Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Doradztwo prawno-gospodarcze

Doradztwo prawno-gospodarcze

Doradztwo prawno-gospodarcze ukierunkowane jest na działania prawne, doradcze i finansowo-gospodarcze w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Trafiają do nas firmy, które doświadczają problemów z płynnością finansową, brakuje im środków obrotowych na bieżące funkcjonowanie lub problemy z płynnością wynikają z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Długie terminy płatności już nie raz położyły dobrze działającą firmę. Aby zapewnić naszemu klientowi wysoki standard usług w celu poprawy płynności finansowej, podejmujemy szereg działań analityczno-organizacyjno-doradczych, a następnie wdrażamy najbardziej korzystne rozwiązanie.

Ważnym czynnikiem, od którego często zaczynamy współpracę, jest analiza przedsiębiorstwa pod kątem przepływów pieniężnych, co pomaga prawidłowo zdiagnozować przyczyny obecnej sytuacji oraz nakreślić plan naprawczy. Taką analizę przedsiębiorstwa przeprowadzają współpracujący z nami biegli rewidenci, którzy posiadają szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prywatnych lub giełdowych z obrotami rocznymi powyżej 20 mln zł.

Specjaliści naszej kancelarii przeprowadzą przedsiębiorstwo przez zawirowania związane z zachwianiem płynności finansowej oraz zapewnią wsparcie prawne, organizacyjne i finansowe. Doradzamy firmom w trudnych momentach zachwiania płynności finansowej. Wspólnie z klientem szukamy takich rozwiązań, które chronią przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami niewypłacalności.

Doradztwo prawno-gospodarcze pomaga przedsiębiorcy zdiagnozować przyczyny obecnej sytuacji i daje konkretne rozwiązania w celu poprawy płynności finansowej poprzez takie działania jak:

  • analiza prawna, finansowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa
  • doradztwo przy zmianie struktury prowadzenia działalności
  • poszukiwanie inwestora branżowego lub strategicznego
  • pozyskanie finansowania
  • redukcja kosztów i zobowiązań
  • analiza zagrożeń w celu ochrony właścicieli, członków zarządów, członków rad nadzorczych przed ryzykiem egzekucji, postępowań podatkowych oraz odpowiedzialnością karną i karno-skarbową
  • ochrona zarządu przed skutkami niezłożenia wniosku o upadłość.

Gdy z każdej strony przedsiębiorcę dotykają problemy różnej natury, dajemy możliwość prowadzenia biznesu, zachowania jego aktywów i zdolności sprzedażowych, utrzymania relacji z kontrahentami oraz pomagamy przedsiębiorcy zachować pozycję na rynku. Naszymi klientami są firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe, firmy jednoosobowe, spółki oraz przedsiębiorstwa, dzięki czemu bardzo dokładnie znamy specyfikę każdej branży i nasze działania poprawiające płynność finansową dostosowane są do warunków rynkowych danej branży.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.