Lexadvisor > Specjalizacje prawnicze > Restrukturyzacja i upadłość

Restrukturyzacja i upadłość

Upadłość firmy nigdy nie jest miłym doświadczeniem. Nasza oferta została stworzona z myślą o osobach, które muszą zdecydować się na ten trudny krok. Pomagamy na wielu etapach – służąc pomocą i poradą. Główny zakres naszych działań to negocjacje z wierzycielami w celu polubownej spłaty zobowiązań oraz ochrony sytuacji finansowej i majątkowej klienta: Restrukturyzacja polubowna, Restrukturyzacja firmy sądowa, Upadłość firmy, Upadłość konsumencka. Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim czterem rodzajom postępowania.

Przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe dla konsumentów i firm. Doradzamy, jak przejść przez zawirowania z utratą płynności finansowej. Pomagamy utrzymać poziom sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wskazujemy zagrożenia związane z nadmiarem zobowiązań i tworzymy plan wyjścia z problemów finansowych. Skutecznie prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu polubownej spłaty zobowiązań oraz ochrony sytuacji finansowej i majątkowej klienta.

Restrukturyzacja polubowna

Jesteś przedsiębiorcą? Tracisz finansowy “grunt pod nogami? Ta usługa jest dla Ciebie i Twojego przedsiębiorca. Usługę kierujemy do małych, średnich, dużych firm, które mają problemy z płatnościami, realizowaniem faktur wystawianych przez kontrahentów. Restrukturyzacja polubowna i jej podstawowy cel to: podjęcie i skuteczne zakończenie negocjacji z poszczególnymi wierzycielami, dzięki czemu zostaną ustalone realnie wykonalne plany spłaty zaległych zobowiązań wobec danego kontrahenta. Przedsiębiorca może uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z egzekucją długów, firma ma szansę utrzymać się na rynku. Działamy wieloetapowo: tworzymy pełną strategię, wdrażamy plan restrukturyzacyjny i reprezentujemy klientów przed ich wierzycielami.

Restrukturyzacja firmy sądowa

Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uchronienie zadłużonego przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości poprzez podjęcie odpowiednich, przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne działań w zakresie zmiany warunków i terminów spłaty zaległych zobowiązań. Przedsiębiorca ma czas, aby poprawić swoją sytuację finansową i wznowić działalność, uregulować zaległości, podpisać nowe kontrakty, które uchronią dane przedsiębiorstwo przed bankructwem.  Wyróżniamy cztery procedury naprawczo-oddłużeniowe:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszenie  postępowania układowego, postępowania układowego,
 • postępowanie sanacyjne.

Zaufaj nam – wieloletnie doświadczenie pozwala nam idealnie dopasować model działania do rodzaju zadłużeń, potrzeb każdej firmy.

Upadłość firmy

Ogłoszenie upadłości przez firmę jest najczęściej bezpośrednią konsekwencją niewypłacalności, czyli niezdolności do terminowego realizowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Każda firma, która znajdzie się w takiej sytuacji, ma ustawowy obowiązek ogłoszenia upadłości, nawet jeśli nie uregulowała tylko części swych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości firmy to ostateczność dla każdego przedsiębiorstwa, jeśli jednak do niej dojdzie – nasza kancelaria pomaga we wszystkich formalnościach związanych z ogłoszeniem upadłości. Pomagamy w tworzeniu dokumentacji, reprezentujemy firmę przed instytucjami.

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozwiązaniem dostępnym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (czyli konsumentów), które pozwala zadłużonym osobom zaspokoić przynajmniej część roszczeń wierzycieli przy jednoczesnym umorzeniu reszty istniejących zobowiązań. Pomagamy naszym klientom we wszystkich etapach na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zanim dojdzie do tak ostatecznej decyzji wdrażamy środki naprawcze. Skorzystaj z naszych usług. Nasza kancelaria to zespół specjalistów z dużą wiedzą i doświadczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby upadłość firmy i upadłość konsumencka była ostatecznością. Każdego kontrahenta traktujemy indywidualnie, angażujemy się w każde działanie mające na celu utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku.

Konsekwencją ogłoszenia upadłości przez konsumenta jest brak możliwości rozporządzania swym majątkiem (nadzór nad majątkiem dłużnika otrzymuje syndyk), ale po wywiązaniu się przez upadłego z planu spłaty procedura jest zamykana, a pozostałe długi (o ile jakieś pozostały), są umarzane. Należy mieć na uwadze fakt, iż dane upadłego konsumenta będą wciąż figurować w Biurze Informacji Kredytowej, co przekłada się na znaczące ograniczenia w możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych w postaci kredytów czy pożyczek.

W ramach usług związanych z oddłużaniem poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej oferujemy naszym klientom opracowanie skutecznych, optymalnie dobranych strategii prowadzenia postępowania, dzięki którym wyjście z zadłużenia nie stanowi żadnego problemu nawet w pozornie beznadziejnych przypadkach.

Prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu polubownej spłaty zobowiązań oraz ochrony sytuacji finansowej i majątkowej klienta:

Skontaktuj się z nami!

  Nasze usługi

  Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

  Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

  Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

  Konsulting biznesowy i strategiczny

  Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie przedsiębiorstwa i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Gdy firma rozwija się, potrzeba specjalistów z różnych dziedzin, aby utrzymać się na rynku i stawiać czoła konkurencji. Rozumiejąc te wyzwania w życiu przedsiębiorcy, oddajemy najlepszych ekspertów od prawa, zarządzania, finansów, pozyskiwania kapitału i tworzenia strategii rozwoju w celu realizowania najbardziej ambitnych celów biznesowych. Swoim klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i umiejętność zagłębienia się w stawiane cele, aby nasze wsparcie możliwie najwyższym stopniu odegrało znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa

  Upadłości konsumenckiej

  Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

  Poprawy płynności finansowej

  W ramach obszaru usług audytorskich specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych, audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych usługach realizowanych przez biegłych rewidentów. Badania sprawozdań finansowych kancelaria adresuje do małych i średnich przedsiębiorstw, łącząc badanie sprawozdań finansowych z kompleksową analizą systemów kontrolnych, płynności finansowej oraz ryzyk biznesowych.