Upadłość firmy a restrukturyzacja. Kiedy warto rozważyć restrukturyzację a kiedy upadłość?

24 czerwca, 2021

Okresowa niewypłacalność jest ryzykiem, którym są obarczone wszystkie firmy. Zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa zachodzą bardzo szybko, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy wiedzieli, co to jest restrukturyzacja i upadłość firmy oraz czym się różnią. W czasie kryzysu będą one kołem ratunkowym dla firm, które nie są wypłacalne.

Przyczyny niewypłacalności są różne. Mogą być zewnętrzne jak zmiany ekonomiczne, społeczne, technologiczne i te w obszarze konkurencji oraz wewnętrzne. Takie, które wynikają z głównie ze złego zarządzania organizacją lub jej finansami. To, na jaki proces zdecyduje się dłużnik, zależy głównie od rodzaju przedsiębiorstwa, jakie prowadzi. Częściej zdarza się upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niż ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej.

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy ma służyć uniknięciu bankructwa i upadłości. Przedsiębiorca porozumiewa się ze swoimi wierzycielami i z udziałem sądu ustala z nimi układ, w którym zawarte są zmiany organizacyjne mające na celu uniknięcie niewypłacalności. Restrukturyzacja firm jest wykorzystywana w początkowych fazach zadłużenia i problemów z płynnością finansową.

Ugoda zatwierdzana jest przez sąd i odbyć się może w ramach czterech postępowań:

  1. Postępowanie układowe- przedsiębiorca na skraju niewypłacalności przedstawia propozycje układowe w sądzie. Zarząd, choć znajduje się w rękach przedsiębiorcy, jest pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli.
  2. Postępowanie sanacyjne- wprowadza się dla dłużnika korzystne rozwiązania prawne, które umożliwiają zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań. Nad majątkiem czuwa sąd, komisarz i wierzyciele. Przedsiębiorca ma ograniczone możliwości w zarządzaniu. Rozwiązanie stosuje się dla niewypłacalnych firm, które opłaca się ratować.
  3. Przyspieszone postępowanie układowe- sąd zwołuje zgromadzenie wierzycieli, gdzie możliwe jest zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszoną egzekucję, jeśli miałaby utrudnić zawarcie umowy z wierzycielami.
  4. Postępowanie o zatwierdzenie układu- przedsiębiorca, dzięki uproszczonemu postępowaniu, zbiera głosy swoich wierzycieli w sprawie zawarcia układu. Po uzyskaniu większości składa wniosek do sądu. Pozwala to na indywidualne ustalenia między stronami. Do sprawdzenia propozycji układowej wybiera się doradcę restrukturyzacyjnego, który bada sprawę pod kątem zgodności z prawem i zgodności z ustaleniami z wierzycielami.

Restrukturyzacja firm jest wykorzystywana w początkowych fazach zadłużenia i problemów z płynnością finansową. Poddają się jej przedsiębiorstwa, które są zagrożone niewypłacalnością. Dzięki prawu restrukturacyjnemu możliwe jest uratowanie firmy od jej upadłości.

Czym różni się restrukturyzacja firmy od upadłości?

Główną różnicą jest cel, w jakim stosuje się restrukturyzację lub upadłość. Restrukturyzacja w firmie lub restrukturyzacja spółki przeprowadzana jest po to, aby uniknąć jej bankructwa i dać możliwość na porozumienie się z wierzycielami. Po restrukturyzacji właściciel nadal może prowadzić swoją firmę. Upadłość natomiast jest koniecznym do zgłoszenia krokiem, który niewypłacalne przedsiębiorstwo musi zgłosić do 30 dni od pojawienia się tego stanu.

Firma w upadłości najczęściej kończy swoje funkcjonowanie. Proces przeprowadza się, aby wyprzedać mienie dłużnika w celu zaspokojenia, chociażby części długów względem wierzycieli. Upadłość może zaimplementować nie tylko właściciel przedsiębiorstwa, jak to jest w przypadku restrukturyzacji, a również jego wierzyciele.

Jakie są podobieństwa między restrukturyzacją a upadłością?

W obu przypadkach miejsce składania dokumentów pozostaje takie samo. Jest to wydział gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sądu rejonowego. W każdej z sytuacji powołuje się również sędziego-komisarza, który na bieżąco monitoruje proces.

Upadłość firmy – kto, kiedy i jak może ogłosić upadłość?

Upadłość powinna być zgłoszona, kiedy restrukturyzacja nie jest możliwa. 

Kto może ogłosić upadłość?

●      osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

●      spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

●      spółka akcyjna bez działalności gospodarczej

●      osoba prawna, która prowadzi interes we własnym imieniu

●      spółka partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jawna

●      wspólnik osobowych spółek handlowych, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki

●      wspólnik w spółce partnerskiej

Kiedy ogłosić upadłość?

Przedsiębiorca-dłużnik ogłoszenie upadłości musi zgłosić najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym pojawiła się niewypłacalność.

Jak złożyć wniosek o upadłość firmy?

Wniosek składa się do sądu rejonowego odpowiedniego do miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w wydziale gospodarczym. Może to zrobić właściciel firmy lub jego wierzyciel, jeśli są ku temu przesłanki. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 28.02.2003 r. o Prawie upadłościowym i naprawczym określają, jakie dokładnie dane formularz powinien zawierać. Oprócz podstawowych informacji o dłużniku niezbędne jest także wskazanie okoliczności, które potwierdzają złożenie wniosku. Upadłość najczęściej dotyka dużych lub średnich przedsiębiorstw, jednak zdarza się także upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej?

Małym firmom prowadzonym przez prywatne osoby w związku ze sporą konkurencją czy trwającym kryzysem także przysługuje ogłoszenie upadłości. Odbywa się to tak samo, jak w przypadku dużych spółek. Upadłość firmy jednoosobowej nie dotyczy osób prowadzących działalność rolną.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości firmy?

Za datę uznania firmy w upadłości uważa się datę wydania postanowienia. Dłużnik posiada wtedy status upadłego, dotyczy to również jego majątku. Będzie on od tej pory służył zaspokojeniu wierzycieli i nazwany zostanie masą upadłości. Kolejną kwestią jest ustanie wspólności majątkowej między małżonkami. Część wspólna wliczana jest co całkowitej masy upadłości.

Ogłoszenie upadłości można podzielić w zależności od sposobu postępowania na:

Upadłość firmy i co dalej?

Likwidacja masy upadłości następuje poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub na części, sprzedaż ruchomości i nieruchomości upadłego. Ściągane są także wierzytelności od dłużników upadłego i wykonywane lub zbywane są jego prawa majątkowe. Rząd planuje wprowadzić elektroniczny system pod nazwą Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). To tam będą zamieszczane obwieszczenia, dostępne akty sprawy, informacje jak ogłosić upadłość lub rozpocząć restrukturyzację. To duże ułatwienie, ponieważ będzie można w ten sposób przez Internet dowiedzieć się, na jakim etapie jest sprawa oraz złożyć odpowiednie wnioski do sądu czy syndyka.

CRRU będzie także zawierał przykłady restrukturyzacji firm i znacznie ułatwi komunikację pomiędzy zainteresowanymi sprawą. Rozwiązania te stosowane są, aby zapobiec problemom, które mogą pojawić się w późniejszym czasie jak odszkodowania czy sprawa karna. Dłużnik, który zgłosił upadłość swojego przedsiębiorstwa w odpowiednim czasie wskazanym w ustawie, ma prawo do zarządzania firmą w przyszłości. W przypadku opóźnienia lub wątpliwych przyczyn upadku traci takie prawo i dochodzi do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zasiadania w organach spółek.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy