Lexadvisor > Współpraca

Współpraca

Nie potrafisz poradzić sobie z nadmiarem zobowiązań? Twoja firma ma problemy finansowe? Spodziewasz się komornika? Bank chce wypowiedzieć umowę kredytową? Dostajesz wezwania z firm windykacyjnych? Zobacz, co zrobimy, by zapewnić Ci profesjonalną obsługę prawną!

  1. Dokonamy analizy sytuacji prawnej, finansowej, majątkowej.
  2. Udzielimy konsultacji na przedstawiony przez Ciebie problem.
  3. Ustalimy najkorzystniejszy plan naprawczy i doradzimy model postępowania w celu poprawy płynności finansowej.
  4. Sprawdzimy, czy możliwe jest pozyskanie finansowania.
  5. Podejmiemy działania prawne w celu obrony Twoich interesów.
  6. Przeprowadzimy restrukturyzację zobowiązań, wybierając najlepszy dla Ciebie sposób: indywidualne negocjacje, postępowania sądowe, restrukturyzacyjne, upadłościowe.
  7. Jeśli jesteś dłużnikiem w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, doradzimy odpowiedni model postępowania w celu obrony przed egzekucją.

Przejrzyste i elastyczne sposoby rozliczania

Już teraz umów się na konsultację, podczas której poznamy Twoje problemy i oczekiwania oraz przedstawimy Ci nasz sposób działania. Koszt konsultacji to 200 zł netto/1h. W przypadku podjęcia decyzji o współpracy kwota ta zostanie wliczona w cenę obsługi prawnej.

Zaproponujemy Ci trzy alternatywne stawki wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie jednorazowe – za zajęcie się danym zagadnieniem, poprowadzenie sprawy, rozwiązanie problemu, przygotowanie opinii prawnej, sporządzenie pisma procesowego
  • wynagrodzenie godzinowe – ustalana jest stawka wynagrodzenia za godzinę naszej pracy i klient płaci za przepracowany czas nad sprawą,
  • wynagrodzenie ryczałtowe – za zajmowanie się ustalonym zakresem spraw za stałe wynagrodzenie miesięczne.

Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Umowa zawarta z PZU S.A., nr polisy 1027232129.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.