Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Restrukturyzacja polubowna (pozasądowa)

Restrukturyzacja polubowna (pozasądowa)

Dla konsumentów i przedsiębiorców zmagających się z brakiem płynności finansowej zapewniamy obsługę prawną w celu przeprowadzenia polubownej restrukturyzacji. Podejmowane przez nas czynności polegają na ustaleniu możliwości finansowych klienta i zaproponowaniu dobrowolnego planu spłaty wobec wierzycieli. Propozycja dobrowolnego planu spłaty poprzedzona jest gruntowną analizą sytuacji finansowej i majątkowej klienta. Kolejnym krokiem jest podjęcie negocjacji z wierzycielami i zapewnienie opieki prawnej nad procesem restrukturyzacji.

W ramach tego obszaru doradzamy w kwestiach prawnych, tworzymy strategię prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentujemy klienta wobec wierzycieli.

Pomoc dla zadłużonych firm

Problemy finansowe w firmie powodują obniżenie rentowności przedsiębiorstwa, co może się przekładać na utratę kluczowych klientów, a nawet zaprzestanie prowadzenia działalności. Można przeciwdziałać zadłużaniu się poprzez właściwe działania osłonowe skutkujące zminimalizowaniem ryzyka bankructwa.

W przypadku występowania długotrwałego zadłużenia należy stosować rozwiązania zdecydowane dopasowane do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Zapewniamy wsparcie prawne dla firm na każdym etapie występowania zadłużenia. Doradzamy przedsiębiorcom jak skutecznie odzyskać płynność finansową niezaprzestając prowadzenia działalności. Przez wiele lat świadczenia obsługi prawnej dla zadłużonych firm wypracowaliśmy skuteczne sposoby na wyjście z problemów finansowych i przywrócenie pełnych zdolności sprzedażowych w przedsiębiorstwie. Działania naprawcze podejmowane przez nas służą poprawie sytuacji finansowej i przeciwdziałanie bankructwu.

Naszymi klientami są firmy usługowe, handlowe i produkcyjne, co pozwala nam na dostosowanie działań prawnych do specyfiki danej działalności.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.