Lexadvisor > Usługi > Usługi prawne dla konsumentów > Ochrona majątku

Ochrona majątku

Ochrona majątku przed egzekucją

Nasza kancelaria zapewnia doradztwo i opiekę prawną przy zabezpieczeniu majątku, które służy ochronie interesu klienta przed negatywnymi skutkami postępowania egzekucyjnego. Celem tej usługi nie jest jednak ukrywanie majątku przed wierzycielami, aby przeszkodzić im w odzyskaniu należności. W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim podejściem zmierzającym do uregulowania zobowiązań klienta w porozumieniu z wierzycielami, a zmiany właścicielskie traktujemy jedynie jako narzędzie optymalizujące, które w efektywny sposób pozwala na polubowną spłatę zobowiązań.

Ochrona majątku przed wierzycielami

Prowadząc biznes codziennie jesteś narażony na utratę stabilności finansowej.  Niekorzystne decyzje biznesowe, upadłość kontrahentów mogą odbić się szerokim echem również na Twojej działalności. Z tego też powodu warto zapewnić sobie i swojej firmie odpowiednią ochronę przed wierzycielami i dzięki temu spać spokojnie.  Warto zaznaczyć, że za mienie firmowe uważa się zarówno rzeczy materialne (assets), jak niematerialne.

Prewencyjne działania w firmie możemy podzielić według następujących działań:

 • wprowadzenie systemu odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • regularne kontrole i nadzór wewnętrzny w jednostce,
 • system audytów zewnętrznych – instytucje zewnętrzne często szybciej zaobserwują jakiekolwiek nieprawidłowości w działalności firmy lub punkty budzące niepokój i pomogą im przeciwdziałać,
 • nadzór na elektronicznym zapleczem firmy – bazami danych, dokumentacją prowadzoną przez przedsiębiorstwo.

 

Ochrona majątku przed egzekucją – jak się chronić?

 • instytucje prawne (weksle), postanowienie umowne, gwarancje bankowe,
 • powództwo przeciwegzekucyjne,
 • skarga na komornika,
 • przekształcenie przedsiębiorstwa w  spółkę kapitałową – w charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
 • prowadzenie biznesu  w reżimie podatkowym (“rajów podatkowych”),
 • ochrona baz danych,
 • wykupienie ubezpieczenia majątkowego.

 

Doradztwo i opieka prawna przy ochronie majątku przed egzekucją polega na:

 • analizie prawnej sytuacji majątkowej klienta
 • opracowaniu strategii zabezpieczenia majątku
 • wdrożeniu najkorzystniejszej formy zabezpieczenia majątku
 • sprawowaniu kompleksowej opieki prawnej aż do zakończenia egzekucji.

Ochrona majątku przed wierzycielami – zaufaj naszemu doświadczeniu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Udzielamy pomocy doraźnej, w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Zapewniamy też pełne wsparcie i opiekę przedsiębiorstw. Czuwamy nad prawidłowością i wszystkich umów i transakcji, które mają miejsce w danym przedsiębiorstwie. Udzielamy fachowej porady na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno początkującym przedsiębiorcom, jak i tym, którzy są obecni w branży przez wiele lat. Chętnie nawiązujemy współpracę z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorcami – dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.
W trakcie świadczenia tej usługi mamy na uwadze, aby przeprowadzane czynności zabezpieczenia majątku nie naruszały interesów wierzycieli i nienarażone były na zarzut ukrywania majątku.
Zapewniamy naszym klientom ochronę majątku przed egzekucją, traktując ten obszar jako narzędzie do efektywnej spłaty zobowiązań. Każdy przypadek analizujemy indywidualnie i zawsze doradzamy optymalne rozwiązania, które z jednej strony dają poczucie bezpieczeństwa klientowi, ale nie zapominamy też o potrzebie zrealizowania zobowiązań wobec wierzycieli.

Skontaktuj się z nami!

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 - liczba głosów, średnia: 4,80 z 5)
  Loading...