Lexadvisor > Usługi > Dla konsumentów > Ochrona majątku przed egzekucją

Ochrona majątku przed egzekucją

Nasza kancelaria zapewnia doradztwo i opiekę prawną przy zabezpieczeniu majątku, które służy ochronie interesu klienta przed negatywnymi skutkami postępowania egzekucyjnego. Celem tej usługi nie jest jednak ukrywanie majątku przed wierzycielami, aby przeszkodzić im w odzyskaniu należności. W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim podejściem zmierzającym do uregulowania zobowiązań klienta w porozumieniu z wierzycielami, a zmiany właścicielskie traktujemy jedynie jako narzędzie optymalizujące, które w efektywny sposób pozwala na polubowną spłatę zobowiązań.

 

Doradztwo i opieka prawna przy ochronie majątku przed egzekucją polega na:

  • analizie prawnej sytuacji majątkowej klienta
  • opracowaniu strategii zabezpieczenia majątku
  • wdrożeniu najkorzystniejszej formy zabezpieczenia majątku
  • sprawowaniu kompleksowej opieki prawnej aż do zakończenia egzekucji.

W trakcie świadczenia tej usługi mamy na uwadze, aby przeprowadzane czynności zabezpieczenia majątku nie naruszały interesów wierzycieli i nienarażone były na zarzut ukrywania majątku.
Zapewniamy naszym klientom ochronę majątku przed egzekucją, traktując ten obszar jako narzędzie do efektywnej spłaty zobowiązań. Każdy przypadek analizujemy indywidualnie i zawsze doradzamy optymalne rozwiązania, które z jednej strony dają poczucie bezpieczeństwa klientowi, ale nie zapominamy też o potrzebie zrealizowania zobowiązań wobec wierzycieli.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.