Lexadvisor > Przykłady sukcesów

Przykłady sukcesów

Od 2009 roku pomogliśmy ponad tysiącu przedsiębiorstw i konsumentów z problemami finansowymi, w trakcie egzekucji komorniczych, z nadmiarem zobowiązań kredytowych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów podjętych przez nas działań, które zakończyły się sukcesem.

Ochrona przedsiębiorstwa przed egzekucją komorniczą

Klientprzedsiębiorstwo z poziomem obrotów 2-3 mln zł miesięcznie
Sytuacja  zagrożenie egzekucją komorniczą
Nasze działaniazapewniliśmy obsługę prawną na etapie sądowym w sporze z bankami i instytucjami finansowymi, negocjując korzystne formy spłaty zobowiązań
Efektpostępowania komornicze zostały zawieszone, a firma nie straciła płynności finansowej oraz posiadanego majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Klientkonsument
Sytuacja  postępowanie upadłościowe
Nasze działaniazapewniliśmy doradztwo w kwestiach prawnych, stworzyliśmy strategię prowadzenia postępowania upadłościowego i reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu upadłościowym
Efektuchylenie czynności komorniczych, umorzenie zobowiązań oraz możliwość spłaty długu w rozsądnych ratach miesięcznych

Do tej pory z powodzeniem przeprowadziliśmy ponad 200 postępowań upadłościowych dla konsumentów o różnych dochodach i różnej skali zadłużenia.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Klientdłużnik
Sytuacja  postępowanie komornicze
Nasze działaniazastosowaliśmy pozwy przeciwegzekucyjne, uzyskując zawieszenie egzekucji komorniczej, w trakcie postępowania sądowego wskazaliśmy wady i uchybienia działań wierzyciela; złożyliśmy skargę na czynności komornika w celu zapewnienia dłużnikowi należytej ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym
Efektwstrzymanie czynności egzekucyjnych pozwoliło dłużnikowi na zyskanie większej swobody w planowaniu swoich zamierzeń

Wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty kredytów

Klientfirma transportowa
Sytuacjawypowiedzenie umów kredytowych
Nasze działaniazrestrukturyzowaliśmy umowy poprzez negocjacje z wierzycielami i bankami, reprezentowaliśmy klienta w postępowaniach przedsądowych, polubownych i sądowych
Efektodzyskanie płynności finansowej; uniknięcie egzekucji komorniczej

Restrukturyzacja zobowiązań

Klientfirma produkcyjna
Sytuacjazagrożenie egzekucją
Nasze działaniaprzeprowadziliśmy restrukturyzację zobowiązań wobec firmy; zapewniliśmy obsługę prawną wobec roszczeń wierzycieli, podnieśliśmy wartość przedsiębiorstwa poprzez dodatkowe finansowanie, zmniejszyliśmy koszty działalności i ustaliliśmy nowe warunki spłaty zobowiązań
Efektochrona przed komornikiem i bankructwem

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.