Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Doradztwo podatkowe i biznesowe

Doradztwo podatkowe i biznesowe

Podatki

Zapewniamy doradztwo podatkowe, pomagając przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów podatkowych i racjonalizacji zobowiązań.

Optymalizacja podatkowa

Tworzenie struktur biznesowych w celu optymalizacji podatkowej jest legalną formą zmniejszania obciążeń podatkowych. Przy zastosowaniu wszelkich dostępnych narzędzi prawnych możliwe jest odpowiednie takie ukształtowanie sytuacji prawno-podatkowej przedsiębiorcy, aby płacone przez niego podatki były zadowalające. Specjaliści naszej kancelarii przy współpracy z partnerami zagranicznymi doradzają w zakresie:

  • wyboru optymalnej formy organizacyjno-prawnej do prowadzenia działalności, zarówno
    z punktu widzenia podatkowego jak i redukcji ryzyka gospodarczego
  • budowy efektywnych struktur biznesowych dostosowanych do potrzeb klienta
  • zarządzania strukturą biznesową i wykorzystywania jej do przedsięwzięć w Polsce.

Audyt

Świadczymy usługi audytorskie dla przedsiębiorstw, polegające na badaniu jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Czynności wykonywane są przez wykwalifikowanych biegłych rewidentów, mających doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych. Audyt finansowy przeprowadzony według najwyższych standardów sprawozdawczości podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa wobec otoczenia biznesowego. W toku świadczenia usług audytorskich koncentrujemy się tym, aby weryfikacja sprawozdania finansowego oddawała zalety przedsiębiorstwa i minimalizowała ryzyka.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się braku nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.