> Specjalizacje prawnicze > Restrukturyzacja i Upadłość

Restrukturyzacja i Upadłość

Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe polega na zabezpieczeniu interesów majątkowych, ochronie sytuacji finansowej oraz oddłużeniu zobowiązań. Nasze doradztwo w tym zakresie zostało stworzone z myślą o osobach i przedsiębiorcach, którzy doświadczają problemów z płynnością finansową. Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie przewiduje, że w jego działalności powstanie zagrożenie niewypłacalności. Nasza praktyka nauczyła nas, że najczęściej są to skutki różnych czynników. Nasze doradztwo jest niejako pomostem pomiędzy tymi czynnikami a ambicjami klienta, które trochę przygasły na skutek problemów z płynnością finansową. Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Problemy z płynnością finansową oznaczają opóźnienia w regulowaniu zobowiązań pieniężnych, finansowych, zaległości wobec kontrahentów, banków, innych instytucji. Dla takich osób i przedsiębiorców prawo przewiduje różne rozwiązania pomocowe w celu zmniejszenia wysokości zadłużenia czy nawet całkowitego umorzenia długów. Ważne jest także odpowiednie wykorzystanie strategii pomocowych do dalszego prowadzenia działalności czy aktywności zarobkowej.

Najbardziej popularne strategie radzenia sobie z brakiem płynności finansowej to:

Indywidualne negocjacje z wierzycielami

Aby przeprowadzić indywidualne negocjacje z wierzycielami, na początku analizujemy Twoją sytuację finansową i majątkową, aby ustalić zakres pomocy prawnej i dopasować działania poprawy płynności finansowej. Usługę kierujemy do przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie chcą na danym etapie przeprowadzić bardziej sformalizowanych działań naprawczych, takich jak postępowanie restrukturyzacyjne czy upadłościowe.

Podstawowym celem takich negocjacji jest podjęcie rozmów z poszczególnymi wierzycielami, dzięki czemu zostaną ustalone realnie wykonalne plany spłaty zobowiązań wobec danego kontrahenta. Przedsiębiorca może uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z niespłacaniem długów, a firma ma szansę utrzymać się na rynku. Działamy wieloetapowo: tworzymy pełną strategię, wdrażamy plan naprawczy i reprezentujemy klienta w trakcie sporów sądowych i pozasądowych.

Z naszego doświadczenia wiemy, że praktycznie zawsze można uniknąć bankructwa, dlatego proponujemy naszym klientom pozasądową restrukturyzację prowadzoną pod opieką naszych prawników. Możesz mieć pewność, że wykorzystamy każdą możliwość, aby uchronić Twoją firmę od zamknięcia działalności. Uzyskaj konsultację czy możesz skorzystać

Sądowa restrukturyzacja firmy

Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uchronienie zadłużonego przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości poprzez podjęcie odpowiednich, przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne działań w zakresie zmiany warunków i terminów spłaty zaległych zobowiązań. Przedsiębiorca ma czas, aby poprawić swoją sytuację finansową i wznowić działalność, uregulować zaległości, podpisać nowe kontrakty, które uchronią dane przedsiębiorstwo przed bankructwem.  Sądowa restrukturyzacja jest ściśle określona w przepisach i w odróżnieniu od pozasądowej restrukturyzacji daje większą ochronę prawną.

Wyróżniamy cztery procedury naprawczo-oddłużeniowe:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone  postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

O tym, która z procedur zostanie zastosowana, decyduje wielkość firmy, stan zadłużenia, a także indywidualne potrzeby przedsiębiorcy. Zaufaj nam – wieloletnie doświadczenie pozwala nam idealnie dopasować model działania do potrzeb każdej firmy.  W ramach tego obszaru możesz skorzystać z usługi doradztwa w kwestiach prawnych, tworzenia strategii prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Uzyskaj konsultację czy możesz skorzystać

Kancelaria Prawna LEXADVISOR już od 2009 roku specjalizuje się w restrukturyzacji i obsługuje firmy handlowe, produkcyjne, transportowe, branże medyczne, finansowe, budowlane i inne. Znane są nam zarówno przypadki firm jednoosobowych, jak również spółek, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Znamy specyfikę różnego rodzaju branż i możemy dopasować rozwiązania restrukturyzacyjne do warunków Twojej firmy.

Upadłość firmowa

Ogłoszenie upadłości przez firmę jest najczęściej bezpośrednią konsekwencją niewypłacalności, czyli niezdolności do terminowego realizowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Każda firma, która znajdzie się w takiej sytuacji, ma ustawowy obowiązek ogłoszenia upadłości, nawet jeśli nie uregulowała tylko części swych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości firmy to ostateczność dla każdego przedsiębiorcy, jeśli jednak do niej dojdzie – nasza kancelaria prowadzi klienta i pomaga we wszystkich etapach związanych z ogłoszeniem upadłości. Przede wszystkim skupiamy się na przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie na reprezentowaniu klienta w czynnościach po ogłoszeniu upadłości. Czynności po ogłoszeniu upadłości dotyczą spieniężenia majątku, ustaleniu warunków spłaty wierzycieli i ostatecznym rozeznaniu, czy przedsiębiorstwo pójdzie do likwidacji, czy możliwe będzie dalsze funkcjonowanie

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozwiązaniem dostępnym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (czyli konsumentów), które pozwala zadłużonym osobom zaspokoić przynajmniej część roszczeń wierzycieli przy jednoczesnym umorzeniu reszty istniejących zobowiązań. Pomagamy naszym klientom we wszystkich etapach na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zanim dojdzie do tak ostatecznej decyzji, wdrażamy środki naprawcze. Nasza kancelaria to zespół specjalistów z dużą wiedzą i doświadczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby upadłość konsumencka była ostatecznością.

Konsekwencją ogłoszenia upadłości przez konsumenta jest brak możliwości rozporządzania swym majątkiem (nadzór nad majątkiem dłużnika otrzymuje syndyk), ale po wywiązaniu się przez upadłego z planu spłaty procedura jest zamykana, a pozostałe długi (o ile jakieś pozostały), są umarzane.

Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej było możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

  • miejscem pobytu i zamieszkania dłużnika musi być Polska;
  • dłużnik nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej;
  • dłużnik musi być niewypłacalny;
  • do niewypłacalności nie doprowadzono umyślnie lub przez rażące niedbalstwo;
  • wobec dłużnika nie toczyło się żadne konsumenckie postępowanie upadłościowe w ciągu ostatnich dziesięciu lat;
  • w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem bieżącego wniosku dłużnikowi nie zostały umorzone żadne zobowiązania w ramach upadłości konsumenckiej.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, dłużnik ma prawo ogłosić upadłość konsumencką. Jeśli nie jesteś pewien, czy spełniasz wszystkie warunki, to skontaktuj się z prawnikami z kancelarii LEXADVISOR. Dzięki temu będziesz miał pewność, że całe postępowanie jest legalne i zgodne ze wszystkimi przepisami. 

 

W ramach usług związanych z oddłużaniem poprzez działania restrukturyzacyjne czy upadłościowe oferujemy naszym klientom opracowanie skutecznych, optymalnie dobranych strategii prowadzenia postępowania, dzięki którym istnieje szansa na ochronę majątku, zabezpieczenie źródeł dochodu, a wyjście z zadłużenia nie stanowi żadnego problemu nawet w pozornie beznadziejnych przypadkach.

 

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-gospodarczego

W ramach doradztwa prawno-gospodarczego koncentrujemy się na sprawach biznesowych, relacjach handlowych, obsłudze prawnej przedsiębiorców. Doradzamy formy prawne prowadzenia działalności oraz tworzymy struktury biznesowe dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy. Tworzymy umowy handlowe, reprezentujemy w postępowaniach sądowych i pozasądowych, W ramach tego obszaru klient ma do dyspozycji eksperta ds. prawnych i gospodarczych, z którym na bieżąco może rozwijać swój biznes. Wykorzystujemy wszystkie możliwości prawne i gospodarcze, aby zadbać o sukces biznesowy klienta.

Restrukturyzacji zobowiązań firmowych

Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie firmy i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Aktualna sytuacja gospodarcza stawia pod ścianą przedsiębiorcę. Wymaga to jeszcze większej koncentracji na prowadzeniu firmy, ale – co bardziej istotne – na przewidywaniu negatywnych skutków decyzji gospodarczych. Właśnie po to, aby uniknąć negatywnych skutków lub zamortyzować nadmiar zobowiązań finansowych i wyprowadzić firmę na prostą, mamy gotowe rozwiązania, które chronią firmę przed bankructwem. Dla przedsiębiorcy najważniejsze jest zachowanie źródła dochodu, miejsca pracy. Nasze rozwiązania nakierowane są na wyciągnięciu zalet prowadzonej firmy przy znaczącym ograniczeniu przeszkód. Skutkuje to zmniejszeniem zobowiązań finansowych i odblokowaniu płynności finansowej.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2022 przeprowadziliśmy ponad 500 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Ochronie majątku i optymalizacji procesów biznesowych

Ten obszar doradztwa nakierowany jest na czuwaniu przy przedsiębiorcy i nauczeniu go przewidywania różnych scenariuszy. W dzisiejszych czasach temat ochrony majątku i biznesu podejmowany jest bardzo często. Tego typu potrzeby biznesowe wynikają z całkiem rozsądnego i świadomego podejścia. Doradzamy przedsiębiorcy jak wciąż rozwijać się i nie zważać na różne przeszkody. Mamy w tym zakresie różne strategie, które w wielu sytuacjach okazały się niezwykle skuteczne. Naszym celem jest, aby konkretna aktywność przedsiębiorcy, który przynosi mu zyski, była zawsze odporna na wszelkie czynniki zewnętrzne. Przedsiębiorcy korzystają z ochrony majątku, aby zabezpieczyć się na wypadek niepowodzeń biznesowych, ale także w celu rozwijania się i sukcesji biznesu na dalsze pokolenia.