Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Oferujemy rzetelne, skuteczne i profesjonalne doradztwo podatkowe, pomagając przedsiębiorcom w rozwiązywaniu wszelkiego typu problemów podatkowych. Klienci kancelarii LEXADVISOR mogą także liczyć na wsparcie naszych specjalistów w zakresie racjonalizacji istniejących zobowiązań i optymalizacji podatkowej. Reprezentujemy klientów w sprawach podatkowych przed urzędami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, skutecznie broniąc ich interesów.

Rozwiązywanie problemów podatkowych

Każda osoba, która prowadzi albo rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, powinna wykazać się znajomością aktualnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie przepisów podatkowych. W rzeczywistości jednak mało który przedsiębiorca ma czas na to, by śledzić na bieżąco zmiany w aktualnym prawie, co niejednokrotnie prowadzi do problemów z prawidłową realizacją obowiązków podatkowych.

Kancelaria LEXADVISOR zapewnia kompleksowe audyty podatkowe, a także rzetelną obsługę i specjalistyczne wsparcie w przypadku identyfikacji konkretnych problemów. Oferujemy jednocześnie skuteczne doradztwo w zakresie zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi optymalizacji obciążeń podatkowych.

Reprezentowanie klientów w sprawach podatkowych

Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach postępowania sądowe w sprawach podatkowych są niezwykle skomplikowane; wymagając ogromnego wysiłku i szerokiej, specjalistycznej wiedzy, by móc liczyć na wygraną z funkcjonującymi w Polsce organami podatkowymi. Nasi specjaliści mogą się poszczycić zarówno fachową wiedzą, jak i bogatym doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu oraz skutecznym finalizowaniu tego rodzaju spraw, dzięki czemu kancelaria LEXADVISOR jest jednym z liderów w zakresie uzyskiwania korzystnych dla naszych klientów rozstrzygnięć w postępowaniach podatkowych.

Poza prowadzeniem tego rodzaju postępowań i reprezentacją klienta przed urzędami i sądami oferujemy również konsultacje we wszelkiego typu sprawach podatkowych. Wydajemy też indywidualne interpretacje podatkowe.

Doradztwo biznesowe

Dynamika zmian zachodzących na współczesnym rynku bywa niejednokrotnie sporym zaskoczeniem dla przedsiębiorców, często zmuszając do podejmowania ryzykownych decyzji lub poważnego nadwerężania zasobów firmy tylko po to, by mogła się ona utrzymać na rynku nie tracąc nic ze swej konkurencyjności. W tym kontekście szczególnej wagi nabiera decyzja co do wyboru firmy doradczej, której zasadniczym zadaniem będzie nieustanne usprawnianie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi oraz w taki sposób, by podejmowane działania restrukturyzacyjne skutkowały realną redukcją kosztów dla obsługiwanego podmiotu.

Kancelaria LEXADVISOR oferuje w tym obszarze wsparcie ze strony doświadczonego zespołu specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także znajomość aktualnych regulacji prawnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne, dobrane do konkretnego przypadku rozwiązania, które pozwolą w istotny sposób usprawnić model operacyjny przedsiębiorstwa i znacznie efektywniej wykorzystywać jego zasoby. To z kolei skutkuje możliwością uzyskania przewagi konkurencyjnej w dłuższej perspektywie czasowej.

Audyty finansowe

Przeprowadzane okresowo kompleksowe badanie sprawozdań finansowych firmy ma na celu przede wszystkim potwierdzenie bieżącej sytuacji finansowej audytowanej organizacji w sposób jasny i rzetelny. Co ważne, jednym z efektów prawidłowo przeprowadzonego audytu finansowego jest identyfikacja ryzyk w stosowanym przez daną firmę systemie sprawozdawczości finansowej, przy czym mowa zarówno o zagrożeniach już istniejących, jak również tych, które stanowią tylko ryzyko potencjalne. Inną istotną konsekwencją pozytywnie zakończonego audytu finansowego jest poprawa wiarygodności biznesowej danego podmiotu – w takim przypadku bowiem audytor potwierdza, iż badana firma może kontynuować działalność bez zagrożenia dla swej sytuacji finansowej w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Kancelaria LEXADVISOR współpracuje w zakresie usług audytorskich dla przedsiębiorstw z biegłymi rewidentami posiadającymi wieloletnie, bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zorientowanie na przedstawienie wyników audytu w sposób obiektywny i rzetelny daje pewność, że udostępnione partnerom biznesowym sprawozdania finansowe audytowanego przedsiębiorstwa są zgodne ze stanem faktycznym.

