Lexadvisor > O kancelarii > Marta Bartoszewska

Marta Bartoszewska

Asystentka ds. prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów była zaangażowana w działalność Koła Naukowego Prawa Procesowego oraz Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w sądzie oraz pracując w kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie cywilnym. Aktywnie działa w Fundacji Academia Iuris, gdzie udziela nieodpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną, obejmującą sporządzanie i opiniowanie pism procesowych na różnych etapach sprawy, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym. Sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz monitoruje przebieg postępowania upadłościowego. Prowadzi nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości. Posiada wiedzę z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Marta Bartoszewska

Nasz zespół

Specjalizujemy się m.in. w:

Doradztwie prawno-restrukturyzacyjnym

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obronie przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochronie majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawie płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.

Nasze usługi

man_photo

Sprawdź nasze
kompetencje


przejdź dalej
lady_photo

Poznaj zasady
współpracy


przejdź dalej