Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Restrukturyzacja polubowna

Restrukturyzacja polubowna

Prawidłowe relacje z kontrahentami, dostawcami i podmiotami, które świadczą dla nas usługi, jest wyznacznikiem pozycji na rynku i budowania stabilnego przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać tym wymaganiom. Czasem niektóre decyzje gospodarcze okazują się nietrafione i zaczynamy mieć problemy z regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów.

Dla takich przedsiębiorców zapewniamy obsługę prawną przy procesie restrukturyzacji. Nazywamy te działania restrukturyzacją polubowną, aby odróżnić je od działań restrukturyzacyjnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508). To przedsiębiorca decyduje, czy skorzystać z formy przewidzianej przez ustawę, czy oprzeć się na działaniach pozasądowych. Wobec klientów doświadczających problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań czy szerzej płynnością finansową stawiamy na restrukturyzację polubowną, ponieważ nie jest ona tak bardzo sformalizowana jak restrukturyzacja sądowa.

Restrukturyzacja polubowna polega na przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia ugody i ustalenia możliwości spłaty zobowiązań w oparciu o aktualne możliwości finansowe klienta. Propozycje kierowane do wierzycieli poprzedzone są gruntowną analizą sytuacji finansowej i prawnej klienta. Nasza kancelaria dba o to, aby utrzymać dobre relacje z kontrahentami, spłacić swoje zobowiązania i uniknąć postępowań egzekucyjnych.

W ramach tego obszaru doradzamy w kwestiach prawnych, tworzymy strategię prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentujemy klienta wobec wierzycieli. Naszymi klientami są firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe, firmy jednoosobowe, spółki oraz przedsiębiorstwa, dzięki czemu bardzo dokładnie znamy specyfikę każdej branży i możemy dopasować rozwiązania restrukturyzacyjne do warunków rynkowych danej branży.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 - liczba głosów, średnia: 4,50 z 5)
Loading...