> Usługi > Firma > Zakładanie i likwidacja Spółek

Zakładanie i likwidacja Spółek

Założenie własnej firmy stanowi pierwszy krok na drodze do niezależności oraz pełnego sukcesu zawodowego. Każda forma prowadzenia biznesu wymaga jednak dopełnienia szeregu formalności, o których nie każdy przyszły przedsiębiorca wie. Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tej kwestii profesjonalistom, doskonale znającym wszelkie kruczki prawne oraz posiadającym odpowiednie kompetencje, by sprawnie i bezproblemowo przeprowadzić proces zakładania spółki. Nasza kancelaria należy do wąskiego grona specjalistów, którzy są w stanie zagwarantować, że założenie spółki przebiegnie bez jakichkolwiek trudności.

Zakładanie spółek

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie zakładania dowolnego rodzaju spółek prawa handlowego. Doradzamy, jak założyć spółkę z o.o., pomagamy przy tworzeniu podmiotu gospodarczego, zmianach organizacyjnych oraz przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną z zachowaniem posiadanych przez przekształcany podmiot licencji, koncesji oraz zezwoleń związanych z prowadzoną działalnością. Przy okazji tworzenia lub przekształcania podmiotu gospodarczego kompleksowo i realistycznie oceniamy dane przedsięwzięcie pod względem prawnym, podatkowym oraz biznesowym, każdorazowo mając na uwadze przede wszystkim skuteczne zabezpieczenie interesów klienta.

W ramach usługi wskazujemy możliwe skutki podejmowanych przez klienta decyzji prawno-gospodarczych. Wraz z rejestracją spółki naszym klientom oferujemy pełną, wszechstronną obsługę, w tym między innymi doradztwo prawne (stałe lub doraźne), usługi księgowe oraz wirtualne biuro. Gwarancją najwyższej jakości świadczonych przez naszą kancelarię usług jest wieloletnie, bogate doświadczenie, a także rekomendacje uzyskane od dotychczasowych klientów, wysoko oceniających profesjonalizm i rzetelność naszych działań.

Koszty założenia spółki

Podstawowy koszt, jaki jest związany z założeniem spółki z o.o. (to najpopularniejszy w Polsce rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej), stanowi wniesienie kapitału zakładowego. W przypadku spółek z o.o. jego minimalna wartość wynosi 5000 zł.

Spółkę z o.o. z minimalnym kapitałem 5 tys zł zakładamy w cenie nie większej niż 1899 zł netto.

W ramach tej kwoty zapewniamy:

 • Doradztwo w zakresie struktury udziałowców, zarządu, doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego, umowy najmu siedziby
 • Sporządzenie umowy spółki z o.o. lub założenie konta w systemie do rejestracji online i przygotowanie umowy na bazie wzorca
 • Przygotowanie projektu umowy spółki i przeprowadzenie czynności powołania spółki u notariusza
 • Rejestracja spółki w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
 • Rejestracja spółki w US (Urząd Skarbowy, numer NIP, numer VAT)
 • Rejestracja do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 • Rejestracja w GUS (Główny Urząd Statystyczny, numer REGON)
 • taksa notarialną (uzależnioną bezpośrednio od wysokości kapitału zakładowego spółki, przy minimalnym kapitale zakładowym taksa notarialna ok 400 zł);
 • opłata sądowa za rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (600 zł).

Spółka z o.o. przez Internet w trybie S24 – 699 zł netto

Przedsiębiorca, który chce powołać spółkę w trybie ekspresowym bez zbędnych formalności może to zrobić w trybie S24. Jest to specjalna platforma przygotowana przez ustawodawcę do założenia spółki przez Internet. Koszty sądowe wynoszą 350 zł, a nie tak jak przy normalnej spółce 600 zł. Nie ma kosztów notarialnych, co daje przedsiębiorcy pewne korzyści.

Szkolenie z prowadzenia spółki – 2000 zł netto

Po założeniu spółki przedsiębiorca potrzebuje wdrożenia w mechanizm zarządzania spółką i bieżącego prowadzenia, uwzględniając wszystkie okoliczności prawno-gospodarcze. Prowadzimy szkolenia w tym zakresie. Podczas szkolenia przedsiębiorca dowie się jak prowadzić spółkę, jak pobierać wynagrodzenie ze spółki, jak płacić mniejsze podatki, jak wykorzystywać aktualne rozwiązania legislacyjne, aby prowadzenie spółki było bezpieczne i nie zagrażało wspólnikom. Szkolenie ma na celu nauczenie przedsiębiorcy samodzielnego prowadzenia spółki z o.o.

Aport majątku do spółki

Zakładając spółkę z o.o. można wnieść aportem w zamian za udziały majątek: nieruchomość, środki trwałe, inne składniki. Dzięki temu własność majątku przechodzi na spółkę, a udziałowiec dysponuje udziałem. Takie operacje biznesowe wykonywane są przez przedsiębiorców, którzy wysoko cenią bezpieczeństwo swojego majątku i potrafią wykorzystać wypracowany majątek do dalszego rozwoju firmy.

Wirtualne biuro

Przy okazji zakładania spółki przedsiębiorca potrzebuje adresu do rejestracji i siedziby na potrzeby KRS, US i ZUS oraz innych urzędów instytucji. Oferujemy usługi wynajmu adresu do celów rejestracji i siedziby – wirtualne biuro. Tego typu usługi polegają na tym, że przedsiębiorca nie martwi się o odbiór korespondencji, lecz skupia jedynie na prowadzeniu biznesu. Zajmujemy się odbieraniem korespondencji, skanowaniem i przesyłaniem do klienta informacji o korespondencji przychodzącej.

Koszt wirtualnego biura: 1299 zł netto rocznie.

Dla klientów, którym zakładamy spółkę, oferujemy rabat 50% w pierwszym roku świadczenia usługi wirtualnego biura.

W proponowanej cenie dajemy Państwu możliwość zarejestrowania własnej działalności pod adresem naszej kancelarii w Warszawie naprzeciwko centrum handlowego Arkadia, przynależność do Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Adres mogą Państwo umieszczać go na wszelkich materiałach firmowych oraz w kontaktach z urzędami i partnerami biznesowymi. Adres naszego wirtualnego biura jest pełnoprawnym adresem Państwa firmy.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową polega na przeniesieniu firmy, majątku i zobowiązań takiej działalności do spółki z o.o. lub akcyjnej. Jest to potrzebne w szczególności wtedy, gdy przedsiębiorca, przewidując rozszerzenie swojej działalności, chce zachować posiadane licencje, koncesje oraz zezwolenia związane z prowadzoną działalnością. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; powołania członków organów spółki przekształconej; zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej; dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Załóż spółkę z o.o. lub oddział spółki zagranicznej  i płać tylko 9% podatku dochodowego

Zespół Kancelarii Prawnej LEXADVISOR jest gotowy do świadczenia wysokiej jakości usługi polegającej na przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Gwarancja rzetelności i profesjonalizmu wynika z dotychczasowych doświadczeń i rekomendacji zadowolonych klientów. Bardzo popularnym rozwiązaniem wśród klientów kancelarii jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. lub założenie oddziału spółki zagranicznej. w obu tych przypadkach taki nowy podmiot zyskuje podatkowo, ponieważ wówczas podatek dochodowy wynosi tylko 9%. JDG < Sp. z o.o. = 9% CIT

Likwidacja spółek

Zajmujemy się obsługą prawną przy likwidacji spółek prawa handlowego. Rozwiązanie spółki wynika z przyczyn przewidzianych w statucie spółki, uchwały zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy, ogłoszenia upadłości lub innych przyczyn przewidzianym prawem. Likwidację spółki przeprowadzają likwidatorzy, którzy powinni podjąć czynności likwidacyjne, takie jak: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

W praktyce wszystkie te czynności wymagają udziału profesjonalisty, który w sposób prawidłowy pod względem prawnym i merytorycznym doradzi oraz pokieruje procedurą likwidacji spółki. Kancelaria Prawna LEXADVISOR obsługuje spółki, które przeznaczone są do likwidacji.

 

Etapy likwidacji spółki 

Likwidacja spółki to proces, którego celem jest zakończenie działalności. Jest to kilkuetapowy, złożony i skomplikowany cykl, dlatego warto powierzyć go profesjonalistom, którzy zajmą się wszystkimi prawnymi aspektami. 

Z jakich etapów składa się proces likwidacji spółki? Są to:

 • Otwarcie likwidacji spółki – następuje w wyniku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji, przyczyn umożliwiających rozwiązanie spółki:
  • sytuacja przewidziana w umowie spółki;
  • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej siedziby poza Polskę (musi być potwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza);
  • ogłoszenie upadłości spółki;
  • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona podpisem wszystkich kwalifikowanych wspólników – taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy;
  • inne przypadki przewidziane przez prawo.  
 • Uchwała wspólników i powołanie likwidatorów – zapada większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie jest istotne kworum, chyba że umowa stanowi inaczej.
 • Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego – jest to czynność wykonywana przez likwidatora wybranego w drugim etapie likwidacji spółki. Prawo do dokonania zgłoszenia ma każdy likwidator, jednak musi dotrzymać terminu siedmiu dni od dnia, w którym likwidacja została otwarta. 
 • Wezwanie wierzycieli spółki.
 • Czynności likwidacyjne – rozpoczęcie czynności, które bezpośrednio zmierzają do zamknięcia działalności. Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji, a także zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć istniejące wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.
 • Zgłoszenie zakończenia postępowania – likwidator lub syndyk powinien powiadomić o likwidacji właściwy urząd skarbowy. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia jej z rejestru. 

Skontaktuj się z nami!

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
  Loading...