Lexadvisor > Usługi > Usługi prawne dla firm > Zakładanie i likwidacja spółek

Zakładanie i likwidacja spółek

Założenie własnej firmy może stanowić pierwszy krok na drodze do niezależności oraz pełnego sukcesu zawodowego. Każda forma prowadzenia biznesu wymaga jednak dopełnienia szeregu formalności, o których nie każdy przyszły przedsiębiorca wie.

Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tej kwestii profesjonalistom, doskonale znającym wszelkie kruczki prawne oraz posiadającym odpowiednie kompetencje, by sprawnie i bezproblemowo przeprowadzić proces zakładania spółki. Nasza kancelaria należy do wąskiego grona specjalistów, którzy są w stanie zagwarantować, iż założenie spółki przebiegnie bez jakichkolwiek trudności.

Tworzenie spółek

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie zakładania dowolnego rodzaju spółek prawa handlowego. Doradzamy, jak założyć spółkę z o.o., pomagamy przy tworzeniu podmiotu gospodarczego, zmianach organizacyjnych oraz przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną z zachowaniem posiadanych przez przekształcany podmiot licencji, koncesji oraz zezwoleń związanych z prowadzoną działalnością. Przy okazji tworzenia lub przekształcania podmiotu gospodarczego kompleksowo i realistycznie oceniamy dane przedsięwzięcie pod względem prawnym, podatkowym oraz biznesowym, każdorazowo mając na uwadze przede wszystkim skuteczne zabezpieczenie interesów klienta.

W ramach usługi wskazujemy możliwe skutki podejmowanych przez klienta decyzji prawno-gospodarczych. Wraz z rejestracją spółki naszym klientom oferujemy pełną, wszechstronną obsługę spółki, w tym między innymi doradztwo prawne, usługi księgowe oraz wirtualne biuro. Gwarancją najwyższej jakości świadczonych przez naszą kancelarię usług jest wieloletnie, bogate doświadczenie, a także rekomendacje uzyskane od dotychczasowych klientów, wysoko oceniających profesjonalizm i rzetelność naszych działań.

Koszty założenia spółki

Podstawowym kosztem, jaki jest związany z założeniem spółki z o.o. (to najpopularniejszy w Polsce rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej), stanowi wniesienie kapitału zakładowego. W przypadku spółek z o.o. jego minimalna wysokość wynosi 5000 zł.

Do kosztów zaliczamy również:

 • taksa notarialna (uzależniona bezpośrednio od wysokości kapitału zakładowego spółki),
 • opłata za wykonanie odpisu sporządzonej umowy spółki,
 • notarialne ustanowienie pełnomocnika,
 • opłata sądowa za rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) (w wysokości 0,5%),
 • opłata za potwierdzenie rejestracji spółki jako czynnego podatnika VAT,
 • opłata za notarialne potwierdzenie podpisów członków zarządu spółki w sądzie rejestrowym.

Rejestracja spółki z o.o.

Zarejestrowanie spółki z o.o. może być przeprowadzone za pośrednictwem notariusza albo przez Internet. Wniosek taki musi być złożony na odpowiednich formularzach i podpisany przez wszystkich członków zarządu spółki. Co istotne, osobiste złożenie wniosku z biurze podawczym sądu lub wysłanie go pocztą wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wpis w wysokości 500 zł i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeśli natomiast rejestracja jest dokonywana przez Internet, wysokość wymaganej opłaty ulega obniżeniu do 250 zł (opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ulega zmianie). Ustawowy termin rozpoznania wniosku wynosi do 7 dni od daty jego złożenia, należy jednak pamiętać, iż w niektórych przypadkach ulega on wydłużeniu z uwagi na dużą liczbę wniosków rozpoznawanych przez dany sąd rejestrowy.

Likwidacja spółek

Zajmujemy się obsługą prawną przy likwidacji spółek prawa handlowego. Rozwiązanie spółki wynika z przyczyn przewidzianych w statucie spółki, uchwały zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy, ogłoszenia upadłości lub innych przyczyn przewidzianym prawem. Likwidację spółki przeprowadzają likwidatorzy, którzy powinni podjąć czynności likwidacyjne, takie jak: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

W praktyce wszystkie te czynności wymagają udziału profesjonalisty, który w sposób prawidłowy pod względem prawnym i merytorycznym doradzi i pokieruje procedurą likwidacji spółki. Kancelaria LEXADVISOR obsługuje spółki, które przeznaczone są do likwidacji.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową polega na przeniesieniu firmy, majątku i zobowiązań takiej działalności do spółki z o.o. lub akcyjnej. W szczególności jest to potrzebne, jeśli przedsiębiorca przewidując rozszerzenie swojej działalności chciałby zachować  posiadane licencje, koncesje, zezwolenia związane z prowadzoną działalnością. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; powołania członków organów spółki przekształconej; zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej; dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zespół Kancelarii Prawnej LEXADVISOR jest gotowy do świadczenia wysokiej jakości usługi polegającej na przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Gwarancja rzetelności i profesjonalizmu wynika z dotychczasowych doświadczeń i rekomendacji zadowolonych klientów.

Skontaktuj się z nami!

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
  Loading...