Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka przewidziana jest dla konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Postępowanie polega na sądowym ustaleniu planu spłaty wierzycieli w oparciu o uzyskiwane dochody i posiadany majątek dłużnika. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest częściowe umorzenie zobowiązań konsumenta, a w pewnych sytuacjach nawet całkowite ich umorzenie. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej konsument dostaje szansę na spłatę swoich długów według aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej.

W ramach tego obszaru doradzamy w kwestiach prawnych, tworzymy strategię prowadzenia postępowania upadłościowego oraz reprezentujemy klienta w postępowaniu upadłościowym.

W latach 2015-2016 przeprowadziliśmy z powodzeniem ponad 100 spraw upadłościowych. Znajomość rynku, rozumienie problemów konsumenta oraz przekonanie o prawie dłużnika do szansy na wyjście z długów pozwalają nam na wyrażenie poglądu, iż jesteśmy liderem w zakresie restrukturyzacji długów konsumenckich. Za tym poglądem przemawia fakt, iż naszymi klientami byli i są przedstawiciele najróżniejszych grup społecznych i zawodowych: osoby bezrobotne, osoby z minimalnymi dochodami lub nieposiadające żadnego majątku, osoby w wieku do 30. roku życia jak po 30. roku życia, mężczyźni, kobiety, emeryci, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby po rozwodach, osoby, które prowadziły firmę i ją zamknęły, pracownicy fizyczni, biurowi, pracownicy firm prywatnych i publicznych, pracownicy szeregowi oraz na stanowiskach kierowniczych.

Każdy kolejny klient, trafiający do nas z problemami finansowymi, jest źródłem nowych doświadczeń i szansą do przeprowadzenia go przez proces wyjścia z długów.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zapraszamy na wstępną konsultację, na której poznamy Państwa sytuację i przedstawimy możliwe scenariusze działania.

Procedura oddłużenia zobowiązań dla konsumentów

Spłacasz swoje długi częściowo tylko przez okres 3 lat, a reszta jest umorzona. Pod nadzorem sądu dogadujesz się z wierzycielami. Dzięki upadłości konsumenckiej pozbywasz się komornika. Nasza kancelaria przeprowadzi z Tobą wszystkie czynności, będziemy reprezentować Cię w sądzie oraz przed wierzycielami. W latach 2015-2016 przeprowadziliśmy skutecznie ponad 100 spraw o upadłość konsumencką. Do tej pory oddłużyliśmy zobowiązania konsumentów na ok. 30 mln zł.