Lexadvisor > Przykłady sukcesów

Przykłady sukcesów

Od 2009 roku pomogliśmy ponad tysiącu przedsiębiorstw i konsumentów z problemami finansowymi, w trakcie egzekucji komorniczych, z nadmiarem zobowiązań kredytowych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów podjętych przez nas działań, które zakończyły się sukcesem.

Ochrona przedsiębiorstwa przed egzekucją komorniczą

Klientprzedsiębiorstwo z poziomem obrotów 2-3 mln zł miesięcznie
Sytuacja  zagrożenie egzekucją komorniczą
Nasze działaniazapewniliśmy obsługę prawną na etapie sądowym w sporze z bankami i instytucjami finansowymi, negocjując korzystne formy spłaty zobowiązań
Efektpostępowania komornicze zostały zawieszone, a firma nie straciła płynności finansowej oraz posiadanego majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Klientkonsument
Sytuacja  postępowanie upadłościowe
Nasze działaniazapewniliśmy doradztwo w kwestiach prawnych, stworzyliśmy strategię prowadzenia postępowania upadłościowego i reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu upadłościowym
Efektuchylenie czynności komorniczych, umorzenie zobowiązań oraz możliwość spłaty długu w rozsądnych ratach miesięcznych

Do tej pory z powodzeniem przeprowadziliśmy ponad 200 postępowań upadłościowych dla konsumentów o różnych dochodach i różnej skali zadłużenia.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Klientdłużnik
Sytuacja  postępowanie komornicze
Nasze działaniazastosowaliśmy pozwy przeciwegzekucyjne, uzyskując zawieszenie egzekucji komorniczej, w trakcie postępowania sądowego wskazaliśmy wady i uchybienia działań wierzyciela; złożyliśmy skargę na czynności komornika w celu zapewnienia dłużnikowi należytej ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym
Efektwstrzymanie czynności egzekucyjnych pozwoliło dłużnikowi na zyskanie większej swobody w planowaniu swoich zamierzeń

Wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty kredytów

Klientfirma transportowa
Sytuacjawypowiedzenie umów kredytowych
Nasze działaniazrestrukturyzowaliśmy umowy poprzez negocjacje z wierzycielami i bankami, reprezentowaliśmy klienta w postępowaniach przedsądowych, polubownych i sądowych
Efektodzyskanie płynności finansowej; uniknięcie egzekucji komorniczej

Restrukturyzacja zobowiązań

Klientfirma produkcyjna
Sytuacjazagrożenie egzekucją
Nasze działaniaprzeprowadziliśmy restrukturyzację zobowiązań wobec firmy; zapewniliśmy obsługę prawną wobec roszczeń wierzycieli, podnieśliśmy wartość przedsiębiorstwa poprzez dodatkowe finansowanie, zmniejszyliśmy koszty działalności i ustaliliśmy nowe warunki spłaty zobowiązań
Efektochrona przed komornikiem i bankructwem

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Konsulting biznesowy i strategiczny

Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie przedsiębiorstwa i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Gdy firma rozwija się, potrzeba specjalistów z różnych dziedzin, aby utrzymać się na rynku i stawiać czoła konkurencji. Rozumiejąc te wyzwania w życiu przedsiębiorcy, oddajemy najlepszych ekspertów od prawa, zarządzania, finansów, pozyskiwania kapitału i tworzenia strategii rozwoju w celu realizowania najbardziej ambitnych celów biznesowych. Swoim klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i umiejętność zagłębienia się w stawiane cele, aby nasze wsparcie możliwie najwyższym stopniu odegrało znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Poprawy płynności finansowej

W ramach obszaru usług audytorskich specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych, audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych usługach realizowanych przez biegłych rewidentów. Badania sprawozdań finansowych kancelaria adresuje do małych i średnich przedsiębiorstw, łącząc badanie sprawozdań finansowych z kompleksową analizą systemów kontrolnych, płynności finansowej oraz ryzyk biznesowych.