Jak wygląda odwieszenie spółki z o.o.?

23 maja, 2023

Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być trudne, ale czasami jest to nieuniknione z wielu względów. Jednak gdy problemy znikną i warunki na rynku ulegną zmianie, warto rozważyć odwieszenie spółki z o.o. Skorzystanie z porad prawnych może znacznie usprawnić ten proces!

Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega odwieszenie spółki i jak usprawnić ten proces.

SPIS TREŚCI:

  1. Zawieszenie spółki z o.o. i co dalej?
  2. Odwieszenie spółki z o.o. – kiedy warto to rozważyć?
  3. Odwieszenie spółki z o.o. – co musisz wiedzieć?
  4. Skorzystaj z porady prawnej i wznów swoją działalność!

Zawieszenie spółki z o.o. i co dalej?

Decyzja o zawieszeniu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zazwyczaj ostatecznością, ale czasami konieczną. Często powodem takiej decyzji jest brak rentowności, zmiany w strukturze firmy, trudności finansowe lub zawirowania na rynku. Zawieszenie spółki oznacza, że ta przestaje działać, ale formalnie pozostaje zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale równocześnie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Po zawieszeniu działalności spółki z o.o. warto podjąć działania, które umożliwią jej jak najszybsze odwieszenie. Warto na tym etapie skorzystać z pomocy prawnej. Rozwieje to wiele Twoich wątpliwości i usprawni cały proces. Koniecznie zwróć uwagę na wszelkie zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na prowadzenie działalności. Po podjęciu decyzji o wznowieniu działalności spółki trzeba sporządzić wniosek do KRS o wznowienie działalności.

odwieszenie spółki z o.o.

Odwieszenie spółki z o.o. – kiedy warto to rozważyć?

Należy dokładnie przemyśleć kwestię odwieszenia spółki z o.o. Warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

Jeżeli powodem zawieszenia działalności spółki z o.o. były problemy finansowe, to przed podjęciem decyzji o jej odwieszeniu należy upewnić się, że wszystkie trudności zostały rozwiązane. W przeciwnym razie, przy istniejących problemach, wznowienie działalności spółki może jedynie doprowadzić do pogorszenia się sytuacji finansowej.

W międzyczasie, gdy spółka pozostawała zawieszona, na rynku mogły nastąpić znaczące zmiany w zakresie konkurencji, popytu, technologii czy prawa. Z tego powodu, przed decyzją o wznowieniu działalności, należy dokładnie przeanalizować rynek, na którym działa spółka.

Odwieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga poniesienia pewnych kosztów. Środki finansowe są niezbędne, aby spółka mogła znowu wystartować na rynku. Dzięki zabezpieczeniu finansowemu spółka uniknie ponownego zawieszenia w przyszłości.

Właściciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni zdawać sobie sprawę z tego, że odwieszenie działalności wymaga sporo energii i czasu. Trzeba wypełnić odpowiednie dokumenty, zarejestrować spółkę w KRS, uzyskać niezbędne zgody i załatwić inne formalności. Dlatego przed podjęciem decyzji o wznowieniu działalności warto się nad tym dobrze zastanowić.

Odwieszenie spółki z o.o. – co musisz wiedzieć?

W przypadku, gdy właściciele spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego planują kontynuować działalność gospodarczą po okresie zawieszenia, muszą postarać się o otrzymanie uchwały w sprawie wznowienia działalności. Taka uchwała musi zawierać datę rozpoczęcia działalności. Uchwałę tę powinien podjąć zarząd spółki kapitałowej.

Następnie, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały, spółka musi złożyć do KRS wniosek o wznowienie działalności oraz załączyć uchwałę zarządu w tej sprawie. Wniosek ten, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki, może być złożony jedynie drogą elektroniczną na Portalu Rejestrów Sądowych.

Wznowienie działalności spółki wpisanej do KRS następuje w dniu wskazanym we wniosku złożonym do Sądu Rejestrowego. Wniosek o wznowienie działalności jest bezpłatny, a okres zawieszenia spółki może trwać maksymalnie 24 miesiące. W przypadku braku złożenia wniosku o wznowienie, przed upływem tego terminu, następuje automatyczny wpis i zamieszczenie spółki w KRS po upływie 24 miesięcy.

Jeżeli nastąpi zmiana danych spółki podczas okresu zawieszenia lub zatrudnienie pracowników po wznowieniu działalności, spółka powinna dodatkowo złożyć formularz NIP-8 do urzędu skarbowego.

Wznowienie działalności regulowanej

Spółka, która prowadzi działalność regulowaną, musi posiadać odpowiednie koncesje, zezwolenia lub licencje, aby móc legalnie działać. Po wznowieniu działalności trzeba zadbać o to, aby wszystkie właściwe urzędy kontrolujące działalność spółki zostały powiadomione o tym fakcie. Informacje o wznowieniu działalności powinny zostać zgłoszone nie tylko do KRS-u, ale także do innych instytucji, które nadzorują działalność gospodarczą.

Niektóre urzędy muszą być powiadomione oddzielnie o wznowieniu działalności spółki, a jeszcze inne wymagają ponownego zarejestrowania. Dla przykładu działalność firm zajmujących się ochroną osób i mienia wymaga oddzielnego zgłoszenia wznowienia działalności do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jeśli w okresie zawieszenia działalności spółki ważność jej koncesji, zezwoleń lub licencji wygasła, to musi ona wystąpić o ich przedłużenie. Należy pamiętać, że brak aktualnych koncesji lub zezwoleń może prowadzić do kłopotów z prawem i poważnych konsekwencji finansowych, a nawet utraty możliwości kontynuowania działalności gospodarczej. Dlatego też warto wcześniej zająć się przedłużeniem wszystkich niezbędnych zezwoleń, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i utraty ważnych dokumentów.

odwieszenie spółki z o.o.

Skorzystaj z porady prawnej i wznów swoją działalność!

Jeśli Twoja spółka z o.o. była zawieszona, ale jesteś już gotowy na wznowienie, to musisz zwrócić uwagę na wiele kwestii formalnych. Skorzystaj z porady prawnej przed wznowieniem działalności gospodarczej, aby uniknąć pomyłek i opóźnień. Specjaliści LEXADVISOR pomogą Ci wykonać wszystkie niezbędne czynności prawne i udzielą odpowiedzi na pytania. Dzięki temu szybko i sprawnie odwiesisz swoją spółkę z o.o. i unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji!

 

Sprawdź ofertę kont bankowych dla firmy z dużym bonusem od banku za aktywność na koncie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy