Lexadvisor > Usługi > Usługi prawne dla firm > Restrukturyzacja polubowna

Restrukturyzacja polubowna

Restrukturyzacja polubowna polega na przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia ugody i ustalenia możliwości spłaty zobowiązań w oparciu o aktualne możliwości finansowe Klienta. Propozycje kierowane do wierzycieli poprzedzone są gruntowną analizą sytuacji finansowej i prawnej Klienta. Nasza kancelaria dba o to, aby Klient był w stanie utrzymać dobre relacje z kontrahentami, spłacić swoje zobowiązania i uniknąć postępowań egzekucyjnych.
Problemy finansowe zawsze wymagają podjęcia zdecydowanych ale i rozsądnych kroków. Nasza Kancelaria Prawna dostarcza Klientom narzędzia prawne umożliwiające spłacenie swoich wierzytelności zanim stracą zdolność do regulowania swoich zobowiązań, co będzie skutkowało wkroczeniem na drogę sądową [restrukturyzacja w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508)].

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja polubowna wzmacnia pozycję negocjacyjną naszych Klientów wobec wierzycieli. W sytuacji, w której ustaje płynność finansowa, a niektóre decyzje gospodarcze okazują się nietrafione i firma zaczyna mieć problemy z regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów, kompleksowa opieka prawna jest nie do przecenienia. Wobec Klientów doświadczających problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań stawiamy na restrukturyzację polubowną, ponieważ nie jest ona tak bardzo sformalizowana jak restrukturyzacja sądowa. Uznajemy, że lepiej zrobić wszystko, co możliwe i traktować wejście na drogę sądową jako ostateczność.

Kompleksowa opieka prawna

Klienci znajdujący się w sytuacji podbramkowej narażeni są nie tylko na ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji finansowych ale i chybionych z punktu widzenia prawa. Nasza Kancelaria dba o bezpieczeństwo prawne Klientów, tworzy strategię prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentuje Klientów wobec wierzycieli. Restrukturyzacja zadłużenia, choć zawsze stanowi dla naszych Klientów ogromne obciążenie emocjonalne, może być procesem toczącym się w miarę łagodnie. Kompleksowa opieka prawna pozwala uniknąć uwikłania się w kolejne kłopoty finansowe oraz – ostatecznie – odsuwa widmo ogłoszenia upadłości firmy. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej restrukturyzacji polubownej firma zachowuje twarz oraz dobre relacje z kontrahentami, dostawcami i podmiotami, które świadczą dla niej usługi.

Zanim ogłosisz bankructwo

Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Decydując się na polubowną restrukturyzację zadłużenia pod opieką naszej Kancelarii Prawnej, dłużnik może mieć pewność, że wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by jego firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Doradztwo prawne i gospodarcze oferowane przez Kancelarię Lexadvisor obejmuje zarówno firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe, firmy jednoosobowe, jak i spółki oraz przedsiębiorstwa. Znamy specyfikę poszczególnych branż i umiejętnie dopasowujemy rozwiązania restrukturyzacyjne do jej warunków finansowych i rynkowych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 - liczba głosów, średnia: 4,00 z 5)
Loading...