej wobec roszczeń wierzycieli, podniesieniu wartości przedsiębiorstwa poprzez dodatkowe finansowanie, zmniejszeniu kosztów działalności i ustaleniu nowych warunków spłaty zobowiązań.

 

Przedsiębiorstwo z branży produkcyjnej

Firma przez kilkanaście lat osiągała znakomite wyniki i rozszerzała swój potencjał na rynku, by w szczytowym okresie realizować zamówienia dla największych sieci handlowych i koncernów spożywczych. Wskutek nieszczęśliwego splotu okoliczności firma znalazła się w tarapatach finansowych. Powierzenie nam opieki prawnej przyniosło pozytywne efekty: zabezpieczono interesy majątkowe przedsiębiorstwa, wynegocjowano korzystne warunki spłaty długów, przeprowadzono restrukturyzację, zapewniono obsługę prawną prowadzonych spraw sądowych. Obecnie przedsiębiorstwo odzyskuje płynność finansową a celem zarządu spółki jest przywrócenie dawnej wielkości.

Poziom zadłużenia wymagającego restrukturyzacji: ok 10 mln zł.

[spacer]

Przedsiębiorstwo z branży szwalniczej

Rodzinna firma wybudowana od zera zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników i realizująca zamówienia dla zagranicznych koncernów odzieżowych. W pewnym momencie pojawiła się potrzeba doradztwa restrukturyzacyjnego. Zlecenie nam obsługi prawnej przywróciło wiarę u osób zarządzających, że z długami można sobie poradzić zachowując przy tym pasję z rozwijania przedsiębiorstwa. Obecnie przedsiębiorstwo wychodzi na prostą wprowadzając plan naprawczy zaproponowany przez nas.

Poziom zadłużenia wymagającego restrukturyzacji: 3 mln zł.

[spacer]

Klient wykonujący zawód zaufania publicznego

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego – trafił nam się klient wykonujący zawód zaufania publicznego, uzyskujący świetne dochody, lecz posiadający równie dużo zobowiązań. Opracowany przez nas plan naprawczy okazał się niezwykle skuteczny. Klient mógł skupić się na zarabianiu pieniędzy, a my wzięliśmy na siebie ciężar restrukturyzacji w ramach której prowadzimy negocjacje z wierzycielami i reprezentujemy klienta w sprawach sądowych. Obecnie klient jest na etapie spłacania ostatnich zobowiązań.

Poziom zadłużenia wymagającego restrukturyzacji: 1 mln zł.

[spacer]

Agencja Marketingowa

Firma realizująca usługi marketingowe i PR dla celebrytów oraz koncernów finansowych i medialnych. Problemy finansowe wzięły się poprzez długie terminy płatności w branży i opóźnienia w zapłacie za niektóry faktury. Zlecenie nam doradztwa restrukturyzacyjnego podjęliśmy z niezwykłą dbałością o relacje wobec kontrahentów. Po krótkim czasie firma stanęła na nogi. Prowadzimy obsługę prawną tej firmy pilnując, aby sytuacja z nieterminowym realizowaniem zobowiązań nie powtórzyła się.

Poziom zadłużenia wymagającego restrukturyzacji: 2 mln zł.

[spacer]

Manager wysokiego szczebla w korporacji

Klient osiągał bardzo dobre dochody, lecz skłonność do zaciągania zobowiązań kredytowych na realizację różnych celów konsumpcyjnych doprowadziła go do niebezpiecznej sytuacji, w której jego wydatki przekraczały dochody. Trafił do nas w poczuciu wstydu, że zajmując tak eksponowane stanowisko wpadł w spiralę długów. Podjęliśmy się doradztwa prawnego w celu uporządkowania jego sytuacji finansowej. Wynegocjowaliśmy z bankami i innymi wierzycielami korzystne warunki spłaty, dzięki czemu udało się uniknąć komornika. Obecnie klient cieszy się z faktu, że znów większość wynagrodzenia pozostaje mu w kieszeni.

Poziom zadłużenia wymagającego restrukturyzacji: 1-1,2 mln zł.

[spacer]

Pracownik administracji publicznej

Klient pracował w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. Posiadając umowę o pracę na czas nieokreślony i uzyskując całkiem dobre dochody, poprzez nieuwagę wpadł w pętlę kredytową. Bojąc się pojawienia komornika w pracy, co mogłoby się wiązać z negatywnym odbiorem wśród pracowników urzędu, zwrócił się o pomoc do nas. Opracowaliśmy plan naprawczy i podjęliśmy szereg działań negocjacyjnych i sądowych w celu zmniejszenia skali zadłużenia. Klient polubownie spłaca swoje zobowiązania bez konieczności komornika, a wśród rekomendowanych przez niego osób pojawili się… również inni pracownicy tego samego urzędu.

Poziom zadłużenia wymagającego restrukturyzacji: 500-600 tys. zł.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-gospodarczego

W ramach doradztwa prawno-gospodarczego koncentrujemy się na sprawach biznesowych, relacjach handlowych, obsłudze prawnej przedsiębiorców. Doradzamy formy prawne prowadzenia działalności oraz tworzymy struktury biznesowe dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy. Tworzymy umowy handlowe, dbamy o interesy przedsiębiorcy, reprezentujemy w postępowaniach sądowych i pozasądowych, W ramach tego obszaru klient ma do dyspozycji eksperta ds. prawnych i gospodarczych, z którym na bieżąco może rozwijać swój biznes. Wykorzystujemy wszystkie narzędzia prawne, aby zadbać o sukces biznesowy klienta.

Restrukturyzacji zobowiązań firmowych

Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie firmy i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Aktualna sytuacja gospodarcza stawia pod ścianą przedsiębiorcę. Wymaga to jeszcze większej koncentracji na prowadzeniu firmy, ale – co bardziej istotne – na przewidywaniu negatywnych skutków decyzji gospodarczych. Właśnie po to, aby uniknąć negatywnych skutków lub zamortyzować nadmiar zobowiązań finansowych i wyprowadzić firmę na prostą, mamy gotowe rozwiązania, które chronią firmę przed bankructwem. Dla przedsiębiorcy najważniejsze jest zachowanie źródła dochodu, miejsca pracy. Nasze rozwiązania nakierowane są na wyciągnięciu zalet prowadzonej firmy przy znaczącym ograniczeniu przeszkód. Skutkuje to zmniejszeniem zobowiązań finansowych i odblokowaniu płynności finansowej.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2022 przeprowadziliśmy ponad 500 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Finansowanie biznesu

Każda firma potrzebuje paliwa do działania. Bez paliwa nie pojedzie się za daleko. Dla przedsiębiorcy paliwem jest szybko dostępne finansowanie, które niczym zastrzyk zaaplikowany do organizmu przysparza korzyści, zwiększając konkurencyjność. Finansowanie dla biznesu pozwala przedsiębiorcy na ciągły rozwój i długofalowe planowanie. W obszarze finansowania posiadamy szeroki wachlarz możliwości, które wspólnie z przedsiębiorcą jesteśmy w stanie idealnie dopasować do potrzeb danej branży. Głównie pozyskujemy środki dla biznesu poprzez fundusze inwestycyjne, spółki zagraniczne, aktywność aniołów biznesu. Najczęściej finansowane branże to: branża budowlana, deweloperska, produkcyjna, handlowa.