Lexadvisor > Usługi > Dla konsumentów > Pomoc dla frankowiczów

Pomoc dla frankowiczów

Problem kredytów we frankach szwajcarskich ma różne poziomy skomplikowania. Ze wszystkich „frankowiczów” każdy ma inne oczekiwania co do rozwiązania tego problemu. Jedni kredytobiorcy oczekują przewalutowania kredytu, podczas gdy inni chcieliby unieważnienia umowy kredytowej w związku z niedozwolonymi klauzulami. Z drugiej strony banki nie zawsze zdają się rozumieć potrzeby konsumentów.

Nasza kancelaria prawna skutecznie pomaga „frankowiczom” w opracowaniu strategii działania w związku z posiadanym kredytem we frankach. Dotyczy to wszystkich kredytów: posiadanych, spłaconych, wypowiedzianych, windykowanych, w trakcie egzekucji komorniczej. Dokonujemy analizy umowy kredytowej, przebiegu historii kredytu, dotychczasowych relacji z bankiem i wskazujemy najkorzystniejszy sposób postępowania.

Z naszych doświadczeń w już prowadzonych sprawach dla klientów „frankowych” wynika, że na każdym etapie kredytu (niezależnie czy spłacony, czy nie) jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie służące interesowi klienta.
Prowadzimy postępowania negocjacyjne, restrukturyzacyjne i sądowe w związku z posiadanym kredytem we frankach szwajcarskich.

Skuteczna pomoc dla Frankowiczów

Analizujemy umowy frankowe. Prowadzimy postępowania polubowne i sądowe w celu unieważnienia umowy. Umowy frankowe zawierają niedozwolone klauzule umowne – dzięki temu uzyskujemy korzystne rozstrzygnięcia.

Sprawdź swoją umowę frankową pod kątem niedozwolonych klauzul umownych.

Chcesz zmniejszyć raty swojego kredytu we frankach?

Zadzwoń i umów się na konsultację.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.