> Usługi > Firma > Restrukturyzacja zobowiązań firmowych

Restrukturyzacja zobowiązań firmowych

Przedsiębiorcom zmagającym się z brakiem płynności finansowej i zagrożonym niewypłacalnością zapewniamy obsługę prawną w celu przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika dzięki umożliwieniu mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978). Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Jakiekolwiek działania restrukturyzacyjne mają sens, jeżeli:

 • Twoja firma ma zobowiązania, długi, zaległości wobec banków, kontrahentów, instytucji publicznych powyżej 200 tys zł.
 • Twoja firma działa dłużej niż rok.
 • Twoja firma uzyskuje w miarę regularne przychody, masz pomysł, jak działać dalej w danej branży, jak pozyskiwać więcej klientów, a przeszkodą jest jedynie nadmiar zobowiązań.

Jeśli nie uzyskujesz przychodów, to nie masz szans na restrukturyzację, ponieważ warunkiem restrukturyzacji jest przedstawienie propozycji spłaty wierzycielom. A brak przychodów powoduje, że nie ma co przedstawić wierzycielom. W takim wypadku zastanów się nad upadłością, aby legalnie zamknąć firmę i poszukać innych aktywności zarobkowych. Zapisz się na rozmowę i dowiedz więcej.

Jednym ze sposobów na wyjście z długów u przedsiębiorcy działającego jako jednoosobowa działalność gospodarcza jest upadłość konsumencka.
Zapisz się na rozmowę i dowiedz więcej.

Restrukturyzacja długów w firmie

Restrukturyzacja obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji firmy na rynku. Oznacza optymalizację wykorzystania zasobów i zwiększenie wydajności pracy przedsiębiorstwa. Aby przeprowadzić restrukturyzację, przedsiębiorca może skorzystać z usługi postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości.

restrukturyzacja firmy

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach:

 • postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszonym postępowaniu układowym;
 • postępowaniu układowym;
 • postępowaniu sanacyjnym.

W każdej ze ścieżek restrukturyzacji niezbędne jest zawarcie układu dłużnika z wierzycielami. Dłużnik i doradca restrukturyzacyjny przygotowują warunki i przekazują je podmiotom. Akceptacja propozycji następuje w przypadku większości głosów wierzycieli, którą oblicza się w zależności od wybranego typu postępowania. Sprawdź z której opcji możesz skorzystać.

Postępowanie o zatwierdzenie układu:

 • umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to rozwiązanie dla przedsiębiorców ceniących sobie prostotę i szybkość. Ze względu na niedużą liczbę formalności i niewielkie koszty w porównaniu do innych typów postępowania, ta forma polecana jest przedsiębiorcom, którzy nie mają problemów poważnych z bieżącymi zobowiązaniami, ale wiedzą, że w najbliższej przyszłości mogą zmierzyć się z opóźnieniami w zapłacie wobec kontrahentów, banków. Umów się na konsultację i porozmawiaj o swojej sytuacji.

Przyspieszone postępowanie układowe:

 • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Tryb przyspieszony oznacza, że sąd rozpatruje wniosek o otwarcie i przeprowadzenie postępowania na posiedzeniu niejawnym, jedynie w oparciu o dokumenty dołączone do wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, sąd nadaje dłużnikowi niezależnego nadzorcę sądowego, którego zadaniem jest monitorowanie czynności i działań dłużnika, kontrola jego propozycji układowych oraz sporządzanie planu restrukturyzacyjnego. Osoba zadłużona nie może samodzielnie wybrać swojego nadzorcy oraz zbierać głosów od wierzycieli. 

Przyspieszone postępowanie układowe polecane jest dłużnikom, którym zależy na natychmiastowej ochronie przed egzekucją ze strony wierzycieli. Otwarcie tego typu postępowania skutkuje zawieszeniem procesów egzekucyjnych. Jeżeli jednak chcesz głęboko przemodelować firmę, to ten wariant nie jest dla Ciebie właściwy. Umów się na konsultację.

 

postępowanie układowe

Postępowanie układowe:

 • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe w przeciwieństwie do postępowania przyspieszonego może trwać nawet kilka miesięcy dłużej. W postępowaniu układowym wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie. Taki sprzeciw mogą złożyć również uczestnicy postępowania co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. 

Postępowanie układowe kieruje się do dłużników, którzy nie spełniają kryteriów pozwalających na wdrożenie postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego. Umów się na konsultację.

Postępowanie sanacyjne 

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

 

Restrukturyzacja zobowiązań firmowych to skomplikowany proces

W ramach tego obszaru doradzamy w kwestiach prawnych, wybieramy odpowiedni tryb postępowania, tworzymy strategię prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentujemy klienta w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Naszymi klientami są firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe czy jednoosobowe, a także spółki oraz przedsiębiorstwa. Dzięki temu bardzo dokładnie znamy specyfikę każdej branży i możemy dopasować rozwiązania restrukturyzacyjne do panujących w niej warunków rynkowych. Sprawdź z którego trybu postępowania możesz skorzystać.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...