> Przykłady sukcesów

Przykłady sukcesów

Od 2009 roku pomogliśmy ponad tysiącu firm i klientów indywidualnych z problemami z płynnością finansową, w trakcie egzekucji komorniczych, z nadmiarem zobowiązań kredytowych, dzięki czemu ochroniliśmy majątek, finanse i zapewniliśmy spokój. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów podjętych przez nas działań, które zakończyły się sukcesem.

Ochrona przedsiębiorstwa przed egzekucją komorniczą

Klient przedsiębiorstwo z poziomem obrotów 2-3 mln zł miesięcznie
Sytuacja  zagrożenie egzekucją komorniczą, poziom zadłużenia 20 mln zł
Nasze działania zapewniliśmy obsługę prawną na etapie sądowym w sporze z bankami i instytucjami finansowymi, negocjując korzystne formy spłaty zobowiązań
Efekt postępowania komornicze zostały zawieszone, a firma nie straciła płynności finansowej oraz posiadanego majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Klient konsument
Sytuacja  postępowanie upadłościowe, zadłużenie 250 tys zł
Nasze działania zapewniliśmy doradztwo w kwestiach prawnych, stworzyliśmy strategię prowadzenia postępowania upadłościowego i reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu upadłościowym
Efekt uchylenie czynności komorniczych, umorzenie ponad 80% zobowiązań oraz możliwość spłaty pozostałego długu w rozsądnych ratach miesięcznych

Do tej pory z powodzeniem przeprowadziliśmy ponad 500 postępowań upadłościowych dla konsumentów o różnych dochodach i różnej skali zadłużenia.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Klient dłużnik
Sytuacja  postępowanie komornicze
Nasze działania zastosowaliśmy pozwy przeciwegzekucyjne, uzyskując zawieszenie egzekucji komorniczej, w trakcie postępowania sądowego wskazaliśmy wady i uchybienia działań wierzyciela; złożyliśmy skargę na czynności komornika w celu zapewnienia dłużnikowi należytej ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym
Efekt wstrzymanie czynności egzekucyjnych pozwoliło dłużnikowi na zyskanie większej swobody w planowaniu swoich zamierzeń

Wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty kredytów

Klient firma transportowa
Sytuacja wypowiedzenie umów kredytowych, zadłużenie 1 mln zł
Nasze działania zrestrukturyzowaliśmy umowy poprzez negocjacje z wierzycielami i bankami, reprezentowaliśmy klienta w postępowaniach przedsądowych, polubownych i sądowych
Efekt odzyskanie płynności finansowej, uniknięcie egzekucji komorniczej

Restrukturyzacja zobowiązań

Klient firma produkcyjna
Sytuacja zagrożenie egzekucją, zadłużenie 1,5 mln zł
Nasze działania przeprowadziliśmy restrukturyzację zobowiązań wobec firmy; zapewniliśmy obsługę prawną wobec roszczeń wierzycieli, podnieśliśmy wartość przedsiębiorstwa poprzez dodatkowe finansowanie, zmniejszyliśmy koszty działalności i ustaliliśmy nowe warunki spłaty zobowiązań
Efekt ochrona przed komornikiem i bankructwem

 

Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-gospodarczego

W ramach doradztwa prawno-gospodarczego koncentrujemy się na sprawach biznesowych, relacjach handlowych, obsłudze prawnej przedsiębiorców. Doradzamy formy prawne prowadzenia działalności oraz tworzymy struktury biznesowe dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy. Tworzymy umowy handlowe, dbamy o interesy przedsiębiorcy, reprezentujemy w postępowaniach sądowych i pozasądowych, W ramach tego obszaru klient ma do dyspozycji eksperta ds. prawnych i gospodarczych, z którym na bieżąco może rozwijać swój biznes. Wykorzystujemy wszystkie narzędzia prawne, aby zadbać o sukces biznesowy klienta.

Restrukturyzacji zobowiązań firmowych

Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie firmy i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Aktualna sytuacja gospodarcza stawia pod ścianą przedsiębiorcę. Wymaga to jeszcze większej koncentracji na prowadzeniu firmy, ale – co bardziej istotne – na przewidywaniu negatywnych skutków decyzji gospodarczych. Właśnie po to, aby uniknąć negatywnych skutków lub zamortyzować nadmiar zobowiązań finansowych i wyprowadzić firmę na prostą, mamy gotowe rozwiązania, które chronią firmę przed bankructwem. Dla przedsiębiorcy najważniejsze jest zachowanie źródła dochodu, miejsca pracy. Nasze rozwiązania nakierowane są na wyciągnięciu zalet prowadzonej firmy przy znaczącym ograniczeniu przeszkód. Skutkuje to zmniejszeniem zobowiązań finansowych i odblokowaniu płynności finansowej.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2022 przeprowadziliśmy ponad 500 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Finansowanie biznesu

Każda firma potrzebuje paliwa do działania. Bez paliwa nie pojedzie się za daleko. Dla przedsiębiorcy paliwem jest szybko dostępne finansowanie, które niczym zastrzyk zaaplikowany do organizmu przysparza korzyści, zwiększając konkurencyjność. Finansowanie dla biznesu pozwala przedsiębiorcy na ciągły rozwój i długofalowe planowanie. W obszarze finansowania posiadamy szeroki wachlarz możliwości, które wspólnie z przedsiębiorcą jesteśmy w stanie idealnie dopasować do potrzeb danej branży. Głównie pozyskujemy środki dla biznesu poprzez fundusze inwestycyjne, spółki zagraniczne, aktywność aniołów biznesu. Najczęściej finansowane branże to: branża budowlana, deweloperska, produkcyjna, handlowa.