Lexadvisor > Specjalizacje prawnicze > Restrukturyzacja i upadłość

Restrukturyzacja i upadłość

Przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe dla konsumentów i firm. Doradzamy, jak przejść przez zawirowania z utratą płynności finansowej. Pomagamy utrzymać poziom sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wskazujemy zagrożenia związane z nadmiarem zobowiązań i tworzymy plan wyjścia z problemów finansowych. Skutecznie prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu polubownej spłaty zobowiązań oraz ochrony sytuacji finansowej i majątkowej klienta.

Restrukturyzacja polubowna

Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które mają kłopoty z terminową regulacją swoich zobowiązań wobec kontrahentów oraz problemy z szeroko rozumianą płynnością finansową. Podstawowym celem polubownych działań restrukturyzacyjnych jest podjęcie i skuteczne zakończenie negocjacji z poszczególnymi wierzycielami, dzięki czemu zostaną ustalone realnie wykonalne plany spłaty zaległych zobowiązań wobec danego kontrahenta. Polubowna restrukturyzacja pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z egzekucją długów, tym samym dając możliwość utrzymania firmy na rynku. W postępowaniach tego typu oferujemy przedsiębiorcom kompleksową obsługę, włącznie z opracowaniem strategii restrukturyzacji i reprezentacją klienta przed wierzycielami.

Restrukturyzacja firmy sądowa

Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uchronienie zadłużonego przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości poprzez podjęcie odpowiednich, przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne działań w zakresie zmiany warunków i terminów spłaty zaległych zobowiązań. Działania restrukturyzacyjne, o ile zostaną wdrożone we właściwym momencie (czyli już w chwili, gdy pojawia się zagrożenie niewypłacalnością), stanowią niezwykle skuteczne narzędzie chroniące firmę przed ogłoszeniem bankructwa czy przed egzekucją komorniczą.

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie restrukturyzacji sądowej dają możliwość skorzystania z jednej z czterech procedur naprawczo-oddłużeniowych – postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego. Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala optymalnie dobierać strategię i rodzaj postępowania do bieżącej sytuacji danego przedsiębiorcy, co przekłada się na wysoką skuteczność prowadzonych przez nas postępowań restrukturyzacyjnych.

Upadłość firmy

Ogłoszenie upadłości przez firmę jest najczęściej bezpośrednią konsekwencją niewypłacalności, czyli niezdolności do terminowego realizowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa przez okres dłuższy, niż 3 miesiące. Każda firma, która znajdzie się w takiej sytuacji, ma ustawowy obowiązek ogłoszenia upadłości nawet jeśli nie uregulowała tylko części swych zobowiązań. Należy pamiętać, iż postępowanie upadłościowe to ostateczna forma zaspokojenia roszczeń wierzycieli, dlatego warto dołożyć starań, aby nie doprowadzić do tej sytuacji, korzystając z innych możliwości w obrębie obowiązującego porządku prawnego. Jeśli jednak upadłości nie da się uniknąć, nasza kancelaria kompleksowo zajmie się doradztwem prawnym, stworzy strategię prowadzenia postępowania upadłościowego, a także będzie skutecznie reprezentować klienta.

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozwiązaniem dostępnym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (czyli konsumentów), które pozwala zadłużonym osobom zaspokoić przynajmniej część roszczeń wierzycieli przy jednoczesnym umorzeniu reszty istniejących zobowiązań. Co istotne, istnieje szereg warunków, które dłużnik bezwzględnie musi spełniać, aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – są one wyszczególnione w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze.

Konsekwencją ogłoszenia upadłości przez konsumenta jest brak możliwości rozporządzania swym majątkiem (nadzór nad majątkiem dłużnika otrzymuje syndyk), ale po wywiązaniu się przez upadłego z planu spłaty procedura jest zamykana, a pozostałe długi (o ile jakieś pozostały), są umarzane. Należy mieć na uwadze fakt, iż dane upadłego konsumenta będą wciąż figurować w Biurze Informacji Kredytowej, co przekłada się na znaczące ograniczenia w możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych w postaci kredytów czy pożyczek.

W ramach usług związanych z oddłużaniem poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej oferujemy naszym klientom opracowanie skutecznych, optymalnie dobranych strategii prowadzenia postępowania, dzięki którym wyjście z zadłużenia nie stanowi żadnego problemu nawet w pozornie beznadziejnych przypadkach.

Prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu polubownej spłaty zobowiązań oraz ochrony sytuacji finansowej i majątkowej klienta:

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony przed komornikiem Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.