Gdzie i jak złożyć wniosek o upadłość firmy?

23 września, 2020

Prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem niepowodzenia i konieczności podejmowania działań prawnych w celu legalnego zamknięcia działalności. Powyższe założenie potwierdzają statystyki, z których wynika, że w pierwszych 5 latach większość firm kończy swój żywot. Trudno powiedzieć dlaczego tak się dzieje. Pewnie na bankructwo składa się wiele czynników, a przede wszystkim nadmiar zobowiązań i brak podjęcia działań naprawczych na wczesnym etapie występowania problemów finansowych.

Postępowanie upadłościowe – obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w stanie niewypłacalności, mają obowiązek złożyć do sądu wniosek o upadłość firmy. Upadłość firmy w skrócie polega na objęciu nadzorem sądowym majątku i przychodów firmy po to, aby spłacić wszystkie długi i firmę pozostawić do dalszego prowadzenia albo zamknąć jej działalność. Postępowanie upadłościowe reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Przesłanką złożenia wniosku jest „niewypłacalność” rozumiana jako niewykonywanie zobowiązań pieniężnych wobec kontrahentów powyżej trzech miesięcy. Jeśli prowadzimy firmę w formie spółki z o.o. lub akcyjnej, wówczas przedsiębiorstwo jest niewypłacalne także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Złożenie wniosku o upadłość firmy

Wniosek o upadłość firmy składa się do sądu upadłościowego, którym jest wydział gospodarczy sądu rejonowego właściwego dla siedziby firmy. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do w ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać szereg informacji i dokumentów, m.in.:

  1. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, siedzibę firmy, adresy osób reprezentujących, numer NIP.

  2. Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

  3. Bilans firmy, spis wierzycieli, spis tytułów egzekucyjnych, wykaz majątku.

Po złożeniu wniosku o upadłość sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu lub nie upadłości w terminie dwóch miesięcy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy