Postępowanie o zatwierdzenie układu – kiedy warto skorzystać?

29 lutego, 2024

Zostając przedsiębiorcą, należy liczyć się z tym, że jest to zawsze ryzykowne posunięcie. Dlaczego? Podjęcie pewnych decyzji lub wystąpienie określonych – często losowych – okoliczności może doprowadzić do problemów finansowych. Dotyczy to zarówno małych, lokalnych właścicieli biznesów, jak i prezesów największych na świecie marek. Co jednak należy zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem bywa postępowanie o zatwierdzenie układu. Kiedy warto z niego skorzystać i dlaczego coraz więcej przedsiębiorców postanawia wykonać ten krok? O tym przeczytasz poniżej.

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu, dlaczego warto z niego skorzystać i w którym momencie najlepiej to zrobić.

SPIS TREŚCI:

  1. Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?
  2. W jakich warunkach może ono zostać wszczęte?
  3. Kiedy warto postarać się o postępowanie o zatwierdzenie układu?
  4. Podsumowanie

Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jeden z istniejących w polskim prawie procesów o charakterze restrukturyzacyjnym. W porównaniu do pozostałych uznawany jest za znacznie prostszy. Nic więc dziwnego, że od momentu, gdy zaczął obowiązywać w polskim prawie (rok 2016), stale zyskuje na popularności wśród mających problemy finansowe przedsiębiorców. Warto też pamiętać, że opisywane przez nas postępowanie toczy się poza sądem i trwa nie więcej niż cztery miesiące. Kiedy już zaś dobiegnie końca, dłużnik może liczyć przede wszystkim na objęcie go ochroną przeciwegzekucyjną. Poza tym jego dotychczasowi kontrahenci nie mogą dokonać zerwania umów, które mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

postępowanie o zatwierdzenie układu

W jakich warunkach może ono zostać wszczęte?

Aby móc skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu, należy spełnić pewne warunki. Tym podstawowym jest oczywiście znalezienie się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale nie tylko. Bardzo istotne jest również posiadanie zdolności restrukturyzacyjnej. Komu konkretnie jest ona przypisywana? Zgodnie z tym, co mówi kodeks cywilny, są to:

Duże znaczenie ma również to, ile muszą wynosić łącznie wierzytelności sporne, by możliwe było wszczęcie postępowania o zatwierdzenie układu. Należy zatem pamiętać, że nie mogą one przekraczać 15% sumy innych wierzytelności – tych, które uprawniają do przeprowadzenia głosowania nad układem.

Kiedy warto postarać się o postępowanie o zatwierdzenie układu?

Jeden z najwyraźniejszych znaków wskazujących na konieczność zatwierdzenia układu pojawia się w momencie, gdy firma zaczyna walczyć z poważnymi problemami finansowymi. Spadek zysków, trudności w regulowaniu zobowiązań i ogólna niestabilność ekonomiczna to alarmujące sygnały, które nie powinny być ignorowane. Opisywany przez nas proces stwarza bowiem możliwość dostosowania struktury zadłużenia do aktualnych możliwości finansowych firmy.

Brak płynności finansowej może stanowić poważne zagrożenie dla stabilności przedsiębiorstwa. Sytuacja, w której brakuje środków na bieżące opłacanie zobowiązań, często prowadzi do utraty zaufania ze strony kontrahentów oraz zaostrzenia warunków handlowych. Postępowanie o zatwierdzenie układu daje jednak szansę na skonstruowanie elastycznych planów spłaty. Umożliwia tym samym firmie uniknięcie potencjalnego kryzysu płynnościowego. Z tego powodu warto postarać się o zatwierdzenie układu, nie widząc, jak uratować firmę przed bankructwem.

postępowanie o zatwierdzenie układu

Podsumowanie

Wszczęcie postępowania o zatwierdzenie układu to często nie tylko najlepsze, ale wręcz jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej dla przedsiębiorców. Jego główną zaletą jest niski poziom skomplikowania formalnego w porównaniu do innych procesów restrukturyzacyjnych. Poza tym trwa stosunkowo niedługo, ponieważ maksymalnie cztery miesiące. W wyniku jego przeprowadzenia dłużnicy mogą zaś zyskać pewne prawa i mieć zapewnione warunki do podjęcia starań naprawy sytuacji swoich firm. Gdybyś więc znalazł się w sytuacji zmuszającej się do skorzystania z tego „narzędzia” przy jednoczesnym posiadaniu prawa do tego, zrób to! Pamiętaj również, że jako kancelaria prawna LEXADVISOR chętnie udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia od początku do końca całego procesu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy