Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Restrukturyzacja sądowa

Restrukturyzacja sądowa

Dla przedsiębiorców zmagających się z brakiem płynności finansowej i zagrożonych niewypłacalnością zapewniamy obsługę prawną w celu przeprowadzenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978).

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

 1. postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 2. przyspieszonym postępowaniu układowym;
 3. postępowaniu układowym;
 4. postępowaniu sanacyjnym

Postępowanie o zatwierdzenie układu:

 1. umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów
  wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających
  do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności
  uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe:

 1. umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających
  do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności
  uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe:

 1. umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających
  do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności
  uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

W ramach tego obszaru doradzamy w kwestiach prawnych, tworzymy strategię prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentujemy klienta w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Naszymi klientami są firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe, firmy jednoosobowe, spółki oraz przedsiębiorstwa, dzięki czemu bardzo dokładnie znamy specyfikę każdej branży i możemy dopasować rozwiązania restrukturyzacyjne do warunków rynkowych danej branży.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.