Upadłość czy restrukturyzacja firmy? Co jest lepsze, by uratować firmę?

27 listopada, 2018

Kłopoty finansowe przedsiębiorstwa mogą doprowadzić do niebezpiecznej kumulacji długów. Efektem będzie zagrożenie niewypłacalnością, utrata płynności finansowej czy nawet niewypłacalność firmy. Polskie prawo dysponuje odpowiednimi narzędziami, które dają szansę na wyjście z problemów. Z długami przedsiębiorstwa można radzić sobie wykorzystując do tego restrukturyzację firmy lub ogłaszając jej upadłość. Zobacz jak uratować firmę.

jak uratować firmę

Czym jest upadłość firmy?

Upadłość firmy to specjalna procedura uruchamiana w momencie niewypłacalności przedsiębiorstwa. W procesie tym wierzyciele wspólnie mogą dochodzić swoich roszczeń. Upadłość jest zatem egzekucją prowadzoną na rzecz każdego, bez wyjątku, wierzyciela, do czego wykorzystuje się wszystkie składniki majątku dłużnika. W momencie stwierdzenia niewypłacalności firmy konieczna jest dogłębna analiza sytuacji mająca na celu przedsięwzięcie odpowiednich kroków.

Upadłość to skomplikowany proces, który wymaga sprawnego prowadzenia przez profesjonalnych i doświadczonych specjalistów doskonale znających przepisy prawa. Ważne jest by doprowadzić do maksymalnego zaspokojenia żądań wierzycieli oraz, jeżeli istnieją ku temu argumenty oraz możliwości, ocalić firmę.

Jak uratować firmę? – Restrukturyzacja 

Restrukturyzacja firmy jest procedurą, której celem głównym jest uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy. Uruchomienie procesów restrukturyzacyjnych warto rozpocząć już w momencie zagrożenia niewypłacalnością, choć mogą z nich korzystać również przedsiębiorstwa niewypłacalne. W trakcie restrukturyzacji zawierane są układy z wierzycielami, które to układy uprawomocnia właściwy sąd.

Zawarcie układu polega na dochodzeniu do porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w którym może dojść do redukcji części zadłużenia, prolongaty spłaty zadłużenia lub wdrażania rozwiązań, których celem jest odzyskanie płynności finansowej firmy i ocalenie jej od upadku. Decydując się na restrukturyzację firma może skorzystać z następujących rodzajów postępowań: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

Co wybrać, by uratować przedsiębiorstwo?

Komplikacje finansowe to wyraźny sygnał dla przedsiębiorcy, by jak najszybciej podjąć działania mające na celu ratowanie firmy przed niewypłacalnością, której skutki mogą być tragiczne. W momencie zaistnienia zagrożenia niewypłacalnością należy natychmiast wdrożyć jedną z metod postępowania restrukturyzacyjnego dążąc do odzyskania statusu wypłacalności. Stwierdzenia niewypłacalności powinno zainicjować program naprawczy, który wiązać się może nie tylko z upadłością, ale także z restrukturyzacją. Oba te postępowania nie wykluczają się wzajemnie.

Zarówno restrukturyzacja, jak i upadłość wymaga dużej sprawności prawnej i zarządczej. Dlatego też pomoc specjalistów w momencie wystąpienia problemów z wypłacalnością firmy jest konieczna. Kancelaria Prawna LEXADVISOR w Warszawie to lider w prowadzeniu efektywnej restrukturyzacji oraz skuteczna pomoc w ogłoszeniu upadłości firmy. Zespół prawników LEXADVISOR doskonale włada przepisami prawa, projektuje procesy pomocowe pod klienta i daną sytuację, co jest gwarantem porozumienia z wierzycielami i odzyskania wypłacalności firmy. LEXADVISOR to pewna pomoc w problemach finansowych firmy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 - liczba głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy