LEXADVISOR > Przykłady sukcesów

Przykłady sukcesów

Od 2009 roku pomogliśmy ponad tysiącu firm i klientów indywidualnych z problemami z płynnością finansową, w trakcie egzekucji komorniczych, z nadmiarem zobowiązań kredytowych, dzięki czemu ochroniliśmy majątek, finanse i zapewniliśmy spokój. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów podjętych przez nas działań, które zakończyły się sukcesem.

Ochrona przedsiębiorstwa przed egzekucją komorniczą

Klientprzedsiębiorstwo z poziomem obrotów 2-3 mln zł miesięcznie
Sytuacja  zagrożenie egzekucją komorniczą, poziom zadłużenia 20 mln zł
Nasze działaniazapewniliśmy obsługę prawną na etapie sądowym w sporze z bankami i instytucjami finansowymi, negocjując korzystne formy spłaty zobowiązań
Efektpostępowania komornicze zostały zawieszone, a firma nie straciła płynności finansowej oraz posiadanego majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Klientkonsument
Sytuacja  postępowanie upadłościowe, zadłużenie 250 tys zł
Nasze działaniazapewniliśmy doradztwo w kwestiach prawnych, stworzyliśmy strategię prowadzenia postępowania upadłościowego i reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu upadłościowym
Efektuchylenie czynności komorniczych, umorzenie ponad 80% zobowiązań oraz możliwość spłaty pozostałego długu w rozsądnych ratach miesięcznych

Do tej pory z powodzeniem przeprowadziliśmy ponad 500 postępowań upadłościowych dla konsumentów o różnych dochodach i różnej skali zadłużenia.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Klientdłużnik
Sytuacja  postępowanie komornicze
Nasze działaniazastosowaliśmy pozwy przeciwegzekucyjne, uzyskując zawieszenie egzekucji komorniczej, w trakcie postępowania sądowego wskazaliśmy wady i uchybienia działań wierzyciela; złożyliśmy skargę na czynności komornika w celu zapewnienia dłużnikowi należytej ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym
Efektwstrzymanie czynności egzekucyjnych pozwoliło dłużnikowi na zyskanie większej swobody w planowaniu swoich zamierzeń

Wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty kredytów

Klientfirma transportowa
Sytuacjawypowiedzenie umów kredytowych, zadłużenie 1 mln zł
Nasze działaniazrestrukturyzowaliśmy umowy poprzez negocjacje z wierzycielami i bankami, reprezentowaliśmy klienta w postępowaniach przedsądowych, polubownych i sądowych
Efektodzyskanie płynności finansowej, uniknięcie egzekucji komorniczej

Restrukturyzacja zobowiązań

Klientfirma produkcyjna
Sytuacjazagrożenie egzekucją, zadłużenie 1,5 mln zł
Nasze działaniaprzeprowadziliśmy restrukturyzację zobowiązań wobec firmy; zapewniliśmy obsługę prawną wobec roszczeń wierzycieli, podnieśliśmy wartość przedsiębiorstwa poprzez dodatkowe finansowanie, zmniejszyliśmy koszty działalności i ustaliliśmy nowe warunki spłaty zobowiązań
Efektochrona przed komornikiem i bankructwem

 

Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-gospodarczego

W ramach doradztwa prawno-gospodarczego kontrujemy się na sprawach biznesowych, relacjach handlowych, obsłudze prawnej przedsiębiorców. Doradzamy formy prawne prowadzenia działalności oraz tworzymy struktury biznesowe dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy. Tworzymy umowy handlowe, reprezentujemy w postępowaniach sądowych i pozasądowych, W ramach tego obszaru klient ma do dyspozycji eksperta ds. prawnych i gospodarczych, z którym na bieżąco może rozwijać swój biznes. Wykorzystujemy wszystkie możliwości prawne i gospodarcze, aby zadbać o sukces biznesowy klienta.

Restrukturyzacji zobowiązań firmowych

Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie firmy i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Aktualna sytuacja gospodarcza stawia pod ścianą przedsiębiorcę. Wymaga to jeszcze większej koncentracji na prowadzeniu firmy, ale – co bardziej istotne – na przewidywaniu negatywnych skutków decyzji gospodarczych. Właśnie po to, aby uniknąć negatywnych skutków lub zamortyzować nadmiar zobowiązań finansowych i wyprowadzić firmę na prostą, mamy gotowe rozwiązania, które chronią firmę przed bankructwem. Dla przedsiębiorcy najważniejsze jest zachowanie źródła dochodu, miejsca pracy. Nasze rozwiązania nakierowane są na wyciągnięciu zalet prowadzonej firmy przy znaczącym ograniczeniu przeszkód. Skutkuje to zmniejszeniem zobowiązań finansowych i odblokowaniu płynności finansowej.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2022 przeprowadziliśmy ponad 500 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Ochronie majątku i optymalizacji procesów biznesowych

Ten obszar doradztwa nakierowany jest na czuwaniu przy przedsiębiorcy i nauczeniu go przewidywania różnych scenariuszy. W dzisiejszych czasach temat ochrony majątku i biznesu podejmowany jest bardzo często. Tego typu potrzeby biznesowe wynikają z całkiem rozsądnego i świadomego podejścia. Doradzamy przedsiębiorcy jak wciąż rozwijać się i nie zważać na różne przeszkody. Mamy w tym zakresie różne strategie, które w wielu sytuacjach okazały się niezwykle skuteczne. Naszym celem jest, aby konkretna aktywność przedsiębiorcy, który przynosi mu zyski, była zawsze odporna na wszelkie czynniki zewnętrzne. Przedsiębiorcy korzystają z ochrony majątku, aby zabezpieczyć się na wypadek niepowodzeń biznesowych, ale także w celu rozwijania się i sukcesji biznesu na dalsze pokolenia.