Ochrona majątku przed egzekucją

Nasza kancelaria zapewnia doradztwo i opiekę prawną przy zabezpieczeniu majątku, które służy ochronie interesu klienta przed negatywnymi skutkami postępowania egzekucyjnego. Celem tej usługi nie jest jednak ukrywanie majątku przed wierzycielami, aby przeszkodzić im w odzyskaniu należności. W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim podejściem zmierzającym do uregulowania zobowiązań klienta w porozumieniu z wierzycielami, a zmiany właścicielskie traktujemy jedynie jako narzędzie optymalizujące, które w efektywny sposób pozwala na polubowną spłatę zobowiązań.

Doradztwo i opieka prawna przy ochronie majątku przed egzekucją polega na:

  • analizie prawnej sytuacji majątkowej klienta
  • opracowaniu strategii zabezpieczenia majątku
  • wdrożeniu najkorzystniejszej formy zabezpieczenia majątku
  • sprawowaniu kompleksowej opieki prawnej aż do zakończenia egzekucji.

W trakcie świadczenia tej usługi mamy na uwadze, aby przeprowadzane czynności zabezpieczenia majątku nie naruszały interesów wierzycieli i nienarażone były na zarzut ukrywania majątku.
Zapewniamy naszym klientom ochronę majątku przed egzekucją, traktując ten obszar jako narzędzie do efektywnej spłaty zobowiązań. Każdy przypadek analizujemy indywidualnie i zawsze doradzamy optymalne rozwiązania, które z jednej strony dają poczucie bezpieczeństwa klientowi, ale nie zapominamy też o potrzebie zrealizowania zobowiązań wobec wierzycieli.