Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Doradztwo prawno-gospodarcze

Doradztwo prawno-gospodarcze

Doradztwo prawno-gospodarcze ukierunkowane jest na analizę przedsiębiorstwa, sytuacji członków zarządu i właścicieli w celu ochrony przed skutkami egzekucji komorniczej, a także zabezpieczeniu interesów przedsiębiorstwa, właścicieli, członków zarządu i przeciwdziałaniu utracie płynności finansowej. Specjaliści naszej kancelarii przeprowadzą przedsiębiorstwo przez zawirowania związane z zachwianiem płynności finansowej oraz zapewnią wsparcie prawne, organizacyjne i finansowe. Doradzamy właścicielom i członkom zarządu, jak prawidłowo zarządzać firmą w okresie spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań, Naszym celem jest, aby przedsiębiorca skupił się na prowadzeniu biznesu, a nam powierzył te najtrudniejsze kwestie, z którymi sobie nie radzi.

Doradztwo prawno-gospodarcze to korzyść dla przedsiębiorcy w postaci:

  • due diligence, wycena przedsiębiorstw
  • doradztwo przy zmianie struktury prowadzenia działalności
  • doradztwo w zakresie przejęć, fuzji i podziałów
  • poszukiwanie inwestora branżowego lub finansowego
  • pozyskanie finansowania
  • redukcja kosztów
  • analiza zagrożeń w celu ochrony właścicieli, zarządów, członków rad nadzorczych przed ryzykiem egzekucji, postępowań podatkowych oraz odpowiedzialnością karną i karno-skarbową
  • ochrona zarządu przed skutkami niezłożenia wniosku o upadłość.

Gdy z każdej strony przedsiębiorcę dotykają problemy różnej natury, dajemy możliwość prowadzenia biznesu, zachowania jego aktywów, zabezpieczenia relacji z kontrahentami i pomagamy przedsiębiorcy zachować pozycję na rynku.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.