Czym jest upadłość konsumencka?

10 lipca, 2024

Upadłość konsumencka, zwana również bankructwem konsumenckim, to procedura prawna, która ma na celu umożliwić osobom fizycznym w trudnej sytuacji finansowej uporanie się z nadmiernym zadłużeniem. Jest to formalny proces sądowy, który pozwala dłużnikom na restrukturyzację lub umorzenie części lub całości ich zobowiązań. Upadłość konsumencka w Polsce jest regulowana przez prawo upadłościowe.

 

W tym artykule przybliżymy Ci temat upadłości konsumenckiej oraz warunków, jakie trzeba spełnić, żeby z niej skorzystać.

SPIS TREŚCI:

  1. Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?
  2. Upadłość konsumencka krok po kroku
  3. Upadłość konsumencka – podsumowanie

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają określone kryteria:

  1. Osoba niewypłacalna, czyli taka, która nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, a jej opóźnienie w spłacie długów przekracza trzy miesiące;
  2. Człowiek, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej nie z własnej winy. Sąd ocenia, czy dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  3. Ktoś, kto wcześniej nie skorzystał z upadłości konsumenckiej. W Polsce dłużnik może skorzystać ponownie z tej procedury po upływie 10 lat od zakończenia poprzedniej;
  4. Osoba, która wykaże, że podejmowała realne próby spłaty długów, na przykład przez negocjacje z wierzycielami lub podjęcie działań mających na celu poprawę swojej sytuacji finansowej.

Sąd może odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeśli uzna, że dłużnik celowo unikał spłaty długów lub działał w sposób, który pogorszył jego sytuację finansową. W przypadku złożenia wniosku sąd analizuje wszystkie okoliczności i może wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak przyczyny niewypłacalności, dotychczasowe postępowanie dłużnika oraz jego sytuację majątkową i dochodową.

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka to formalny proces sądowy, który pozwala osobom fizycznym na uporanie się z nadmiernym zadłużeniem. Jak krok po kroku wygląda ta procedura?

Upadłość konsumencka to skomplikowany proces, który wymaga starannego przygotowania i współpracy z sądem oraz syndykiem. Niemniej jednak, dla wielu osób jest to szansa na uporanie się z nadmiernym zadłużeniem i rozpoczęcie nowego etapu życia finansowego.

Upadłość konsumencka – podsumowanie

Upadłość konsumencka jest procedurą prawną, która umożliwia niewypłacalnym osobom fizycznym uzyskanie oddłużenia. Proces ten ma na celu przede wszystkim zapewnienie osobie zadłużonej nowego startu finansowego oraz ochronę przed wierzycielami. Dłużnik nie może być winny powstania stanu niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa lub celowego działania. Jeśli rozważasz skorzystanie z tej proceduty, skorzystaj z pomocy kancelarii prawnej LEXADVISOR. O innych sposobach na to, jak wyjść z długu, przeczytasz na naszym blogu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy