Lexadvisor > Usługi > Usługi prawne dla firm > Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne

Dla przedsiębiorców zmagających się z brakiem płynności finansowej i zagrożonych niewypłacalnością zapewniamy obsługę prawną w celu przeprowadzenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978).

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

 1. postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 2. przyspieszonym postępowaniu układowym;
 3. postępowaniu układowym;
 4. postępowaniu sanacyjnym

Postępowanie o zatwierdzenie układu:

 1. umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów
  wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających
  do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności
  uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe:

 1. umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających
  do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności
  uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe:

 1. umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających
  do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności
  uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

W ramach tego obszaru doradzamy w kwestiach prawnych, tworzymy strategię prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentujemy klienta w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Naszymi klientami są firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe, firmy jednoosobowe, spółki oraz przedsiębiorstwa, dzięki czemu bardzo dokładnie znamy specyfikę każdej branży i możemy dopasować rozwiązania restrukturyzacyjne do warunków rynkowych danej branży.

Skontaktuj się z nami!

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
  Loading...