Lexadvisor > Specjalizacje prawnicze > Prawo

Prawo

Udzielamy porad i konsultacji, sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy umowy, pisma procesowe, zapewniamy doradztwo prawne dla klientów w poniższych obszarach prawa:

  • Prawo cywilne: umowy, kontrakty, wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zapłata należności.
  • Prawo gospodarcze i handlowe: negocjacje biznesowe, tworzenie podmiotów gospodarczych (spółki, fundacje, struktury międzynarodowe), obsługa spółek, w tym zarządów, zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych.
  • Prawo karne gospodarcze i karno-skarbowe: reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych gospodarczych (np. przestępstwa oszustwa, wyłudzenia kredytu, udaremnienia egzekucji) oraz w karno-skarbowych (np. naliczenie zaległego podatku dochodowego lub VAT).
  • Prawo egzekucyjne: doradztwo i ochrona w postępowaniu egzekucyjnych, w tym w egzekucji z nieruchomości, skargi na komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, stosowanie środków obrony przed egzekucją.
  • Prawo podatkowe: konsultacje w sprawach podatkowych, doradztwo podatkowe, indywidualne interpretacje podatkowe, reprezentacja przez organami podatkowymi i sądami w sprawach podatkowych.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony przed komornikiem Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.