Spółka partnerska – kto może ją założyć?

9 lutego, 2023

Zakładając działalność gospodarczą musisz zdecydować, w jakiej formie będziesz ją prowadzić. Jedna z nich to spółka partnerska. Choć w naszym kraju nie jest to forma często wybierana, jednak posiada wiele korzyści. 

Spółka partnerska to odmienna forma prawna w porównaniu do innych spółek prawa handlowego. Jeśli myślisz o założeniu własnej działalności i szukasz odpowiedniego rodzaju spółki, powinieneś zapoznać się ze spółką partnerską. 

 

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest spółka partnerska, co ją cechuje, a także jak taką spółkę założyć.

 

SPIS TREŚCI:

  1. Spółka partnerska – definicja 
  2. Jak założyć spółkę partnerską?
  3. Spółka partnerska – zalety i wady 
  4. Spółka partnerska – podsumowanie 

 

Spółka partnerska – definicja 

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, którą mogą założyć dwie osoby fizyczne, mające uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów. Celem spółki partnerskiej jest wykonywanie wolnego zawodu przez tworzących ją partnerów w ramach wspólnego przedsiębiorstwa. 

Wolny zawód to termin używany w odniesieniu do osób, które na podstawie wykształcenia i doświadczenia są w stanie wykonywać wysoko wyspecjalizowane usługi. Do wolnych zawodów należą: adwokat i radca prawny, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident i również broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy i  inwestycyjny, fizjoterapeuta, lekarz, dentysta i lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, tłumacz przysięgły oraz księgowy czy makler papierów wartościowych.

Warto wiedzieć też, że spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może więc zatrudniać pracowników, nabywać nieruchomości lub być stroną umowy pożyczki. 

 

spółka partnerska

 

Jak założyć spółkę partnerską?

Aby założyć spółkę partnerską niezbędne jest dokonanie następujących czynności:

Umowa spółki partnerskiej 

Jak więc powinna wyglądać umowa spółki, którą muszą zawrzeć przyszli partnerzy? Ustawodawca określił szczegółowo, co powinno się w takiej umowie znajdować:

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta pod rygorem nieważności na piśmie. Od umowy należy zapłacić również podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten ciąży na spółce. 

Ponadto do zgłoszenia tego rodzaju spółki do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają uprawnienia każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu. 

 

spółka partnerska

 

Spółka partnerska – zalety i wady 

Przed założeniem spółki partnerskiej warto się zastanowić, czy aby to na pewno odpowiedni rodzaj działalności dla nas. Aby ułatwić tę decyzję, przedstawiamy zalety i wady założenia spółki partnerskiej.

Zalety spółki partnerskiej

Partnerzy mają ograniczoną odpowiedzialność, co oznacza również, że nie odpowiadają oni za błędy popełnione przez drugą osobę. Każdy z nich, ze względu na wykonywanie wolnego zawodu, podejmuje decyzje samodzielnie. 

Założenie i rejestracja spółki kosztują stosunkowo niewiele. Koszt rejestracji spółki partnerskiej ogranicza się jedynie do opłat sądowych. W tego typu spółce istnieje również możliwość powołania zarządu. Dzięki temu partnerzy mogą powierzyć prowadzenie spraw spółki zarządowi, który może być jedno- lub wieloosobowy. Członkowie zarządu przejmują wszelkie obowiązki związane z reprezentacją spółki. 

Oprócz wymienionych plusów w spółce partnerskiej istnieje także możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Jednak tego typu rozwiązanie dopuszcza się w przypadku rocznych obrotów, które nie przekraczają 1,2 mln euro. 

Kolejna zaleta to brak podwójnego opodatkowania. Spółka partnerska nie rozlicza się z podatku dochodowego, dlatego że obowiązek ten spoczywa na indywidualnych partnerach. 

Warto również wspomnieć o tym, że do założenia spółki partnerskiej nie jest wymagany kapitał zakładowy. Decyzja o wysokości lub w ogóle o wniesieniu wkładu własnego zależy wyłącznie od każdego ze wspólników. Istnieje również możliwość wniesienia do spółki wkładów wyłącznie w postaci pracy lub świadczenia usług. 

Minusy prowadzenia spółki partnerskiej

Oprócz oczywistych plusów prowadzenia spółki partnerskiej tego typu działalność ma również swoje minusy, takie jak:

 

Spółka partnerska – podsumowanie

Spółka partnerska, jak każdy rodzaj działalności gospodarczej, nie jest dla wszystkich. Ogranicza ją przede wszystkim wymóg wykonywania przez partnerów wolnego zawodu. Jednak jeśli jesteś osobą pracującą w wolnym zawodzie, może być to opcja dla Ciebie! 

Prawnicy LEXADVISOR pomogą Ci założyć spółkę partnerską i dopilnować wszystkich formalności. Z nami wszystko stanie się proste! Zapraszamy do kontaktu

 

Sprawdź ofertę kont bankowych dla firmy z dużym bonusem od banku za aktywność na koncie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy