Lexadvisor > Usługi > Dla konsumentów > Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka przewidziana jest dla konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Postępowanie polega na sądowym ustaleniu planu spłaty wierzycieli w oparciu o uzyskiwane dochody i posiadany majątek dłużnika. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest częściowe umorzenie zobowiązań konsumenta, a w pewnych sytuacjach nawet całkowite ich umorzenie. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej konsument dostaje szansę na spłatę swoich długów według aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej.

W ramach tego obszaru doradzamy w kwestiach prawnych, tworzymy strategię prowadzenia postępowania upadłościowego oraz reprezentujemy klienta w postępowaniu upadłościowym.

W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy z powodzeniem ponad 200 spraw upadłościowych. Znajomość rynku, rozumienie problemów konsumenta oraz przekonanie o prawie dłużnika do szansy na wyjście z długów pozwalają nam na wyrażenie poglądu, iż jesteśmy liderem w zakresie restrukturyzacji długów konsumenckich. Za tym poglądem przemawia fakt, iż naszymi klientami byli i są przedstawiciele najróżniejszych grup społecznych i zawodowych: osoby bezrobotne, osoby z minimalnymi dochodami lub nieposiadające żadnego majątku, osoby w wieku do 30. roku życia jak po 30. roku życia, mężczyźni, kobiety, emeryci, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby po rozwodach, osoby, które prowadziły firmę i ją zamknęły, pracownicy fizyczni, biurowi, pracownicy firm prywatnych i publicznych, pracownicy szeregowi oraz na stanowiskach kierowniczych.

Każdy kolejny klient, trafiający do nas z problemami finansowymi, jest źródłem nowych doświadczeń i szansą do przeprowadzenia go przez proces wyjścia z długów.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zapraszamy na wstępną konsultację, na której poznamy Państwa sytuację i przedstawimy możliwe scenariusze działania.

Procedura oddłużenia zobowiązań dla konsumentów

Spłacasz swoje długi częściowo tylko przez okres 3 lat, a reszta jest umorzona. Pod nadzorem sądu dogadujesz się z wierzycielami. Dzięki upadłości konsumenckiej pozbywasz się komornika. Nasza kancelaria przeprowadzi z Tobą wszystkie czynności, będziemy reprezentować Cię w sądzie oraz przed wierzycielami. W latach 2015-2018 uzyskaliśmy ponad 200 korzystnych orzeczeń o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Do tej pory oddłużyliśmy zobowiązania konsumentów na ok. 100 mln zł.

Upadłość konsumencka dla osób objętych przepisami tzw. ustawy dezubekizacyjnej

1 października 2017 roku wchodzą w życie przepisy tzw. ustawy dezubekizacyjnej (Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; Dz.U 2016, poz. 2270). Celem tej ustawy jest obniżenie emerytur osobom, które zgodnie z brzmieniem ustawy „wykonywały pracę na rzecz totalitarnego państwa w latach 1944-1990”, pracując w służbach mundurowych określonych w tej ustawie.

Skutki ustawy są bardzo dotkliwe dla emerytów. Wysokość emerytur została obniżona do kwoty 2100 zł brutto. W wielu przypadkach stanowi to radykalną zmianę w dochodach. Emeryci posiadający różne zobowiązania finansowe i kredytowe wskutek obniżenia emerytury mogą nie poradzić sobie z powstałą sytuacją i terminowym regulowaniem zobowiązań. Obniżenie emerytur, co w wielu przypadkach oznacza zmniejszenie dochodu nawet o połowę, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań zaciągniętych w bankach czy instytucjach finansowych. Wejście w życie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej otwiera drogę dla emerytów objętych przepisami ustawy do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej w celu oddłużenia zobowiązań i uniknięcia negatywnych skutków problemów finansowych.

Kancelaria Prawna LEXADVISOR podejmuje się pomocy prawnej dla emerytów objętych zakresem tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Zapewniamy doradztwo prawne, którego celem jest ustalenie możliwości prawnych przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Dla emerytów, których świadczenia zostały radykalnie obniżone, istnieje szansa uzyskania orzeczenia o upadłości konsumenckiej, co pozwoli na umorzenie znacznej części zobowiązań. Nasza kancelaria opracowała indywidualny program postępowania wobec tych osób. Zapewniamy klientowi pełną obsługę prawną od wstępnej porady na temat możliwości oddłużenia zobowiązań, poprzez opracowanie wniosku o upadłość i reprezentowanie w postępowaniu przed sądem oraz dalsze czynności po ogłoszeniu upadłości.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.