Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Restrukturyzacja polubowna (pozasądowa)

Restrukturyzacja polubowna (pozasądowa)

Prawidłowe relacje z kontrahentami, dostawcami i podmiotami, które świadczą dla nas usługi, jest wyznacznikiem pozycji na rynku i budowania stabilnego przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać tym wymaganiom. Czasem niektóre decyzje gospodarcze okazują się nietrafione i zaczynamy mieć problemy z regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów.

Dla takich przedsiębiorców zapewniamy obsługę prawną przy procesie restrukturyzacji. Nazywamy te działania restrukturyzacją polubowną, aby odróżnić je od działań restrukturyzacyjnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508). To przedsiębiorca decyduje, czy skorzystać z formy przewidzianej przez ustawę, czy oprzeć się na działaniach pozasądowych. Wobec klientów doświadczających problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań czy szerzej płynnością finansową stawiamy na restrukturyzację polubowną, ponieważ nie jest ona tak bardzo sformalizowana jak restrukturyzacja sądowa.

Restrukturyzacja polubowna polega na przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia ugody i ustalenia możliwości spłaty zobowiązań w oparciu o aktualne możliwości finansowe klienta. Propozycje kierowane do wierzycieli poprzedzone są gruntowną analizą sytuacji finansowej i prawnej klienta. Nasza kancelaria dba o to, aby utrzymać dobre relacje z kontrahentami, spłacić swoje zobowiązania i uniknąć postępowań egzekucyjnych.

W ramach tego obszaru doradzamy w kwestiach prawnych, tworzymy strategię prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentujemy klienta wobec wierzycieli. Naszymi klientami są firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe, firmy jednoosobowe, spółki oraz przedsiębiorstwa, dzięki czemu bardzo dokładnie znamy specyfikę każdej branży i możemy dopasować rozwiązania restrukturyzacyjne do warunków rynkowych danej branży.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.