Lexadvisor > Współpraca z Kancelarią LEXADVISOR

Współpraca z Kancelarią LEXADVISOR

Zasady współpracy

Specjaliści Kancelarii Prawnej LEXADVISOR przygotowani są do świadczenia wysokiej jakości usług doradztwa prawnego związanych z tematyką bankową, gospodarczą, finansową, podatkową, pożyczkową, komorniczą, działaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, a także usług doradztwa biznesowego i strategicznego, w tym usług audytorskich. Współpraca z nami zaczyna się od konsultacji, na której poznamy się wzajemnie oraz udzielimy informacji i porady na przedstawione zagadnienie.

Przejrzyste i elastyczne sposoby rozliczania

Koszt konsultacji to 200 zł brutto/1h. Nasi specjaliści poświęcą godzinę na poznanie Twojego problemu i przedstawienie możliwych rozwiązań.

W przypadku zlecenia nam dalszych działań zaproponujemy Ci trzy alternatywne stawki wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie jednorazowe – za konkretne zlecenie, zajęcie się danym zagadnieniem, poprowadzenie sprawy, przygotowanie opinii prawnej, sporządzenie pisma procesowego,

  • wynagrodzenie godzinowe – ustalana jest stawka wynagrodzenia za godzinę naszej pracy i klient płaci za przepracowany czas nad sprawą,

  • wynagrodzenie ryczałtowe – za zajmowanie się ustalonym zakresem spraw za stałe wynagrodzenie miesięczne.

Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Umowa zawarta z PZU S.A., nr polisy 1027232129.

 

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Konsulting biznesowy i strategiczny

Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie przedsiębiorstwa i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Gdy firma rozwija się, potrzeba specjalistów z różnych dziedzin, aby utrzymać się na rynku i stawiać czoła konkurencji. Rozumiejąc te wyzwania w życiu przedsiębiorcy, oddajemy najlepszych ekspertów od prawa, zarządzania, finansów, pozyskiwania kapitału i tworzenia strategii rozwoju w celu realizowania najbardziej ambitnych celów biznesowych. Swoim klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i umiejętność zagłębienia się w stawiane cele, aby nasze wsparcie możliwie najwyższym stopniu odegrało znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Poprawy płynności finansowej

W ramach obszaru usług audytorskich specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych, audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych usługach realizowanych przez biegłych rewidentów. Badania sprawozdań finansowych kancelaria adresuje do małych i średnich przedsiębiorstw, łącząc badanie sprawozdań finansowych z kompleksową analizą systemów kontrolnych, płynności finansowej oraz ryzyk biznesowych.