Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Obsługa prawna dla firm

Obsługa prawna dla firm

Zapewniamy obsługę prawną dla różnego rodzaju przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych: działalności gospodarcze, spółki osobowe i kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, mikro, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności zapewniamy obsługę na każdym etapie funkcjonowania firmy wobec wszelkich zagadnień prawnych. Doradzamy w zakresie wyboru formy działalności dostosowanej do potrzeb i celów gospodarczych klienta. Zapewniamy doradztwo przy zmianie struktury prowadzonej działalności w związku z rozwojem firmy. Jesteśmy z przedsiębiorcą przy każdej decyzji gospodarczej, przy tworzeniu, zawieraniu i realizacji umów handlowych, negocjacjach biznesowych, rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych.

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, karnym gospodarczym (odpowiedzialność członków zarządu), w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Obsługa prawna dla firm koncentruje się na:

  • doradztwie w zakresie prawa umów, przy tworzeniu i wykonywaniu umów handlowych, w zakresie współpracy z kontrahentami, przy dochodzeniu należności,
  • udziale w negocjacjach biznesowych,
  • doradztwie przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
  • doradztwie w zakresie pozyskania kapitału,
  • zabezpieczaniu interesów przedsiębiorstwa,
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych w imieniu przedsiębiorcy.

W ramach obsługi prawnej klient otrzymuje wysokiej jakości wsparcie prawne i prawno-gospodarcze w bieżących sprawach swojego przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorcy jesteśmy solidnym partnerem w zakresie doradztwa prawnego, prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych, pozyskiwania kapitału, a także sprawowania zastępstwa procesowego.

Formy współpracy:

  1. Doraźne zlecenia – rozliczamy się za pojedyncze zlecenia.
  2. Umowa ryczałtowa – ustalamy zakres spraw, jakimi się zajmujemy, i dopasowujemy do tego stałe wynagrodzenie w okresie trwania umowy.
  3. Abonament godzinowy – klient w miesiącu ma do wykorzystania określoną liczbę godzin na doradztwo prawne, po przekroczeniu liczby godzin usługi płatne są dodatkowo.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.