Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Doradztwo prawne i gospodarcze

Doradztwo prawne i gospodarcze

Doradztwo prawno-gospodarcze ukierunkowane jest na działania prawne, doradcze i finansowo-gospodarcze w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Trafiają do nas firmy, które doświadczają problemów z płynnością finansową, brakuje im środków obrotowych na bieżące funkcjonowanie lub problemy z płynnością wynikają z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Długie terminy płatności już nie raz położyły dobrze działającą firmę. Aby zapewnić naszemu klientowi wysoki standard usług w celu poprawy płynności finansowej, podejmujemy szereg działań analityczno-organizacyjno-doradczych, a następnie wdrażamy najbardziej korzystne rozwiązanie.

Ważnym czynnikiem, od którego często zaczynamy współpracę, jest analiza przedsiębiorstwa pod kątem przepływów pieniężnych, co pomaga prawidłowo zdiagnozować przyczyny obecnej sytuacji oraz nakreślić plan naprawczy. Taką analizę przedsiębiorstwa przeprowadzają współpracujący z nami biegli rewidenci, którzy posiadają szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prywatnych lub giełdowych z obrotami rocznymi powyżej 20 mln zł.

Specjaliści naszej kancelarii przeprowadzą przedsiębiorstwo przez zawirowania związane z zachwianiem płynności finansowej oraz zapewnią wsparcie prawne, organizacyjne i finansowe. Doradzamy firmom w trudnych momentach zachwiania płynności finansowej. Wspólnie z klientem szukamy takich rozwiązań, które chronią przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami niewypłacalności.

Świadczone przez nas usługi z zakresu doradztwa prawno-gospodarczego są ukierunkowane na efektywne działania prawne, doradcze oraz finansowo-gospodarcze, dzięki którym następuje poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zapewniamy profesjonalną, skuteczną pomoc w przypadku różnego typu problemów z płynnością finansową, w tym w sytuacji braku środków obrotowych na bieżące funkcjonowanie firmy czy opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Nasi eksperci, bazując na swym wieloletnim doświadczeniu i wykorzystując wszelkie dostępne instrumenty prawne, podejmują szereg działań analitycznych oraz organizacyjno-doradczych i wdrażają najkorzystniejsze dla danego podmiotu rozwiązania.

Doradztwo prawne

Podejmowane przez nas kompleksowe działania w obrębie doradztwa prawnego obejmują między innymi: doradztwo w zakresie prawa umów, pomoc w tworzeniu i wykonywaniu umów handlowych, wsparcie w negocjacjach biznesowych czy zabezpieczaniu interesów firmy. W imieniu naszych klientów dochodzimy także roszczeń oraz wierzytelności, zapewniamy też reprezentację w sporach z organami administracji publicznej oraz wszelkiego typu postępowaniach sądowych – również w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Doradztwo gospodarcze

Nasza oferta w zakresie doradztwa gospodarczego obejmuje między innymi pomoc w podejmowaniu decyzji biznesowych, wsparcie w planowaniu strategii, a także optymalizację podatkową. Przedsiębiorcom dopiero rozpoczynającym działalność oferujemy pomoc w zakresie formalności, wiążących się z założeniem firmy oraz w zakresie prawa podatkowego. Nasi specjaliści posiadają szeroką wiedzę w zakresie prawa gospodarczego oraz bogate doświadczenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne, skuteczne i szyte na miarę rozwiązania dla każdej firmy niezależnie od jej wielkości czy typu prowadzonej działalności.

Analiza stanu przedsiębiorstwa

Współpracę z naszymi klientami instytucjonalnymi i podmiotami gospodarczymi zazwyczaj rozpoczynamy od przeprowadzenia gruntownej analizy stanu firmy pod kątem przepływów pieniężnych. Pozwala to precyzyjnie i prawidłowo zdiagnozować przyczyny bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, umożliwia stworzenie realnego, wykonalnego planu naprawczego oraz usprawnia nam przeprowadzenie danej firmy przez wszelkie zawirowania finansowe. Analizy każdorazowo wykonywane są przez biegłych rewidentów, posiadających bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prywatnych oraz giełdowych.
Prawidłowo zdiagnozowana sytuacja firmy pozwala nam wdrożyć najbardziej korzystne rozwiązania, które w efekcie przyniosą poprawę płynności finansowej. Działania, które podejmujemy w tym zakresie, obejmują między innymi:

  • analizę prawną, finansową i ekonomiczną przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w obrębie zmiany struktury prowadzenia działalności,
  • poszukiwanie inwestorów (branżowych lub strategicznych),
  • pozyskiwanie finansowania,
  • redukcję kosztów i zobowiązań firmy,
  • ochronę zarządu przed skutkami niezłożenia wniosku o upadłość,
  • analizę zagrożeń w celu ochrony właścicieli, członków zarządów oraz członków rad nadzorczych przed ryzykiem egzekucji, postępowań sądowych czy odpowiedzialnością karną i karno-skarbową.

Dzięki naszym działaniom firmy uzyskują możliwość prowadzenia biznesu, zachowania aktywów i zdolności sprzedażowej, utrzymania dobrych relacji z kontrahentami, a w efekcie utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. Do grona naszych klientów należą podmioty z każdej branży i gałęzi działalności gospodarczej – m.in. firmy handlowe, transportowe, usługowe, transportowe, spółki, firmy jednoosobowe oraz duże podmioty gospodarcze. Dzięki temu doskonale znamy specyfikę każdej branży i jesteśmy w stanie zaproponować działania w kierunku poprawy płynności finansowej, które są skuteczne oraz dostosowane do warunków rynkowych danej firmy.

Gdy z każdej strony przedsiębiorcę dotykają problemy różnej natury, dajemy możliwość prowadzenia biznesu, zachowania jego aktywów i zdolności sprzedażowych, utrzymania relacji z kontrahentami oraz pomagamy przedsiębiorcy zachować pozycję na rynku. Naszymi klientami są firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe, firmy jednoosobowe, spółki oraz przedsiębiorstwa, dzięki czemu bardzo dokładnie znamy specyfikę każdej branży i nasze działania poprawiające płynność finansową dostosowane są do warunków rynkowych danej branży.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...