Audyty prawne

Najprościej rzecz ujmując audyt prawny ma na celu zweryfikowanie aktualnego stanu prawnego badanego przedsiębiorstwa, w efekcie czego możliwa staje się identyfikacja i eliminacja obszarów ryzyka. Istotny jest w tym kontekście fakt, że audyt prawny może obejmować zarówno całokształt działalności przedsiębiorstwa, jak również jedynie wybrane obszary jego funkcjonowania – zakres zawsze określa podmiot zlecający wykonanie audytu. Podjęte działania audytorskie skutkują sporządzeniem sprawozdania, w którym zawarte są informacje co do zaistniałych błędów oraz przedstawione rekomendacje w zakresie sposobów naprawy poszczególnych obszarów problemowych. Pozwala to podjąć działania mające na celu eliminację ryzyka prawnego zarówno w bieżącej działalności firmy, jak tez i w jej przyszłym sposobie funkcjonowania na rynku.

Kancelaria LEXADVISOR oferuje usługi w zakresie obiektywnej, skrupulatnej weryfikacji stanu prawnego podmiotów gospodarczych dowolnego typu i wielkości. Nasi specjaliści zajmują się między innymi przeprowadzaniem analiz prawnych, ustalaniem stanu prawnego ruchomości i nieruchomości, weryfikacją dokumentacji firmy na zgodność z obowiązującym prawem czy badaniem legalności działalności prowadzonej przez audytowaną firmę.

Audyty finansowo-ekonomiczne

Tego rodzaju audyty najczęściej przeprowadzane są w celu określenia kondycji ekonomiczno-gospodarczej potencjalnego kontrahenta, co pozwala ustrzec się przed nawiązaniem niekorzystnej lub niebezpiecznej z ekonomicznego punktu widzenia współpracy. Dzięki możliwości wykorzystania dostępnych informacji do rzetelnego określenia zdolności kontrahenta do regulowania zobowiązań finansowych zlecający audyt przedsiębiorca może podejmować decyzje biznesowe dotyczące danego podmiotu w oparciu o twarde, realne dane. Przekłada się to na znaczące zwiększenie bezpieczeństwa zawieranych umów i dokonywanych transakcji. W ten sposób można znacząco ograniczyć ryzyko handlowe, a finanse firmy nie są zagrożone w żaden istotny sposób, co skutkuje mniejszym ryzykiem utraty płynności finansowej.

Kancelaria LEXADVISOR w ramach audytów finansowo-ekonomicznych dostarcza aktualnych informacji w zakresie efektywności gospodarczej danego podmiotu, źródeł osiąganego przychodu, jego płynności finansowej, struktury własnościowej i powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej. W razie potrzeby możemy także skrupulatnie porównać faktyczny stan majątkowo-finansowy danego podmiotu ze stanem wynikającym z jego sprawozdania finansowego.

 

Finanse

Finansowanie dla firmy stanowi często decydujący element w procesie restrukturyzacji. Od tego, czy firma pozyska środki na dalsze funkcjonowanie, zależy w ogóle jej przyszłość. Najlepsze plany naprawcze i strategie oddłużeniowe mogą nie wystarczyć, jeśli argumentów prawnych nie wzmocni się argumentami finansowymi. Prowadząc obsługę podmiotów gospodarczych i przygotowując plany restrukturyzacyjne, rozumiemy, że bez finansowania firma może nie przetrwać. Znamy w tym zakresie potrzeby przedsiębiorców i potrafimy doradzić efektywne rozwiązania.

Angażujemy się w proces pozyskania finansowania dla każdego rodzaju działalności: firmy jednoosobowe, spółki, przedsiębiorstwa. Jest to finansowanie nie tylko bankowe, ale również oparte na prywatnych inicjatywach, funduszach private equity, inwestorach branżowych czy strategicznych. Stosowane narzędzia pozwalają nam realizować skuteczne działania w celu poprawy płynności finansowej.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...