Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Zakładanie spółki

Zakładanie spółki

Tworzenie spółek

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną przy zakładaniu każdego rodzaju spółek prawa handlowego. Doradzamy przy tworzeniu podmiotu gospodarczego, zmianach organizacyjnych oraz przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Przy okazji tworzenia podmiotu gospodarczego oceniamy dane przedsięwzięcie pod względem prawnym, podatkowym i biznesowym, mając na uwadze zabezpieczenie interesów klienta.

Wskazujemy potencjalne skutki podejmowanych decyzji prawno-gospodarczych. Wraz z rejestracją spółki naszym klientom możemy zaproponować pełną obsługę spółki: doradztwo prawne, usługi księgowe, wirtualne biuro.

Likwidacja spółek

Zajmujemy się obsługą prawną przy likwidacji spółek prawa handlowego. Rozwiązanie spółki wynika z przyczyn przewidzianych w statucie spółki, uchwały zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy, ogłoszenia upadłości lub innych przyczyn przewidzianym prawem. Likwidację spółki przeprowadzają likwidatorzy, którzy powinni podjąć czynności likwidacyjne, takie jak: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

W praktyce wszystkie te czynności wymagają udziału profesjonalisty, który w sposób prawidłowy pod względem prawnym i merytorycznym doradzi i pokieruje procedurą likwidacji spółki. Kancelaria LEXADVISOR obsługuje spółki, które przeznaczone są do likwidacji.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową polega na przeniesieniu firmy, majątku i zobowiązań takiej działalności do spółki z o.o. lub akcyjnej.
W szczególności jest to potrzebne, jeśli przedsiębiorca przewidując rozszerzenie swojej działalności chciałby zachować  posiadane licencje, koncesje, zezwolenia związane z prowadzoną działalnością. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; powołania członków organów spółki przekształconej; zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej; dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zespół Kancelarii LEXADVISOR jest gotowy do świadczenia wysokiej jakości usługi polegającej na przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Gwarancja rzetelności i profesjonalizmu wynika z dotychczasowych doświadczeń i rekomendacji zadowolonych klientów.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...